Viete, ako prebudiť intuitívne schopnosti?

Tipy, ako prebudiť intuíciu

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, určité intuitívne a teda aj veštecké a nadprirodzené schopnosti ukrýva úplne každý z nás. Väčšina z nás však o týchto skrytých vlohách vôbec netuší, a preto sa ich ani nesnaží podporiť.

Na druhej strane existujú ľudia, ktorí tieto schopnosti používajú bežne, bez toho aby na tom museli nejako zvlášť pracovať. Možno to čiastočne prirovnať napríklad k výtvarnému talentu, u niekoho jeho um sám od seba prýšti na povrch, niekto iný sa musí k výsledku dopracovať usilovnou prácou. Podobne je tomu aj v prípade intuície. Do istej miery sa ju môže naučiť skutočne každý.

1. Odstránenie blokov a zábran

Prebudeniu našej intuície často jednoducho bránia predsudky. Dnešná spoločnosti je veľmi materiálne zameraná, je orientovaná predovšetkým na úspech, hromadenie majetku, kariéru. Práve tieto skutočnosti človeku mnohokrát bránia rozvíjať svoje nadprirodzené schopnosti a prirodzenú intuíciu, je to totiž niečo, čo sa v súčasnosti skrátka nenosí. A málokto túži po tom byť ostatným ľuďom na smiech.

Symbolicky si to môžeme predstaviť tak, že naše schopnosti sú akoby ukryté za závesom a my máme často strach ho poodhaliť a pozrieť sa, čo za ním vlastne je. V prvom rade je teda potrebné zapracovať na odstránení týchto spoločenských blokov a zábran. Až potom môže naša intuícia ožiť.

2. Upokojenie sa

V dnešnej hektickej dobe väčšinou nevieme načúvať sami sebe, svojmu telu a svojej duši. Jednoducho na to nemáme čas, sme zahltení každodennými povinnosťami, úlohami a bohužiaľ aj stresom. To všetko na nás pôsobí ako škodlivý smog, ktorý zabraňuje “precitnutiu”.

Na rad teda prichádza ďalšia úloha. Po prekonaní blokád a zábran je nutné naučiť sa viac sústrediť sami na seba, upokojiť sa a dokázať sa zastaviť. A to nejde inak, než že si každý deň vynahradíme nejaký čas pre seba. Ten využijeme k celkovému upokojeniu, ideálne prostredníctvom relaxačných techník alebo meditácie. Čoskoro zistíme, že tento zvyk sa odrazí na zlepšeniu celkovej kvality života ako takej. Budeme brať každodenný stres s väčším nadhľadom, posilníme vlastnú sebadôveru a naučíme sa viac radovať zo života.

3. Načúvanie vnútornému hlasu

Akonáhle sa oprostíte od spoločenských zábran, vyčleníme si pravidelnú chvíľu sami pre seba, máme už skoro vyhraté. Teraz je totiž potrebné naučiť sa počúvať vnútornému hlasu. Nepríde to hneď, ale túto schopnosť môžeme postupne trénovať a posilňovať.

Neskôr sa naučíme počuť vnútorný hlas kedykoľvek počas dňa. A práve vtedy nastáva doba, kedy sa naše skryté intuitívne schopnosti prebúdzajú späť k životu. Intuícia nás povedie životom, uľahčí nám dôležité rozhodnutia a bude našou oporou v ťažkých chvíľach.

A ako sa vôbec prejavuje? Uveďme názorný príklad pre predstavu. Dostanete ponuku prestúpiť k inému zamestnávateľovi, ktorý ponúka lepší plat, bonusy aj pracovnú dobu. To je samozrejme ponuka, ktorú za normálnych okolností racionálne prijme snáď každý. Môže sa ale stať, že sa ozve váš vnútorný hlások, ktorý bude z tejto kariérnej možnosti skôr rozpačitý a zdržanlivý. Pokiaľ ho vypočujete a ponuku neprijmete, v okolí sa pochopiteľne stretnete s údivom a nepochopením. Intuícia sa ale nikdy nepletie. A tak sa stane, že daná spoločnosť po dvoch mesiacoch skrachuje a o prácu prídu všetci zamestnanci. Je teda dobre, že ste ponuku neprijali, v opačnom prípade by ste zostali úplne bez práce.

Neviete, ako sa svojím životom ďalej naložiť?
Nedarí sa vám prebudiť intuíciu a neviete, ako sa svojím životom ďalej naložiť? Nechajte si vyložiť karty, tiež to je účinný spôsob, ako neurobiť zlé rozhodnutia.

veštice online