Posolstvo anjelov pre rok 2019

Posolstvo anjelov 2019

Celý rok 2018 sa niesol predovšetkým v duchu vzájomných vzťahov a väzieb. Rok 2019 sa presúva skôr do profesijných energií.

Aby sme tomu správne rozumeli – všetko so všetkým súvisí a všetko je vzájomne prepojené. Mnoho z vás iste povie, že neriešili len vzťahy, že vlastne riešili aj prácu a možno aj oveľa viac oblastí, možno aj všetky. Áno, všetko sa navzájom ovplyvňuje a prelína, všetko je pretkané neustále sa meniacou a hybnou energiou.

Preto je jasné, že priebežne budeme viac alebo menej riešiť to alebo to. Ale vo svojej podstate rok 2018 bol nesený predovšetkým vzájomnými väzbami, ktoré v tom všetkom vyčnievali a mali zásadný vplyv na všetko ostatné. Vzťahy totiž nevnímame len ako vzťahy s niekým iným, ale patrí sem aj vzťah k sebe samému.

V roku 2019 sa budeme stretávať predovšetkým s profesijnou a materiálnou úrovňou života. V zásade väčšina z nás žije polovicu života v osobnom smere a polovicu v tom profesijnom. Keď nás niečo trápi doma, ovplyvňuje to našu prácu, keď máme starosti v práci, ovplyvňuje nás to doma a často aj vzťahy v rodine. Jedno bez druhého nemožno často oddeliť. Často si prenášame energie z domu do práce a naopak. Často v tom nevieme urobiť hranicu a vytvoriť rovnováhu. A v tomto roku budeme vedení k tomu, zorientovať sa v profesijnom a materiálnom svete.

To tiež znamená, že často nás práve aj doma a v osobnom živote bude naša práca a finančné a materiálne skutočnosti, ovplyvňovať. Máme sa naučiť nájsť v tom všetkom hranicu a rovnováhu. To znamená, keď sme v práci, byť aj myšlienkami v práci, keď sme doma, venovať sa rodine a osobným prežitkom. Je čas vytvoriť medzi týmito poľami rovnováhu, harmóniu a pokoj.

Rovnako tak sa budeme učiť tvoriť rovnováhu medzi srdcom a peniazmi. Je teda zrejmé, že budeme veľa pracovať na postoji, na pochopení a uvedomení mnohých prírodných a vesmírnych zákonitostí. Vzhľadom k tomu, že je všetko prepojené, všetky tieto materiálne potreby budeme v tomto roku nielen nazerať z pohľadu reálneho a praktického, budeme rozvíjať aj duchovný postoj k týmto materiálnym hodnotám. Stále máme obrovské rezervy a medzery v chápaní dôležitosti duchovného pohľadu a prístupu.

Budeme prežívať nedostatok, ale aj dostatok, pocity radosti, sklamania, strachov, budeme nútení sa rozhodovať, budeme postavení pred veľa príležitostí, možností a skúseností. Nezáleží na tom, čo sa ako bude diať, ale na tom, ako sa k tomu postavíme, ako to prijmeme, ako to využijeme. Každý podľa svojich možností, skúseností, osobnosti, názorov, úrovne vývoja duše a rozhodnutia.

Minulý rok vnímame ako rok, ktorý bol veľmi náročný, ťažký, chaotický, bolestný, plný zmien a strát. Zomrelo veľa ľudí, skrachovalo mnoho firiem, rozviedlo sa a rozišlo mnoho dvojíc a podobne. Všetko to ale má svoj hlboký duchovný význam.

Na druhú stranu sa narodilo veľa detí, otehotnelo mnoho žien, otvorili sa nové projekty a firmy, posilnili sme svoju odvahu, našli svoje spriaznené duše, urobili dôležité kroky, opustili sme nezdravé situácie, niektorí našli samých seba, svoj smer, mnoho z nás zmenilo zásadne život alebo určité oblasti.

Je to kolobeh, len teraz je príliš rýchly na to, aby sme to mohli v sebe spracovať. Ale všetko je preto, že sme v procese očistenia a uzdravenia a meníme príliš mnoho rokov a príliš veľa nezdravých skutočností na to, aby to išlo lepšie a v krátkej dobe. Je to proces pre niekoľko najbližších rokov, ktoré však menia niekoľko desiatok, možno stovky rokov. Dá sa povedať, že to celé trvá minimálne celú jednu generáciu. Ovplyvňuje náš až sedem generácií a to nejaký čas trvá. Dôležité je nájsť v tom všetkom svoj stred, seba samého a svoj zmysel života a smer.

