Posolstvo anjelov pre rok 2020

Posolstvo anjelov

Vhľad do roku 2020

Práve sme vstúpili do nového veku – veku Vodnára, ktorý prináša rovnováhu. Je nutné podotknúť, že tento vek potrvá približne 2 tisíc rokov a sme ešte len na úplnom začiatku.

Mottom roku 2020 je premena, transformácie, príprava a start.


Nyní je období, kdy se vše, co jsme doposud nedočistili a nedokončili, vrací, abychom mohli jednu etapu uzavřít a začít novou a to bez vlivů a nezdravých energií naší minulosti. Mnozí už tuto cestu dávno nastoupili, proto můžeme očekávat výrazné duchovní otevření se, prozření a uvědomění.
V roce 2018 jsme léčili vztahy, v roce 2019 jsme měli zaměření na pracovní záležitosti, rok 2020 nás povede k tomu, abychom čím dál více hledali svou podstatu a nacházeli své životné poslání.

Vždy se všechny oblasti prolínají, ale jedna se v daném roce projevuje výrazně.
Budeme se učit chápat hojnost jako takovou, věnovat se svým schopnostem a dovednostem. V poslední době se narodily a stále přicházejí „duše nové doby“, což jsou většinou duše vyspělé a zralé, které přicházejí nejen léčit naše rody, ale také vše to, co jsme doposud vytvořili.
Proto se hodně dětí narodí zralým maminkám kolem 40 věku, což už nějakou dobu také probíhá.
Karma jako taková je nám sejmuta, zůstávají nám vazby a skutečnosti, které si naše duše vyvolily pro svůj rozvoj, což znamená, že začínáme znovu a tvoříme nové karmické cesty, jak v dobrém, tak ve zlém. Čím dál více se nám bude projevovat Zákon přitažlivosti a je na každém z nás, jak se k tomu všemu postavíme.
Pročistí se také okolí lidí mezi duchovními a ezoterickými pomocníky, jelikož budou lidé uvědomělejší, naučí se více vnímat a naslouchat své intuici.

Přímé poselství andělů tobě:
„Zjednoduš si svůj život a pročisti jej od všech nezdravých energií minulosti. Udělej si pořádek mezi lidmi i věcmi, zbav se všeho, co ti již nepřináší žádnou radost. Je nejvyšší čas udělat místo novému. Nacházíš se na startovní čáře svého nového života a bude přesně takový, jaký ho v sobě uchováváš. Budeš-li se na vše dívat z té horší stránky, budeš ji také prožívat. Budeš-li se dívat z té lepší, vnímat sebe i svět láskyplně, tvůj život se stane láskyplným.
Jsi pod ochranou stejně jako tvoji blízcí a tvůj majetek. Budeš tedy provázen/a různými rozhodnutími, a budeš veden/a k tomu mít odpovědnost za sebe i svůj život, tedy i činy a myšlenky. Tento rok nabízíme poznání a příjem hojnosti, ale každý jej pocítí tak, jak je schopen je vnímat a přijímat.“

VZTAHY

Pokud u vztahů ponecháme volný průběh, leccos se samo projeví a tím pádem i vyřeší. Pravdou je, že je stále mnoho párů, které zůstávají spolu, ačkoli jejich společný úkol je už z duchovního hlediska splněn. Pak by bylo na místě se rozhodnout navzájem osvobodit a dát šanci pravé lásce. Budeme vedeni k tomu, abychom si uvědomili, do jaké míry jsme tam, kde jsme, naplnění a mohli jsme s tím něco udělat. Dokud budeme setrvávat v nezdravých vztazích, budeme stále dokola opakovat stejné vzorce, bude nám ubližováno a budeme stále méně v lásku věřit.
Je čas se probudit, uvolnit vše, co už není naplněno a otevřít se plně lásce, která nás rozzáří. Abychom prožívali plnohodnotné vztahy, je potřeba začít u sebe. Láska a sebeláska je energie, vyzařující nádherné světlo, a pokud nemilujeme sami sebe, naše světlo nezáří. V tomto roce mnoho lidí překročí práh a ukončí stávající nefunkční vztahy, proto se stále více budeme setkávat s rozchody, ale naopak se ti správní k sobě mnohem rychleji dostanou. Vztahy sice nejsou mottem roku 2020, ale prožijeme v nich mnoho užitečných změn a proměn, konců a začátků. Všechno souvisí se vším a vše se navzájem prolíná. Andělé doporučují vztahy tentokrát tolik neřešit, ale nechat je plynout, protože si svůj směr najdou samy.

