Anjeli a Váš deň narodenia

Dátum narodenia človeka vypovedá mnohé. Hojne ho v celej rade súvislostí užíva astrológia alebo numerológia. Na deň narodenia sa však dá nazerať aj inak ako z pohľadu postavenia hviezd alebo konkrétnych čísel. Aj samotný deň narodenia môže povedať niečo o tom, aký človek je a čo ho čaká na jeho životnej púti. Každý deň v týždni totiž náleží konkrétnemu anjelovi, resp. archanjelovi.

anjel

Pondelok patrí Gabrielovi, utorok Arielovi, streda Michaelovi. Štvrtok sa spája so Zadkielom, piatok s Anaelom, sobota so Samaelom a konečne nedeľa s Rafaelom. Každému anjelovi pritom náležia určité vlastnosti, tie patria aj každému dňu a osobe, v tento konkrétny deň narodenej.

Pondelok – Gabriel

Vládcom pondelka je archanjel Gabriel, nositeľ pravdy a radosti, ochranca detí a tiež posol dobrých správ.
Ľudia narodení v pondelok sú pod ochranou Gabriela. Bývajú láskyplní, romantickí, ale tiež rozmarní. Sú jemní a súcitní, môžu však byť aj vypočítaví a prehnane šetrní. Ľudia narodení v pondelok sa vedia radovať zo života, srší z nich nadšenie.

Utorok – Ariel

Druhý deň v týždni patrí Arielovi, ktorý je anjelom vetra a vody. Ariel vládne duchom a anjelom prírody, tiež ľuďom zrodeným v utorok.
Ľudia pod krídlami Ariela sú naplnení energiou a vitalitou. Vyznávajú slobodu, po celý život usilujú o nezávislosť, neznášajú akékoľvek obmedzovanie. Majú vodcovské schopnosti a silnú vôľu. Bývajú dominantný, niekedy až prehnane žiarliví alebo manipulatívni. Môžu sa stretávať s nervovým napätím.

Streda – Michael

Streda je spájaná s archanjelom Michaelom, najvýznamnejším zo všetkých archanjelov. Je nositeľom odvahy a viery, symbolizuje víťazstvo dobra nad zlom.
Archanjel Michael je ochrancom ľudí narodených v stredu. Dáva im do vienka prispôsobivosť, bystrosť a obratnosť. Títo ľudia sa vyžívajú v zmenách, radi diskutujú, neznášajú stereotyp. Mávajú vynikajúci zmysel pre humor.

Štvrtok – Zadkiel

Vládcom štvrtku je Zadkiel, archanjel milosrdenstva, zhovievavosti a súcitu. Zadkiel dáva ľuďom schopnosť odpúšťať, najmä ľuďom zrodeným vo štvrtok.
Ľudia pod krídlami archanjela Zadkiela mávajú skvele vyvinutú intuíciu, dokonca aj veštecké a jasnovidecké schopnosti. Vedia predvídať. Sú to optimisti, šľachetní a tolerantní ľudia. Sú verní, milujúci a oddaní svojej rodine.

Piatok – Anael

Piatok sa spája s archanjelom Anaelom, anjelom študentov a učiteľov. Anael vyniká silnou autoritou a schopnosťou komunikácie.
Ľudia narodení v piatok sú pod krídlami Anaela. Spája sa tak s diplomatickými a strategickými schopnosťami. Sú mimoriadne vnímaví, ale dokážu si udržať nadhľad. Bývajú mierumilovní, vyhýbajú sa konfliktom. Vyznávajú harmóniu a poriadok. Môžu však byť roztržití.

Sobota – Samael

Samael bol takmer dokonalým archanjelom, ktorého však zničila vlastná pýcha. Rozporuplný anjel býva spájaný so samotným diablom. Spája so tiež so sobotou.
Ľudia narodení v sobotu majú ako patróna archanjela Samaela. Sú nezávislí a samostatní. Bývajú múdri a verní, často však aj uzatvorení do seba a nedôverčiví. Neznášajú neúprimnosť a plané sľuby. Lipnú na tradíciách a nesedia im zmeny.

Nedeľa – Rafael

Posledný deň v týždni patrí Rafaelovi. Je najvyšším liečiteľom, ktorý uzdravuje telo i dušu. Pomáha tiež na cestách.
Ľudia pod ochranou archanjela Rafaela majú zmysel pre humor, rovnako ako samotný Rafael. Môžu však byť náladoví. Majú dynamickú osobnosť. Snažia sa pomáhať iným, radi tiež nad ostatnými vynikajú. Sú láskyplní.

Ako sa spojiť so svojím anjelom?
Potrebujete anjelskú pomoc alebo radu, ale neviete, ako sa s anjelmi spojiť? Môžu vám pomôcť anjelské karty a naša veštica Daniela, ktorá sa na komunikáciu s anjelmi zameriava. Zavolajte jej na telefón 0988 612 706.

veštice online