Recenzia knihy – Eckhart Tolle: Naši Anjeli strážni

Eckhart Tolle, narodený 16. februára 1948, je duchovným učiteľom, ktorý sa však nehlási k žiadnej duchovnej tradícii alebo náboženstvu. Tento slávny nemecký filozof hlása len jednoduché, o to silnejšie a múdrejšie posolstvá.

Jeho prvá kniha Moc prítomného okamihu sa stala svetovým bestsellerom, vyšla v 33 jazykoch. Brožúrka Naši Anjeli strážni je milou pripomienkou myšlienok Tolleho, ktoré sú založené na filozofii “Ži. Tu a teraz. ”

Naši Anjeli strážni

Nejde o knihu v pravom slova zmysle, skôr o pozoruhodný súbor myšlienok, pozitívnych viet a úchvatných obrázkov. Ide o zdroj inšpirácie, motivácie a príjemnej energie.
Kniha tak prinesie nielen ponaučenie o životných pravdách, ale predovšetkým dobrý pocit, spokojnosť, pokoj duše a radosť zo života.

Veselo ladená kniha je povznášajúca skoro ako prechádzka nádhernou prírodou so svojim verným spoločníkom. Je jedno, či pôjde o psa alebo mačku, Eckhart Tolle ich vidí ako Anjelov strážnych.

“Pozrite sa na strom alebo na kvetinu. Ticho ju vnímajte. Ako je tichá, ako hlboko je zakorenená v Bytí. Dovoľte prírode, aby vás učila tichu.” Eckhart Tolle

Buď prítomný

Anjeli strážni sú s nami na každom kroku. Ich prítomnosť si uvedomíme, keď sa nebudeme venovať vlastným myšlienkam. Myšlienky nás len odďaľujú od prítomného okamihu, od toho, čo je tu a teraz. Eckhart Tolle tak nabáda k tomu, aby bol človek prítomný. Tak môže byť sám so sebou aj svojimi anjelmi strážnymi, ktoré v knihe stelesňujú domáci miláčikovia.

Zastav sa, pozeraj sa …

Moji Anjeli strážni je knihou tvorenou z myšlienok, prostého poetického textu a romantických, miestami veselých obrázkov. Roztomilé obrázky ľudí, zvierat a prírody pochádzajú z rúk amerického ilustrátora Patricka McDonnell, tvorcu slávneho komiksu Mutts. Ešte viac prehlbujú pozitívne ladenie knihy. Obrázky sa s textami dokonale snúbia, aby dali vznik anjelskému dielu. Pojem anjelský je v tejto knihe spojený s čistou láskou, posolstvom o kráse života, o priateľstve a sile srdca.

… a načúvaj

Anjeli sa k ľuďom neustále prihovárajú, radia im a môžu odovzdať cenné posolstvá. Ľudia sú však natoľko zahltení a zamestnaní bezvýznamnými záležitosťami, že nevedia načúvať. Ľudia nepočujú anjelov rovnako tak, ako nepočujú “šepot vetrom unášaných listov, kvapky dažďa, bzukot hmyzu alebo švitorenie vtákov”. To všetko pripomína Eckhart Tolle vo svojej knihe a nabáda: “počúvaj”.
“Za zvukom je niečo viac, tajomná sviatosť, ktorú nemožno uchopiť myšlienkami.”

Eckhart Tolle hľadá pokoj duše a ticho myšlienok v prírode. Inšpiráciu čerpá zo života zvierat, ktoré vedia žiť. Pritom nabáda k súzvuku s prírodou, s okolím, k súzvuku samého so sebou. Podľa Tolleho nie sú božskými bytosťami len anjeli. Tolle hovorí, že “každá bytosť je zábleskom božstva”.

Hľadáte tiež pokoj duše?

Potrebovali by ste sa spojiť so svojím strážnym anjelom? Chýba vám anjelské posolstvo? Chcete poradiť, ako sa rozhodnúť, akým smerom vykročiť a kde nájsť svoje šťastie a spokojnosť? Obráťte sa na naše veštice. S anjelmi sa dokáže spojiť veštica Daniela. Obdobne ako kniha, poslúžia Daniele anjelské karty.

Zdroj: Citácie boli prevzaté z knihy Eckhart Tolle: Naši Anjeli strážni

veštice online