Anjeli a sedem nebies

Anjeli sú dokonalými bytosťami, pre ktoré neexistuje čas ani priestor. Napriek tomu sú spájaní s nebesami a najmä siedmym nebom, miestom najvyššej dokonalosti.

Číslo sedem sa prelína všetkými náboženskými systémami a tradíciami (o čísle sedem pojednáva samostatný článok Magická sedmička – viac než symbol šťastia).

Sedem vrstiev sveta nachádzame už u starých Sumerov, už pred celými siedmimi tisíckami rokov. Zo sumerskej kultúry potom čerpala aj babylonská. S filozofiou siedmich nebies sa stretávame nielen v kresťanskej, ale aj v židovskej alebo v islamskej kultúre. Stala sa však natoľko zažitá, že sa výraz “byť v siedmom nebi” všeobecne využíva v spojitosti s veľkým šťastím a pocitmi blaženosti.

Aký je pravý význam “siedmeho neba” a ako vyzerá tých šesť ďalších nebies? To popisuje napríklad Francis Melvill v knihe Anjeli. Zďaleka nie všetky nebesia sú pritom naplnené šťastím a krásnymi obrazmi …

Prvé nebo

V hebrejčine sa pre prvé nebo používajú výrazy Šamajim alebo Wilon.
Ide o nebo, ktoré je najbližšie viditeľnému svetu. Zahŕňa planétu Zem so všetkými prírodnými silami. Nájdeme v ňom oblaky, ale aj vietor alebo vodu. Osídľujú ho anjeli, ktorí vládnu hviezdam a prírodným zákonitostiam.
Do prvého neba patria planetárny vládcovia, a tiež archanjeli Michael, Gabriel, Rafael a Ariel.
Práve prvé nebo má byť domovom Adama a Evy.

Druhé nebo

Druhé nebo sa z hebrejčiny označuje aj ako Raquia.
Druhé nebo je priestorom tmy, kde sídlia padlí anjeli. Padlí anjeli obývajú druhé nebo spolu s tými, ktorí čakajú na posledný súd.
Druhé nebo je miestom posledného súdu. Je spájané s anjelom Zacharielom.

Tretie nebo

Tretie nebo nesie tiež hebrejský názov Šechaqim alebo Saguna.
Tretie nebo je domovom stoviek svetelných anjelov či nebeských včiel. Na druhej strane sa tu stretávame aj s temným ohňom, ktorý symbolizuje peklo. Nebo a peklo sú tak v tesnej blízkosti.
Anjelom tretieho neba je Baradiel.

Štvrté nebo

Štvrté nebo sa v hebrejčine označuje aj ako Machonon.
Štvrté nebo je miestom hojnosti. Práve tu údajne leží nebeské zrkadlenie Jeruzalema, posvätný chrám a oltár Boží.
Vládcom štvrtého nebo je anjel Zahaqiel.

Piate nebo

Piate nebo sa nazýva tiež Máone alebo Mathey.
V piatom nebi sídlia niektorí padlí anjeli, najmä anjeli pomsty. V mieste horúcej pary a neznesiteľného dymu sú uväznené niektoré anjelské bytosti za trest.
Anjelským vládcom piateho neba je Zadkiel.

Šieste nebo

Šieste nebo sa označuje aj ako Zebúl, príp. Machoň.
Šieste nebo obývajú žiariví anjeli, ktorí ospevujú Boha. Tunajší anjeli však tiež bdejú nad všetkými ľuďmi sveta, od začiatku až do konca vekov. Sledujú tiež všetky udalosti a vývoj ľudstva.
Anjelským vládcom šiesteho nebo je archanjel Gabriel.

Siedme nebo

Siedme nebo sa nazýva tiež Araboth.
Najvyššie z nebies je sídlom Boha, miestom najjasnejšieho božského svetla. To žiari tak silno, že nie je možné ho uvidieť. Tu nájdeme tiež Boží trón, okolo ktorého lietajú anjeli z najvyššieho anjelského chóru – serafíni, cherubíni a trónovia. Svoj domov v siedmom nebi majú tiež duše ešte nenarodených bytostí.
Vládcom siedmeho neba je archanjel Michael, jeho úlohu niekedy preberá aj anjel Cassielov.

Hľadáte svoje nebo?
Túžite po šťastí a stretnutí s anjelmi? Spôsobov, ako s anjelmi nadviazať spojenie je veľa. Tým najjednoduchším sú anjelské karty. Využiť môžete aj našich veštcov. Kontakt s anjelmi Vám rada sprostredkuje veštica Daniela, zavolajte jej na telefón 0988 612 706.

veštice online