Archanjel Jeremiel – anjel súcitu a milosti

Archanjel Jeremiel

Je známy tiež ako archanjel Ramiel alebo Remiel. Jeho meno sa dá preložiť ako “božský súcit” alebo tiež “božská milosť”. Jeremiel prináša milosť každému, kto ju potrebuje a kto o ňu stojí. Pomáha tiež v osvojení si postoja milosti. Tento archanjel umožňuje, aby sa k sebe ľudia správali s rešpektom a úctou. Povzbudzuje súcit a nabáda k láskyplnému správaniu.

S archanjelom Jeremielom sa spája tmavo fialová farba. Jeho kameňom je ametyst. Ametyst v sebe nesie kúsok z Jeremielova postoja a poslania.

Anjelské vízie

Archanjel Jeremiel má schopnosť podporovať proroctvo a vízie. Údajne tak pomohol napríklad Baruchovi, ktorý dal s jeho pomocou vznik celej rade starých židovských textov. Tieto texty sú naplnené prorockými víziami, pôvodom pochádzajú práve od archanjela Jeremiela. Vďaka Jeremielovi Barchuch tiež mohol spoznať a popísať rôzne úrovne Neba. Vo svojom diele sa Barchuch v neposlednom rade venoval tiež príchodu Mesiáša.

Rekapitulácia života

Archanjel Jeremiel sa nespája len s prorockými víziami. Nepozerá len na to, čo bude v budúcnosti. Zaoberá sa tiež tým, čo bolo v minulosti. Ako archanjel sa Jeremiel venuje tiež hodnoteniu života duší, ktoré opustili svet a vydali sa smerom k Bohu.

Jeremiel je však užitočný ešte počas pozemského života. Pomáha sumarizovať doterajší život, vyhodnotiť uplynulé skutky a minulé udalosti. Upozorňuje na hlavné udalosti života. Vyzdvihuje spomienky, ktoré môžu byť zapadnuté v pamäti, ale majú veľký význam pre ďalšiu životnú púť.

Jeremiel umožňuje posunúť život pozitívnym smerom, zmeniť ho k lepšiemu obrazu. Pomáha pri realizácii životných zmien, sprostredkuje energiu k realizácii týchto zmien. Dáva silu, pritom napĺňa dušu pokojom a srdce láskou.

Jeremiel dáva odvahu k životným zmenám

Archanjel Jeremiel prináša posolstvo o tom, že je dôležité občas vyhodnotiť a tiež prehodnotiť svoj život. Povzbudzuje pozitívne zmeny. Tento anjel vie dodať energiu, silu a odvahu na vyhodnotenie a zlepšenie života ako takého.

Jeremiel učí človeka prekonávať životné prekážky, pretože práve prekážky robia človeka silnejším. Nie je však priamym bojovníkom, prináša láskyplné riešenie, mier a pokoj. Usiluje sa o rovnováhu a harmóniu prelínajúcu sa celým pozemským životom. Prospešná je tiež neha a zmysel pre humor, ktoré sú Jeremielovi vlastné.

Jeremiel je užitočný aj pri strachu z budúcnosti. Pomôže v okamihoch, keď si neviete rady s tým, akým smerom by sa mal uberať váš život. Práve vďaka jeho energii sa môžete tešiť sa z budúcnosti. S pomocou Jeremiela sa dajú odstrániť zo života aj nežiaduce zvyky.

Chcete zmeniť svoj život?
… Potom vám môže byť užitočný práve archanjel Jeremiel. Ak sa potrebujete s týmto či iným anjelom spojiť, môže vám byť užitočná aj niektorá z našich veštíc. Na kontakt s anjelmi sa špecializuje veštica Daniela. Tá pracuje tiež s anjelskými kartami, ktoré sú plné lásky, energie, inšpirácie a motivácie do ďalších životných krokov.

Naše veštice môže sprostredkovať komunikáciu aj s ďalšími archanjelmi, anjelmi a elementárnymi bytosťami, ktoré dokážu pomôcť v mnohých oblastiach života. Anjeli sú tu, aby nám pomáhali. Pomôžu radi, stačí sa len na nich obrátiť. Ak neviete ako, sú tu naše veštice, ktoré to vedia.

veštice online