V prvej polovici roka bude ešte doznievať rok minulý, ale už v nových podmienkach a energiách, v inom uvedomení.

V druhej polovici tohto roka, respektíve v období konca leta a začiatku jesene už budeme pokojnejší, vyrovnanejší, budeme zorientovaní a budeme sa cítiť bezpečnejšie. V tomto období už veľa z nás bude mať úplne iný pohľad ako dnes, na začiatku roka 2019.

VZŤAHY

Vzťahy v tomto roku prinášajú veľmi rozmanité a celkom normálne obdobie. Začiatkom roka sa skôr objavuje viac rozchodov, prípadne ak žijeme v nezdravých a nenaplnených vzťahoch, začneme si to uvedomovať. Zrejme nie každý nájde hneď odvahu vzťah, v ktorom sa necíti šťastný, opustiť, ale začne o tom premýšľať a pripravovať sa na to. Je to veľmi užitočné, pretože tento rok je veľmi priaznivý k tomu, aby sme stretávali spriaznené duše. Budeme sa učiť vážiť si seba samého a sebaláske. To už sme síce začali, ale všetko bolo viac teoretické, teraz už budú mnohí toto nielen chápať a vedieť, ale tiež sa to prejaví v realite.

U vzťahov, ktoré sú spojené srdcom, ale ego ich oddeľovalo, je veľká pravdepodobnosť, že sa vzťahy obnovia, prebudia a uzdravia. U slobodných ľudí ako vždy, budú prichádzať nové skutočnosti, ktoré budú vždy potvrdením toho, ako sme sa sebaláske naučili. Je to veľmi individuálne, pretože každý bude prežívať to, čo má podľa svojho nastavenia a myšlienok. Dnes už nemáme cesty nalinkované, ale tvoríme ich každou sekundou tu a teraz svojím postojom, myšlienkami a rozhodnutiami.

Na jednej strane sa teda budú nezdravé vzťahy rozpadať, na druhej sa budú spájať spriaznené duše. V podstate každý krok bude správny. Budeme sa viac duchovne prebúdzať, budeme teda aj meniť svoje okolie. S niektorými ľuďmi vo svojom živote už sme tiež väzby ukončili, alebo samy “vyšumeli”, ale to je dôležité pre náš osobný rast. Aby mohli do nášho života prísť noví ľudia, priatelia, sprievodcovia, pomocníci, kolegovia, musia iní odísť a uvoľniť im miesto. Meníme sa, rozvíjame, rastieme, učíme sa, a tak prirodzene meníme aj svoje okolie. Pre svoje nové cesty potrebujeme nové bytosti a skúsenosti.

Nemožno to rozdeliť na rodinu, priateľov a známych. Niekedy nám bude bližší známy ako niekto z rodiny. Bude to pestré a premenlivé. Stále však platí, že čo je trvalé a má zostať, zostane.
Budeme sa tiež učiť starať sa predovšetkým každý najprv o seba, a potom o tých ostatných. Je v poriadku starať sa o ostatných, ale len vtedy, ak sme na prvom mieste každý sám. Keď dávame sebe svetlo, máme ho dostatok aj pre ostatných. Keď milujeme seba samého, automaticky žiarime láskou a násobíme ju s ostatnými.

Keď sme sebeckí k sebe a dávame najprv druhým, potom sa vyčerpávame, nechápeme hranicu tam, kde máme dávať a kde už nie, a tým dotyčnému berieme možnosť, aby sa to naučil sám. Keď berieme zodpovednosť za druhého, znemožňujeme mu vlastný vývoj a učenie, byť za seba zodpovedný. Každý je druhému vzorom. Keď na sebe ukážeme druhému, že je správne byť zodpovedný, naučí sa to, keď druhému ukážeme, že zodpovednosť za neho prevezmeme, naučia sa ju stále hádzať na ostatných.

