Archanjel Jofiel – krása Božia

jofiel

Archanjel Jofiel je známy aj pod menami Zofiel (Zophiel), Yofiel alebo Lofiel (Lophiel). Jeho meno sa dá vyložiť ako krása Božia. Jofiel má schopnosť rozvíjať krásu, tu vnútornú i vonkajšiu. Je tak spájaný s umelcami. Ale nie je zďaleka len patrónom umelcov, patrí tiež k intelektuálom, vedcom, bádateľom, študentom alebo podnikateľom.

Hoci nie je Jofiel vo všeobecnom povedomí, môže byť užitočný úplne každému. Každému príde vhod, keď dokáže vidieť krásu sveta a Jofiel na ňu vie nasmerovať pohľad.
Stačí samotná prítomnosť archanjela Jofiela a svet sa zrazu stáva krajší. Je príjemným archanjelom, ktorý dokáže spríjemniť každú situáciu.

Býva spájaný s ružovou farbou, niekedy aj ďalšími pastelovými farbami, napr. jemne zelenou.

Archanjel svetla a radosti

Archanjel Jofiel uľahčí od životných ťažkostí, presvetľuje myslenie. Dodáva svetlo aj do tých najtemnejších zákutí ľudskej mysle. Pomáha tým, ktorí hľadajú viac krásy, ale aj spokojnosti, radosti a smiechu. Archanjel Jofiel podporuje pozitívne myslenie. Nabáda nás rozhliadať sa okolo tak, aby sme dokázali vidieť krásu, tiež ju oceniť a vytvárať. Pomáha odpútať sa od starostí, pretože tie bránia tvorivému mysleniu.

Archanjel Jofiel je nositeľom svetla, preto sa často zobrazuje s pochodňou v ruke. Niekedy máva v ruke aj plamenný meč, ktorý symbolicky zažehnáva temnotu a nevedomosť. Archanjel Jofiel prináša božské svetlo a múdrosť. Je zdrojom inšpirácie. Jofiel povzbudzuje človeka, aby objavil svoje vlastné schopnosti. Ukazuje cesty, na ktorých môže človek naplniť svoj životný plán. Podporuje poznanie rýdzej pravdy. Vedie človeka k dokonalosti. Vďaka Jofielovi sa človek stáva dokonalou, celistvou bytosťou. Práve celistvosť je totiž podstatou skutočnej krásy.

Archanjel Jofiel odhaľuje skrytú pravdu. Svojim svetlom odkrýva tajomstvá, ktoré majú byť vypustené.
Pomáha k poznaniu, tiež vedcom a intelektuálom. Podporuje nové myšlienky a objavy.

Krása života

Archanjel Jofiel ako patrón umelcov podporuje tvorivosť, kreativitu. Pomáha s umeleckými projektmi. Je zdrojom energie a nápadov v umeleckej oblasti. Môže podporovať skrášľovanie domova, pracovného prostredia alebo vzťahov. Krása v poňatí archanjela Jofiela môže súvisieť s krásnym bývaním, domovom, tiež krajším pracovným prostredím, krajšími myšlienkami, komunikáciou, krajšími ľuďmi.

Archanjel Jofiel vnáša do života krásu. Všetko začína u myšlienok. Krásne myšlienky vedú ku krásnym činom a krásnym veciam.

Je príjemným anjelom, ktorý túži po tom, aby bol príjemný aj ľudský život. Je priateľským anjelom, ktorý môže fungovať aj ako pravý priateľ.

Uvítali by ste pomoc archanjela Jofiela?
Potrebujete anjelskú energiu, ale nedokážete sa s archanjelom Jofielom sami spojiť? Využite niektorého z našich veštcov, ktorý môže kontakt s anjelmi sprostredkovať.

veštice online