Sedem anjelov milosti

Anjeli milosti

Anjelské bytosti majú rozličné úlohy, kedy každý z anjelov je pripravený pomôcť v inej oblasti života človeka. V nadpozemskej ríši sa môžeme stretnúť so svetskými anjelmi, anjelmi lásky, liečenia, milosrdenstva, narodenia a smrti, milosti. A práve s anjelmi milosti sa bližšie zoznámime v tomto článku.

Je ich dokopy sedem a môžeme sa k nim obracať predovšetkým vtedy, keď potrebujeme utíšiť, podať pomocnú ruku, nájsť odvahu ďalej žiť, priblížiť sa k bohu, nájsť vnútorný pokoj a podobne.

Anjel Haamiah

Haamiah je anjelom duchovného poznania. Práve on nás môže zachrániť od toho, aby sme sa vydali na scestie. Toto zídenie zo správnej duchovnej cesty sa môže týkať napríklad podľahnutiu sekte alebo straty viery v dobro. Ak sme príliš zahltení materiálnou stránkou života, príliš sa ženieme za peniazmi a zabúdame na to, čo je skutočne dôležité, vtedy sa môžeme obrátiť na anjela Haamiaha so žiadosťou o pomoc.

Anjel Sagnessagiel

Je anjelom múdrosti. Môže pomôcť človeku lepšie chápať význam rôznych udalostí, ktoré ho v živote stretnú a učia nazerať na život s patričným nadhľadom. Múdrosť je vlastnosť, ktorá nesúvisí s IQ. Je to totiž schopnosť správne posudzovať rôzne javy a vedieť sa dobre orientovať v bežnom živote. Múdrosť učí chápať, čo je v živote skutočne dôležité.

Anjel Achaiah

Anjel Achaiah je pomocník pri boji s netrpezlivosťou. Túto vlastnosť pozná snáď každý z nás, niekto z nás je trpezlivý viac, niekto iný je zase veľmi prchký. A práve pre tých, ktorým robí trpezlivosť problémy, je pripravený pomôcť anjel Achaiah. Dokáže upokojiť, spomaliť a učí umenie, že všetko nejde hneď.

Anjel Serafiel

Ak túžite po tom, nájsť vo svojej duši naozajstný pokoj a mier, môžete sa skúsiť obrátiť s žiadosťou o pomoc na tejto ceste k anjelovi Serafielovi. Práve on je totiž najdôležitejším anjelom mieru, ktorý vládne serafínom.

Anjel Terathel

Cítite sa zviazaní, máte pocit, že ste iba pozemskou bábkou a ostatní ľudia vás iba využívajú k svojmu prospechu? Stiesnenosť, strach z rozletu, obava prejaviť vlastné názory, to je len časť oblastí, v ktorých môže pomôcť anjel Terathel. Ten je totiž anjelom slobody, ktorý vám pomôže nájsť spôsob, ako voľne dýchať.

Anjel Vasiariel

Cítite sa ukrivdení? Ublížil vám niekto, bez toho aby bol potrestaný? Neviete, ako sa dovolať spravodlivosti, pretože zákony sú nepružné a súdy pomalé? Úspech síce nie je zaručený vždy, ale určite stojí za skúšku pomodliť sa k anjelovi Vasiarielovi, ten je totiž anjelom spravodlivosti.

Anjel Rahmiel

Rahmiel je anjelom súcitu. Pokiaľ nemá nikto patričný súcit s utrpením, ktoré prežívame, prípadne sa my sami nedokážeme dosť dobre vcítiť do nešťastia niekoho iného, anjel Rahmiel nám môže pomôcť. Je anjelom, ktorý nás alebo aj tých druhých naučí empatii a pochopeniu.

Pomôže aj váš anjel strážny
Poraďte sa s vešticou, ku ktorému konkrétnemu anjelovi sa obrátiť vo vašom prípade. Možno nemusíte žiadať o pomoc niektorého z anjelov milosti, ale pomôže aj váš anjel strážny.

veštice online