Každý je sám za seba zodpovedný, rovnako ako za svoje činy. Pomáhať je v poriadku – Ak nám to prináša radosť, a ak to zmení u toho druhého niečo, ak to nie je dokola a ak to nie je na úkor nás samých a nevyčerpáva ak nás to.

A sme pri tom opäť – rovnováha, harmónia a láska je ten správny stred.

PROFESIJNÝ SMER A FINANCIE

Tu je veľmi dôležitý postoj a prístup. Každý dostane to, čo si zaslúži a to doslova. Aj tu si všetko tvoríme tu a teraz svojim postojom a myšlienkami. Podľa toho, akú hodnotu si dávame, budeme tiež odmenení uznaním, finančným ohodnotením a spôsobom práce. Zákon príťažlivosti bude nekompromisný. Je to preto, že sa máme naučiť vážiť seba samého a svojich hodnôt, prestať sa báť a máme sa naučiť veriť si a rozvíjať tiež svoj vnútorný talent.

Tento rok je vo veľmi priaznivých energiách a anjeli aj Matka Zem nás budú viesť a podporovať. Je veľmi vhodný rok pre podnikanie, prebúdzanie vlastných schopností. Priaznivé energie sú pre vlastné podnikanie, remeselné a ručné práce. Všetko sa vracia ku koreňom a prirodzenosti, a každá bytosť má svoje schopnosti, len o nich možno ešte nevie. Je čas ich objaviť a venovať sa im. Prečo by predavačka mala byť predavačkou, keď túto prácu nemá rada? Nech robí to, čo rada má. Každá činnosť a práca je potrebná a každého baví niečo iné. Ak budete uvažovať o zmene práce, miesta, pozície alebo profesie, smelo do toho, kedykoľvek sa rozhodnete, začnú sa diať náhody a budú vám do cesty prichádzať tí správni ľudia.

Nemali by sme prísť do extrémnej krízy, aj keď to tak miestami bude vyzerať. Svoj štandard by sme si mali udržať, ak ho nenecháme utopiť v postoji nedostatku a v strachu. Ak dlho zvažujete začatie podnikania alebo chcete niečo zmeniť, skončiť, a začať nové, smelo do toho. Tak ako u vzťahov a všade inde, aj tu sa budeme učiť nazerať na profesiu i peniaze duchovným pohľadom. Budeme sa učiť žiť v realite s podporou a požehnaním Nebies i Matky Prírody. Opäť tu prichádza rovnováha.

Keď chceš zarábať, investuj. Keď chceš hojnosť pre seba, s radosťou zaplať nákup, pretože svoju hojnosť vytváraš tým, že ju vytváraš i druhým, sme u rovnováhy medzi dávaním a braním.
Keď sa bojíš a trápiš, pretože platíš účet, potom tiež nedostaneš. Zákon príťažlivosti počuje, že nemáš na zaplatenie a bojíš sa o svoje peniaze, tak tiež žiadne mať nebudeš. Ale keď zákon príťažlivosti počuje, že s láskou a radosťou platíš inému a tým mu dávaš hojnosť, prinesie ti tiež hojnosť.

Každá bytosť sa narodila s nejakým talentom a je jedno, či to je upratovačka, lekár alebo duchovný pomocník alebo niekto iný. Vraciame sa ku koreňom a k tomu, čo je nám prirodzené. Práca je a vždy bude. Keď ju nemôžeš nájsť, skús to inak. Kľúč hľadaj v sebe a svojom postoji.

Tento rok by mal byť hojný a úspešný, ale aj veľmi náročný a rýchly. Neotáľaj, choď dopredu a prijímaj všetko tak, ako prichádza, pretože bojom vyvolaš boj a zbytočne sa zdržíš. Keď niečo nepôjde a zastaví sa, využi to pre seba a počkaj, to pravé vždy príde v správny čas. Nájdite seba samého a nájdeš aj svoje miesto a svoju úlohu.

ZDRAVIE

Každý vie, že zdravotný stav je stavom mysle, odrazom psychiky a správou duše. Niekedy je to dokonca aj úlohou duše. Všetko, čo teraz najviac prežívame a prechádzame, je tvorené stresom a strachom. Každé obdobie si žiada svoje fyzické prejavy. V tomto roku opäť prúdime dvoma smermi. Uzdravuje sa, alebo sa likvidujeme. A opäť sme pri myslení a postojoch.

