Symbolom zrodenia, života a smrti je trojuholník

Trojuholník v ezoterike

V ezoterike, mágii, okultizme, alchýmii a tiež pri predpovedaní budúcnosti je dôležitý svet symbolov. Tieto symboly môžu niesť rôznu podobu, a aby sme im správne porozumeli, treba sa naučiť, aké sú ich významy a čo oznamujú. Jedným z bezpochyby najzaujímavejších symbolov, ktoré majú podobu konkrétneho geometrického tvaru, je trojuholník.

Trojuholník ako významný symbol

Trojuholník je bežný geometrický tvar. Správne ho konštruovať sa učia už malé deti, ktoré v škole rysujú napríklad trojuholník pravouhlý, rovnostranný a podobne. Všetky trojuholníky majú však spoločné dve charakteristiky, sú to tri strany a tri vrcholy. A práve preto tento tvar symbolizuje číslo tri. Trojka ukrýva veľký potenciál, múdrosť a životnú energiu.

Ukrýva v sebe preto vždy trojicu určitých významov. Sú to okrem iného tieto:

zrodenie – život – smrť
matka – otec – dieťa
prarodičia – rodičia – deti
začiatok – priebeh – koniec
pozitívny – neutrálny – negatívny
vznik – rozvoj – zánik

Rovnostranný trojuholník sa prakticky vždy zobrazuje tak, že jeden z jeho troch vrcholov smeruje priamo nahor alebo naopak nadol. V prvom prípade označuje mužský princíp, kreativitu, hojnosť, plodnosť, otca, hory, slnko, svetlo a oheň. Trojuholník mieriaci “špičkou” dole naopak odkazuje na ženský princíp, vodu, pasivitu, matku (materstvo), hlbinu, tmu a dokonalosť.

Trojuholník v ezoterike a mágii

Tvar trojuholníka je možné využiť v ezoterike aj pri čarovaní. Nie náhodou nájdeme tento tvar zakomponovaný aj vo fascinujúcich architektonických skvostoch starovekého sveta – v pyramídach. Tie nájdeme nielen v Egypte, ale ľudia ich v minulosti stavali nezávisle na sebe i v ďalších kútoch sveta, dokonca aj v Strednej Amerike alebo Číne. Tvar pyramídy umožňuje v duchovnej rovine dosiahnuť vrchol, nie náhodou mieri jej vrchol priamo do neba ku hviezdam. Pobyt v prostredí tvaru pyramídy je doslova hojivým elixírom na ľudskú dušu i fyzické telo.

Ale späť k samotnému trojuholníku. V magických rituáloch sa môže využiť ako účinná ochrana proti ničivému ohňu, a to buď k ochrane domova, alebo v podobe osobného ochranného talizmanu. Tento symbol výnimočne podporuje kreativitu, nové nápady, konštruktívne myslenie a schopnosť nájsť riešenie na ťažké situácie. Preto je výborným pomocníkom napríklad pre študentov, konštruktérov a ďalšie profesie, kde je potrebné hľadať nové riešenia aj pre umelcov k podpore ich tvorivého ducha.

Trojuholník má ešte ďalšie významy. Uvádza sa, že znázorňuje spojenie troch dôležitých aspektov, a to ducha, energie a hmoty. Je teda na symbolom počiatku vzniku nového života. Za určitých okolností ho možno preto tiež použiť pri magických rituáloch pre podporu otehotnenia.

Zjavuje sa vám neobvykle často nejaký symbol?
Symboly sú všade okolo nás, je ale potrebné ich vedieť správne vyložiť. Nie je nič jednoduchšie, než si nechať vysvetliť jeho skrytý význam od kartárky.

veštice online