Rukopis prezradí aj veci, ktoré by sme sami neprezradili

Základy grafológie

Každý rukopis je jedinečný a navyše skrýva celý rad informácií. Hoci si to málokto z nás bežne uvedomuje, jeho rukopis je takmer zrkadlom jeho duše, charakteru, vlastností i aktuálneho citového rozpoloženia. Z obyčajnej jednej stránky popísaného papiera je tak možné vytvoriť pomerne podrobný psychologický profil toho, kto ony riadky napísal. Tomuto umeniu sa dokonca venuje samostatný odbor, ktorý nesie názov grafológia.

Základy grafológie v skratke

Ak dostane grafológ do rúk list, ručne písané poznámky alebo zápisky, zameria sa hneď na niekoľko rôznych aspektov rukopisu.

Veľkosť písma

Rukopis zložený z drobučkých až nečitateľných písmen a oproti tomu výrazný a veľký text pravdepodobne svedčí o pisateľoch, ktorí majú len pramálo spoločného. Práve veľkosť písmen je jednou z najdôležitejších charakteristík, ktoré grafológia skúma.

Sklon písma

Takisto sklon písma hrá pri výklade konkrétneho rukopisu podstatnú úlohu. Niekto píše takmer vertikálne voči linke, niekto iný má sklon písať výrazne doprava alebo naopak doľava. Sú aj ľudia, ktorým písmenka “rôzne skáču” po papieri a pôsobia neusporiadane. Záleží aj na veľkosti medzier medzi jednotlivými písmenami, či na seba tesne nadväzujú alebo majú skôr veľké rozostupy.

Charakter písma

Skúma sa aj celkových charakter textu, a to ako pôsobí na prvý dojem, ďalej jeho forma, čitateľnosť, vzájomná poloha písmen i slov alebo napríklad konkrétne odchýlky od bežne písaných písmen.

Náčinie a podklad

O tom, aký autor riadku je, dokáže napovedať dokonca aj to, aký písací nástroj si zvolil. Môže ísť napríklad o obyčajnú pero, ceruzku, tenký či tučný fix, prípadne plniace pero. A záleží tiež na papieri – či si pre svoj text zvoliť biely kancelársky papier, ledabolo odtrhnutú stránku zo zošita, štvorčekový či linajkový papier a podobne.

Čo dokáže rukopis odhaliť?

Už sme načrtli, že rukopis je doslova studnicou informácií o pisateľovi. Malé drobné písmo väčšinou hovorí o vzdelanom a premýšľavý človeku, môže ísť aj o introverta alebo niekoho, kto má problémy so sebavedomým. Veľké písmo môže odkazovať skôr na výbušnú osobu, ktorá je plná emócií, ktoré sa derú na povrch, ale aj na nie príliš múdreho pisateľa, prípadne na extroverta, ktorý na seba rád púta pozornosť.

Písomný prejav odráža nielen osobnosť, ale tiež aktuálne rozpoloženie a emocionálne naladenie. Z rukopisu je možné tiež odhaliť, či je pisateľ na vrchole síl, plný energie a elánu do života, alebo je naopak vyčerpaný a sužovaný dlhoročnými problémami. Z textu je niekedy dokonca možné diagnostikovať vážne psychické problémy alebo poruchu osobnosti.

Písmená, ktoré na seba plynulo nadväzujú, respektíve text písaný tzv. Jedným ťahom svedčí o empatickej osobnosti, ktorá sa zaujíma o okolitý svet a nie je zameraná len sama na seba. Veľmi tesné písmo zase vypovedá o človeku úzkostlivom, ktorému často prerastajú problémy cez hlavu.

Túžite vedieť, čo vypovedá váš rukopis?
K poznaniu samého seba vám môže pomôcť aj veštica či kartárka, tiež ony majú úžasný vhľad do ľudskej osobnosti.

veštice online