Keď ideme tvrdohlavo nesprávnym smerom, začneme mať problémy s nohami. Nohy poukazujú na smer a cestu vpred, je v nich uložené ego (kolená), nezdravé vzťahy (členky), strach ísť vpred – bolesti svalov a kĺbov.

Ruky, paže ramená, lopatky – príliš veľmi si toho berieme, viac, než sme schopní zvládnuť, nielen za seba, ale aj za druhých, nemáme život vo vlastných rukách. Brucho a spodné orgány – sebaláska, vzťahy, pohľad na seba samého, držanie krívd, staré ozveny z detstva, obviňovanie seba alebo niekoho iného, výčitky, emócie, neodpustenia, krivdy, osamelosť.

Panvica, kosti, pohyb – domov, zázemie, pocit bezpečia, miesto v živote, pocit krivdy a nelásky, nikam nepatriť. Slinivka a zažívanie – spojenie s bruchom, ale tiež so stresom, ovládaním druhých, riešením ich vecí, nesprávnou životosprávou, nestaraním sa o svoje telo, je nám jedno, kedy ako a čo mu dáme najesť. Výrazná únava a precitlivenosť, náladovosť.

Oblasť krku, srdca, štítnej žľazy, krčnej chrbtice, pľúca a lopatky – čistenie, prejavenie seba samého, hýbanie vlastným životom sám za seba, radosť, láska, sebavyjadrenia, prijímanie pravdy, vlastná moc nad svojím zdravím a životom.

Uši, oči, hlava – myšlienky, postoje, presvedčenie, schopnosť prijímať, počúvať, byť počúvaní, rozumieť hlasu srdca, vedome žiť.

Že je toho veľa? A že to je až príliš všeobecné? Verte alebo nie, presne toto všetko rozlične teraz prežívame. Čistíme sa, hľadáme cesty k uzdraveniu, veľakrát nie sú klinicky naše prejavy viditeľné. Niekedy už áno. Sme pretkaní týmto všetkým, toto všetko riešime. A keď toto všetko prijmeme a uchopíme, pomenujeme, nájdeme cestu k uzdraveniu.
Niekedy potrebujeme lieky, inokedy stačí zmena myslenia a postoja. Niekedy už ale potrebujeme oboje.

Toto všetko v našom tele bujnie a pracuje. Každý to nejako pociťujeme. Dobre, nie každý prežíva všetko, ale presne toto všetko je reakcia nášho tela na to, čo žijeme, a ako to prijímame. So všetkým sa dá pracovať. Toto všetko živíme a práve na tom všetkom sa učíme a pracujeme. Iste v tom tiež vidíte i cestu. Stačí všetko len pochopiť, prijať, pomenovať, začať milovať svoje telo i seba samého a život. A všetky tieto prejavy sa premenia v zdravú, energickú a vitálnu schránku, ktorá našu dušu celý život chráni a vyživuje, ale my sme jej šéf. My jej určujeme svojím správaním a prístupom, ako má vyzerať.

A malý detail na záver. Dvaja moji milí priatelia ma priviedli na úžasné uvedomenie.

Ako vám znie veta:
“Musím byť pozitívny, pretože som pozitívny (na nejakú chorobu).”
Stále dookola počúvame, že máme byť pozitívny, myslieť pozitívne v čase, keď hľadáme cesty k uzdraveniu. V klinickej oblasti, keď sme pozitívny, máme nález, keď sme negatívny, sme vlastne zdraví. Chceme sa uzdraviť, máme myslieť pozitívne, aby sme neboli klinicky pozitívny, to dáva celkom zmysel, nie?

Proste žime radostne a buďme optimistickí, je veľmi dobré pracovať s myšlienkami a slovami, pretože majú obrovskú silu a moc. Čím viac budeme používať láskyplné slová a myšlienky, tým prirodzenejšie sa budeme celkovo uzdravovať a cítiť.

Prajem Vám pevné zdravie, nový pohľad na seba samého a na život okolo Vás. Aby každý Váš krok bol prínosom, pochopením a oslobodením. Prajem Vám láskyplný a požehnaný každý deň a krok, vieru a nádej a odvahu nechať všetko prúdiť tak, ako má. Kiež Vás Vaši anjeli sprevádzajú.

S úctou a láskou Hanka

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online