Cenné informácie o každom človeku ukrýva aurogram

Aurogram a jeho význam

Aurogram je pre mnohých pomerne neznámy a exoticky znejúci pojem. Poďme sa s ním preto bližšie zoznámiť. Ale začať musíme pekne po poriadku. A to aurou, s ktorou úzko súvisí …

Čo je to vôbec aura?

Auru si môžeme zjednodušene predstaviť ako akési pre bežného človeka energetické pole, ktoré obklopuje všetky živé organizmy na planéte – rastliny a živočíchy vrátane ľudí. Aura okolo každého tohto organizmu je úplne jedinečná. Skladá sa z niekoľkých vrstiev, môže mať rôzny tvar aj farebné odtiene. Jej vzhľad nie je stabilný, ale v čase sa premieňa podľa aktuálneho stavu, zdravia a ďalších faktorov.

Ako vzniká aurogram?

Najčastejšie vzniká aurogram prostredníctvom automatickej kresby. Tá je vlastne akousi intuitívnou kresbou, ktorú za nás vytvára naše podvedomie, nikdy ju nemožno tvoriť cielene a nikdy dopredu nevieme, ako bude výsledok vyzerať.

Existuje celý rad možností, čo sa dá pomocou automatickej kresby zachytiť. A jednou z týchto možností je práve aurogram. Neodráža však verne jej podobu, skôr ju na papier prenáša v symbolických významoch, z ktorých je potrebné ju ešte len správne “prečítať”.

Ako vyzerá aurogram?

Záleží predovšetkým na tom, kto aurogram vytvára. Intuícia každého človeka používa rôzne metódy na to, ako symbolicky znázorniť auru človeka. Väčšinou však aurogram pripomína abstraktné umelecké dielo, ktoré doslova hýri rôznymi farbami. Veľmi často obsahuje aj tvary elipsy, prípadne kruhov, ktoré majú rôznu veľkosť.

Farby hrajú veľmi dôležitú úlohu. Ale pozor, aj v ich prípade nejde o presný odraz farieb, ktoré sa nachádzajú v energetickom poli konkrétneho človeka. Opäť nám prináša informácie iba v delegovanej podobe. Každá farba, jej intenzita, odtieň, frekvencia a ďalšie znaky pritom skrýva určitý význam a vlastnosti. Vďaka tomu je cenným zdrojom informácií.

Čo všetko zobrazuje aurogram

Dobre vytvorený aurogram zobrazuje o človeku takmer všetko. Odráža sa v ňom jeho osobnosť a celkový charakter, prístup k životu aj k ostatným ľuďom. Možno sa z neho dozvedieť, či je dotyčný typický vznetlivý cholerik alebo skôr spoločenský sangvinik.

Aurogram odráža jeho zdravotný stav vrátane prípadných neduhov, prevládajúce emócie aj aktuálne psychické rozpoloženie. Možno z neho ľahko zistiť, či sa jedná o pesimistu alebo večne dobre naladeného optimistu. Aurogram napovie aj to, aké sú jeho tajné túžby a sny, čo je pre neho v živote dôležité a či je spokojný.

Zaujímavou možnosťou je bezpochyby aj takzvaný partnerský aurogram. Ten je obzvlášť vhodný napríklad pri partnerskej kríze, vzájomnom odcudzení alebo dlhotrvajúcich sporoch. Aurogram totiž dokáže odhaliť, kde je “pes zakopaný” a uľahčí nájsť spôsob, ako k sebe opätovne nájsť cestu.

Výklad tarotových kariet
Svoj osud môžete poodhaliť ešte iným spôsobom, než prostredníctvom aurogramu. Mnohé sa dozviete z veštby alebo výkladu tarotových kariet.

veštice online