Posolstvo anjelov pre rok 2017

anjel

Všeobecne rok 2017

Po sčítaní číslic roku 2016 nám vyjde deviatka a sčítaním číslic nového roku 2017 vyjde jednotka.
Ukončením roku 2016 končí deväťročná etapa a začína nová od začiatku.

To znamená, že číslo deväť vyjadruje koniec v numerologickej rade, teda zakončili sme túto etapu. Naopak jednotka štartuje a ohlasuje začiatok. A nielen to.

V roku 2016 sa objavili nové svetelné energie a svet sa začína uzdravovať. Bola z nás sňatá karma ako taká, ale zostalo na nás, aby sme uzdravili vzájomné karmické väzby.
Deti, rodiace sa po roku 2000 a najmä tie narodené od roku 2010, nás prišli uzdraviť. Prišli nám pomôcť uzdraviť naše rodové línie a svet ako taký.

Tieto deti sú úplne iné, sú oveľa múdrejšie, rýchlejšie sa vyvíjajú a sú duchovne aj inteligenčne oveľa ďalej, než tí starší.
Bohužiaľ s týmto súvisia aj problémy, ktoré sa budú prejavovať medzi deťmi a učiteľmi v školách, medzi rodičmi a deťmi a rodičmi a školami. Bude tu tiež záležať na tom, do akej miery dospelí nechajú pôsobiť svoje ego alebo hlas srdca.

Tieto deti nás prichádzajú vychovávať a ukázať nám, čo je ozajstné a dôležité.
Preto sú mnohokrát vzdorné, spupné, agresívne, hyperaktívne a svoje – teda v našom poňatí nezvládnuteľné a tvrdohlavé. Napriek tomu sú to vyspelé duše a svoju osobnosť budú prejavovať už od útleho detstva. Dá sa skoro povedať, že sa ako osobnosti už rodia.

Začínajú sa rúcať systémy a spoločnosti, ktoré sú postavené na nezdravých koreňoch, a to proti človeku, ľudskosti, prirodzenosti, podstate Bytia a prírode. Tieto spoločnosti a systémy buď úplne zaniknú, alebo sa úplne obnovia.

To je ovplyvnené aj tým, že pred niekoľkými rokmi skončil vplyv veku Rýb a nastúpil “vek Vodnára”.
Vodnár k nám prináša rovnováhu, stabilitu, radosť, rozvoj a vzájomný rešpekt. Budia sa ženy vo svojej ženskej sile, aby naučili muža vyhrávať láskou a pochopením.

V tomto roku sa začnú tiež prebúdzať muži, ktorí nám dajú tú správnu silu, ale nie formou boja, ale formou múdrosti a uvedomenia.
Toto je jediná cesta, ako splniť rovnováhu – vytvárať harmóniu medzi mužskou a ženskou stránkou.
Začneme si medzi sebou sami seba navzájom viac vážiť a uvedomovať si svoje úlohy.

Nielen, že začíname a štartujeme nový deväťročný cyklus, ale začíname úplne novú etapu “BYTIA”.
Preto sa v tomto roku môžeme tešiť novými výzvami, môžeme tvoriť nové plány, môžeme svoje životy úplne od základov premeniť.
To, ako svoje životy premeníme, záleží len na každom z nás, všetko si tvoríme a ovplyvňujeme svojimi presvedčeniami, postojmi, myšlienkami, programami a rozhodnutiami.

Každý je zodpovedný len sám za seba a to bude hlavnou úlohou tohto roka pre nás. Nielen vziať život do vlastných rúk, ale pochopiť, že to inak už nepôjde. Ten, kto sa bude chcieť zbaviť tejto zodpovednosti a bude očakávať, že za neho niekto všetko vyrieši, bude musieť prechádzať cesty, ktoré sa mu nemusia páčiť. Rovnako tak u tých, ktorí stále preberajú zodpovednosť za tých druhých, vesmír zariadi, aby to už robiť nemohli.

Všetko, čo zostane pre nás samozrejmosťou, sa začne strácať, aby sme si to uvedomili a svoje hodnoty a priority prehodnotili.

Vzťahy

Už nejakú dobu sa naše vzťahy uzdravujú. Všetko nezdravé sa rozpadá, duše, ktoré k sebe nepatria, sa vzďaľujú a rozchádzajú. Naproti tomu sa stretávajú spriaznené duše a celkovo svoje vzťahy čistíme a uzdravujeme. Je to dlhá púť. Všetko, čo k sebe nepatrí, sa v tomto roku rozpadne a všetko, čo k sebe vždy patrilo, zostane, uzdraví sa alebo sa ešte len vzájomne s tými správnymi ľuďmi pritiahneme.

Tento rok sa dotkne všetkých typov vzťahov – partnerských, priateľských, rodinných, príbuzenských, kolegiálnych a podobne.
V tomto roku budeme stretávať tých správnych ľudí, s ktorými budeme meniť svoje životy a rozvíjať sa.
Prídu k nám spriaznené duše v partnerstve, v rozvoji, v profesionálnej oblasti, v priateľstve i ostatných oblastiach.

Väčšina osamelých ľudí stretne svoju životnú lásku, ale nebude to samozrejmosťou. Záleží na tom, aký máme k partnerstvu postoj. A tak to bude so všetkým.

Môžeme stretnúť tých správnych obchodných partnerov, s ktorými sa výrazne posunieme vpred. V tomto roku bude tiež veľa rozvodov a celkovo bude tento rok energicky zameraný na vzťahy. Osamelými ľuďmi nemyslíme iba tých, ktorí sú sami, ale aj tých, ktorí zotrvávajú v nenaplnenom vzťahu.
Mnoho ľudí tiež zmení postoj k vzťahom a vďaka tomu sa mnohé bude pozitívne meniť.

