Posolstvo bohýň – Doreen Virtue

Posolstvo bohýň

Posolstvo bohýň je názvom balíčku kariet Doreen Virtue, Ph.D. Prekrásne spracované karty sú pohladením pre dušu, zdrojom inšpirácie, nežnej ženskej lásky, ale aj sily k prekonaniu všetkých prekážok.

V tomto článku si unikátny kartový balíček priblížime. Dozviete sa, čo vám Posolstvo bohýň prináša…

Ženský aspekt naplnený láskou a silou

Kartový súbor Posolstvo bohýň pripomína anjelské karty. Ide vlastne o zvláštny typ anjelských kariet od spisovateľky, jasnovidky a terapeutky, ktorá anjelskú tematiku veľmi dobre pozná. Posolstvo bohýň sa radí vedľa ďalších úspešných kartových balíčkov Doreen Virtue, Ph.D. ako sú Anjelské karty, Anjeli a svätí, Liečenie s vílami, Kúzelné delfíny a morské víly, Kúzelné jednorožce, Posolstvo archanjelov a iné.

Posolstvo bohýň neobsahuje žiadne negatívne karty. Karty sú naplnené len pozitívnou energiou, ktorá inšpiruje a posilňuje do ďalších krokov.

Karty čerpajú nielen z kresťanstva, ale aj z ďalších náboženských tradícií a prastarých kultúr. A tak vedľa Panny Márie nájdeme na kartách tiež bohyne grécke a rímske, egyptské, ale tiež tibetské, keltské alebo majské.

Karty zachytávajú a odovzdávajú iba milujúcu stránku bohýň. Bohyne pritom predstavujú ženský aspekt duchovna. Posilňujú ženské elementy, teda nežnú lásku a múdrosť, starostlivosť alebo schopnosť hojiť a tíšiť bolesť. Ženský aspekt v sebe nesie harmóniu, je tiež naplnený energiou prírody. Podporuje intuíciu, pomáha v starostlivosti o blaho iných. Tieto vlastnosti pritom nie sú len typicky ženské, čiastočne by ich vo svojom srdci mal mať aj každý muž. Karty preto nie sú určené iba pre ženy, hoci práve ženy ich dokážu oceniť najviac.

Ako vyzerá Posolstvo bohýň?

Posolstvo bohýň je súborom 44 kariet, ktoré vytvorilo celkom 12 rôznych autorov. Karty nemajú jednotný grafický štýl, sú rozmanité rovnako ako spektrum bohýň, ktoré popisujú.

Ku kartovému balíčku patrí aj príručka, kde možno okrem iného nájsť kontakt na jednotlivých autorov ilustrácií. Obsahuje však predovšetkým bohaté informácie o každej konkrétnej bohyni, nielen jej posolstvo, ale tiež zaradenie do historického kontextu.

Karty sú neobyčajné, neobyčajnú energiu dodajú aj pri výklade

Ako vykladať karty Posolstvo bohýň?

Možností výkladu kariet je celý rad. Rovnako ako anjelské karty nemajú ani karty Posolstvo bohýň pevne daný postup, ako s nimi pracovať. Sú založené na intuícii. Napriek tomu sa môžete nechať inšpirovať našim jednoduchým návodom.

Najprv sa skúste odpútať od starostí všedných dní, nechajte myšlienky plynúť a zamerajte sa na svoje srdce. V duchu vyslovte svoje želanie alebo otázku. Každý deň sa s bohyňami môžete spojiť napríklad otázkou “Čo je pre mňa dnes dôležité, čo by som mal / a vedieť?” Môžete sa tiež priamo opýtať: “Ktorá bohyňa ma dnes bude sprevádzať na mojej ceste?” V myšlienkach alebo nahlas potom poproste bohyne o pomoc, o radu, o božské vedenie. Až potom si vytiahnite jednu kartu z balíčka.

Vytiahnutú kartu si najprv prezrite, nechajte ju pôsobiť. Vnímajte svoje pocity a myšlienky, ktoré vo vás vyvoláva. Potom sa zamerajte na jej oznámenie, prečítajte si posolstvo bohyne.

Bohyne a anjeli sú tu pre vás
Bohyne pomáhajú podobne ako anjeli. Stačí sa nechať viesť ich múdrosťou. Ak sa chcete spojiť s anjelskými bytosťami, môžete využiť aj našich veštcov. S anjelskými kartami pracuje veštica Daniela, ktorá vám rada anjelské posolstvo odovzdá.

veštice online