Tri typy lásky

Tri typy lásky

Láska nie je jednoduchá, ale rovnako tak ani život samotný. Niekedy človek zvažuje, či vôbec lásku nájde alebo či sa uspokojiť so vzťahom bez lásky. Ale čo je to vlastne vzťah bez lásky a čo to je vlastne láska?

Definícií je celá rada, užitočná môže byť aj tá, ktorá pochádza od amerického psychológa Roberta Sternberga.

Teória lásky

Podľa Sternberga má láska tri hlavné zložky. Dá sa tiež povedať, že existujú tri typy lásky.

Tou prvou zložkou, ktorá prichádza na rad väčšinou prvá, je vášeň, prvotná zamilovanosť a telesná príťažlivosť. Ide o tie pocity, ktoré zažívame na začiatku vzťahu, čiastočne trvajú aj dlhšie, ale väčšinou potom ustupujú ďalším dvom zložkám lásky.

Druhou zložkou lásky je podľa Sterberga intimita. Nejde o telesnú príťažlivosť, ktorá patrí do zložky prvej, ale vzájomnú podporu, zdieľanie, blízkosť toho druhého, ktorá nám robí dobre.
Tretím typom lásky je podľa Sternberga záväzok. Áno, podľa tohto psychológa je naozaj záväzok, pocit, že bez druhého nemôžeme žiť, tiež oddanosť partnerov alebo napríklad rozhodnutie udržať vzťah kvôli deťom je tiež istou formou lásky. Aj takou láskou môže prechádzať vzťah, ale tiež sa môže presunúť zase späť k láske vášnivej alebo partneri znovu môžu nájsť vzájomnú intimitu.

Podľa tejto teórie stojí za to udržať vzťah, ktorý práve prechádza krízou. Aj záväzok má byť formou lásky. Pochopiteľne, ak v láske chýba vášeň, môže ísť napríklad o lásku kamarátsku. To ale neznamená, že by sa nemohla pretransformovať v niečo iné.

Dokonalá láska podľa Sternberga pozostáva zo všetkých troch zložiek, nezabúda ani na jednu z nich. Avšak v rôznych fázach lásky môžu byť jednotlivé zložky rôzne výrazné.
Aby láska človeka napĺňala, nesmie jej chýbať vášeň, intimita ani záväzok. Tak to vidí americký psychológ Robert Sternberg. Avšak v živote nie je všetko dokonalé a ideálne, ani tá láska.

Láska v praxi

Cez všetky teórie – v praxi platí, že láske sa nedá rozkázať. Na druhej strane to nevylučuje, že by sa z kamarátstva nemohla zrodiť veľká láska. Ľudia často riešia, či byť s niekým “bez lásky”, či sa chopiť príležitosti a zbaviť sa samoty za každú cenu. Uvedená teória by potom mohla byť užitočná. Samozrejme žiadna teória nie je úplná. Každý to má inak.

Každý z nás je jedinečná bytosť a každý ľudský život je iným príbehom. Nedá sa povedať, ktorá cesta vedie k láske a čo je to najlepšie všeobecne. Každý si na to musí prísť sám. Ale môže si tiež rôzne pomôcť …

Niečo o láske

V dnešnej dobe máme k dispozícii celý rad psychológov, terapeutov a koučov, ktorí ľuďom pomáhajú s riešením ich problémov. Práve problémy s láskou – alebo samotou patria k tým najčastejším.

Pomoc s láskou môžete nájsť aj tam, kedy by ste to úplne nečakali. Užitočná môže byť napríklad astrológia alebo numerológia. Nezriedka s láskou dokáže pomôcť aj skúsená kartárka. To potvrdzujú aj naše kartárky, na ktoré sa ľudia s ťažkosťami s láskou obracajú. Často má potom láska šťastný koniec.
Na kartárky sa môžete obrátiť aj vy, stačí zavolať na 0988 700 888.

veštice online