Základy veštenia z vody

Věštenie z vody

Bez vody by neexistoval život. Táto životodarná tekutina je nevyhnutná pre rastliny, zvieratá i človeka. Bez nej by nebolo nič. Voda patrí medzi základné prírodné živly a k vešteniu ju využívali naši predkovia už pred dávnou dobou. Vtedy ešte totiž väčšinou nepoužívali žiadne veštecké pomôcky, ale na pomoc si prizvali samotnú prírodu s jej živlami – budúcnosť a odpovede na rôzne otázky sa snažili vyčítať z ohňa, vetra alebo práve z vody.

Spôsoby, ako veštiť z vody

Spôsobov, ako sa dá predvídať budúcnosť alebo získavať odpovede na otázky, je veľa. Využiť môžeme stojatú hladinu rybníka, čítať môžeme aj z tečúceho prúdu v rieke alebo v potoku, prípadne z morských vĺn. Dokonca ani nemusíme vyraziť niekam do otvorenej krajiny a vyhľadať vodný zdroj. K vešteniu môže totiž poslúžiť tiež nádoba s vodou.

Vhodení okruhliaku do vody

Obľúbenou metódou veštenia je vhodenie kamienkov, alebo dokonca drahokamu do vody. Je jedno, či použijeme napríklad misku naplnenú vodou, jazero alebo napríklad rybník. Dôležité však je to, aby vodná hladina bola pokojná. V tomto prípade sa veštba číta z kruhov, ktoré vhodený kamienok vytvorí.

Najprv je potrebné vysloviť v duchu či nahlas svoje želanie alebo otázku, potom sa kamienok vhodí do vody. Sleduje sa charakter kolies, ktoré vznikajú – ich tvar, frekvencia a celkový počet. Väčšinou platí, že nepárny počet kruhov znamená kladnú odpoveď, zatiaľ čo párny zápornú.

Veštenie z vodnej hladiny

Aj v tomto prípade je potrebná vodná hladina, ktorá je pokojná a bez vĺn. Tentoraz v nej čítame podobne ako z krištáľovej gule – to znamená, že pozorujeme obrazy, postavy a udalosti, ktoré sa nám na hladine postupne zjavujú. Táto technika nie je príliš jednoduchá a väčšinou je potrebná hlboká koncentrácia a predovšetkým určitá dávka jasnovideckých schopností.

Veštením z vodnej hladiny môžeme zistiť, čo bude čakať nás alebo našich blízkych, ako si povedieme po stránke partnerskej, rodinnej či finančnej. Čítanie z hladiny vody nám môže napomôcť tiež sa správne rozhodnúť v prípade, keď sa náš život ocitol na rázcestí.

Tajuplné vlnobitie

Predpovedať budúcnosť a veštiť je možné pochopiteľne aj z vody, ktorá nie je stojatá, ale naopak je jej povrch s mnohých vlnkami napríklad vplyvom vetra. Sleduje sa práve tvar týchto vĺn či vlniek, ich intenzita, frekvencia, prieraznosť a ďalšie vlastnosti. Je potrebné mať dobrú intuíciu a dokázať sa správne sústrediť.

Aj keď k najlepším výsledkom prispeje až dlhoročná prax, skúsiť veštiť zo sčerenej hladiny môže každý. Postavte sa na breh, zatvorte oči a v duchu alebo tiež nahlas (ale tak, aby vás nikto iný nepočul), vyslovte svoju otázku. Potom oči opäť otvorte a sledujte vlnky na vodnej hladine. Niekedy je vhodný tzv. Rozostrený pohľad. Upokojila sa nápadne hladina po vyslovení vašej otázky? Potom môžete očakávať kladnú odpoveď. Ak je tomu ale naopak, vlniek pribudlo, sú dravšie, symbolizuje to väčšinou odpoveď skôr zápornú. Príliš výrazné rozbúrenie vodnej hladiny môže byť dokonca varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom.

Chcete pomôcť nájsť odpovede na vaše otázky?
S veštením sa môžeme obrátiť aj na niekoho skúseného, kto má vo vienku dar jasnozrivosti a môže vám pomôcť nájsť odpovede na vaše otázky. Tým pravým na svojom mieste je napríklad naozajstná veštica či kartárka.

veštice online