PROFESNÍ SMĚR A FINANCE

Poselství pro tuto oblast je velice jednoduché. Pro pochopení nejprve duchovní pohled. Každá duše se narodí s nějakými schopnostmi a talentem a to proto, aby za prvé plnila své životní poslání, za druhé, aby důstojně žila v pozemské rovině Bytí, tedy zde na Zemi.
Když budeme pracovat, ale nebudeme v dané profesi cítit naplnění, budeme doslova vytlačeni z tohoto místa.
Na jedné straně to tedy bude tak, že pokud setrváváme na místě, kde nemáme uznání, dostatečné finanční ohodnocení, práce nás vyčerpává, štve, nebaví nebo nás jakkoli nenaplňuje, je to prostě proto, že v ní nemáme být. Jsme tam proto, že se musíme uživit a bojíme se dělat to, co je naším posláním. Mnohdy ho neznáme, protože si neuvědomujeme, že klíčem je jakákoli činnost, kterou děláme s láskou nebo je dokonce naším koníčkem. Někde tam leží klíč k tomu dělat to, co nás naplňuje.
Na druhé straně, pokud už plníme svou prací/činností své poslání, pak se budeme rozvíjet a stále tvořit a nacházet nové cesty, které mají smysl jak pro nás samotné, tak pro všechny ostatní.
Kdo se tedy tvrdohlavě drží práce, která ho netěší, může počítat s tím, že bude doveden k tomu, aby svou situaci změnil.
Kdo už dělá to, co miluje, bude veden k tomu, aby inspiroval ostatní a své poslání rozvíjel.

ZDRAVÍ

Zdraví a fyzické projevy těla jsou odrazem psychiky a zprávou duše. Naše těla k nám už nějakou dobu promlouvají, ale my je neslyšíme, správně jim nenasloucháme. Tělo se k nám chová tak, jak si zasloužíme, jak se k sobě a ke svému tělu chováme.
Poslední dobou všichni procházíme různou formou stresu, který se v zásadě usazuje ve spodních orgánech a na slinivce. Patří sem zažívání, vylučovací, čistící, pohlavní, močové orgány a cesty, křížová a bederní oblast, kosti, svaly, klouby a pohyb. To také souvisí s našimi vztahy a životním směrem.
Stále ještě stahujeme na sebe odpovědnost za druhé, obecně se příliš moc zabýváme tím, co dělá, a má ten druhý, což nám pak sedí na lopatkách, ramenou a horních pažích. Cítíme ze všeho obavy a úzkost, což se odráží v oblasti slinivky, srdce a plic. Krk a hlava jsou odkazem toho, jak dalece jsme sami sebou, jak komunikujeme a vyjadřujeme svá přání.
Ohledně zdraví bychom mohli věnovat prostor velmi dlouhý, ale v zásadě stačí, když se naučíme naslouchat tomu, o co nás naše tělo žádá, a pochopíme, že v dnešní době je cesta k uzdravení možná pouze celistvým přístupem – skrze tělo, duši i mysl.
Nic není náhodou a bez důvodu. Cítíme-li se jakkoli nemocní, znamená to, že nás naše tělo varuje, informuje a především potřebuje.
Tyto projevy, které jsou zde zmíněny, nás budou provázet nadále i tímto rokem 2020.
Co je ale pro nás výzvou a požehnáním, že máme tu nejlepší možnost se obnovit, probudit a své tělo tak uzdravit.

Přeji Vám, abyste každý v Novém roce objevili samu sebe, cestu ke svému životnímu poslání a především otevřeli své srdce lásce a rozzářili duši. Štěstí si nás samo nenajde, nikdo nerozhoduje o tom, kdo si jej zaslouží, štěstí bylo, je a bude vždy stav mysli, ke kterému se sami rozhodneme.

S úctou a láskou Hanka

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online