Budú sa uzdravovať väzby medzi rodičmi a deťmi, čo bude hlavnou cestou tohto roka – uzdravenie rodinných väzieb. Je to veľmi dôležité, lebo tu začína všetok zdroj nesprávnych vzťahových vzorcov a programov.
Ľudia sa medzi sebou budú navzájom učiť. Budeme poznávať samých seba skrze druhých.

Oveľa jasnejšie uvidíme pravú tvár tých, s ktorými budeme vo svojom živote konať. Spoznáme, kedy je medzi nami pravda, a kedy ilúzia.
Budeme sa na seba navzájom pozerať inými očami ako predtým.

Profesijná a finančná oblasť

Tu sa prejavujú úplne nové energie. To znamená, že tento rok bude pre nás veľmi významným v postupe vpred na profesionálnej úrovni.
Prichádza obdobie, keď sa bude väčšina ľudí postupne dvíhať vo vlastnej sile. To znamená, že sa väčšina z nás bude chcieť postaviť na vlastné nohy a byť šéfom každý sám sebe. Doby, kedy sa ľudia snažili mať svoje isté a byť zamestnaní, sú už preč. Teraz sa vo veľkej miere snažíme osamostatniť a byť “slobodní” v oblasti profesie.

Každý z nás máme v sebe ukryté možnosti a schopnosti, ktoré začíname objavovať, alebo o nich ešte nevieme a ešte ich len objavíme. Budeme sa chcieť viac realizovať sami za seba. Postupne sa začnú vracať naše staré dobré remeslá, naše duše prišli vrátiť tradície a budú sa v nás naše schopnosti prebúdzať.

Každý niečo dokážeme a vieme. Niekto má veľmi šikovné ruky, niekto vie pracovať po duchovnej stránke, niekto vie veľmi dobre komunikovať s ľuďmi, niekto vie odovzdávať informácie, niekto vie stavať, niekto je veľmi talentovaný po technickej alebo stavebnej alebo inej stránke.
Ale každý z nás niečo vieme a dokážeme. Tvoríme nový svet a “domov” a tu potrebujeme od všetkého kúsok.

To ale neznamená, že zrazu zmiznú pozície nadriadeného a podriadeného. Stále ešte je veľa tých, ktorí takto potrebujú pracovať. A je to veľmi dobre, je potreba od všetkého kúsok. Čo sa tu bude postupne meniť je vzťah medzi nadriadenými a podriadenými.
Budeme sa učiť vzájomnej úcte, rešpektu a budeme sa učiť vážiť si práce každého.
Áno, je to dlhá púť a nie hneď sa to prejaví v tomto roku. Ale týmto rokom túto cestu štartujeme a bude to vývoj, ako všetko ostatné.
Je to tak v poriadku, pretože každý z nás sme na inej úrovni vývoja.

Budeme teda uzatvárať zmluvy – pracovné, profesijné partnerstvá, tvoriť nové projekty, budovať nové profesijné vzťahy a dostaneme šancu si svoju profesionálnu cestu tvoriť.
Takže tu funguje rovnaký princíp ako u vzťahov. Tie nesprávne profesijné cesty sa ukončia a budeme nachádzať nové, stabilné a hodnotné pracovné príležitosti a zázemie. U niektorých z nás to všetko už začalo. Dá sa povedať, že ide o tých, ktorí túto cestu pripravujú a tvoria, ktorí sú akýmisi “priekopníkmi”, aby nás viedli. Zvyčajne ich vnímame ako nášho učiteľa a sprievodcu. Aj tak sme si navzájom žiakmi a učiteľmi stále dokola.

To samozrejme celé súvisí aj s financiami. Tam, kde je činnosť, sú ukryté zisky. A opäť záleží na každom z nás, ako sa k tomu postavíme a ako to uchopíme cez svoj vnútorný rozvoj, prácu na sebe a ujasnenie si svojej hodnoty.

Je to rok, kedy “obrábame a sadíme nové polia”, z ktorých ale tiež môže vzísť úroda. Počas toho už mnohí zberáme a budeme žať to, čo sme už v zdravých koreňoch zasiali. Takže sa postupne začneme zdvíhať z finančných kríz a ťažkostí a vesmír nám v tom výrazne pomôže.
Mnoho z nás sa v tomto roku vzchopí zo svojich dlhov a mnohí z nás sa týchto dlhov úplne zbavíme. Znie to síce ako rozprávka, ale božie cesty sú nevyspytateľné a my dostaneme šancu. Ako a kedy nie je teraz dôležité, proste žime “tu a teraz” a ono sa to nejako samo prejaví.

Zdravie a psychika

Prejavy fyzického tela nie sú nič iné, než správy našej duše. Každý človek dokáže byť liečiteľom sám sebe. Záleží na nás a našej vôli.
Aj u človeka v kóme lekári konštatujú: “Teraz už záleží len na vôli pacienta, či to vzdá alebo sa rozhodne to zvládnuť.”

V tomto roku budeme vnímať zaťaženie na srdci a hrudi, čo je dôsledkom uzdravovanie vzťahov.
Môžeme sa stretávať s chorobami ohľadom dýchacích ciest a krčnej oblasti – máme prejaviť, čo cítime a potrebujeme a nie to všetko stále v sebe “dusiť”.

Ďalej sa môžu objaviť i problémy s pohybovým ústrojenstvom – nohy, kĺby a pohyb nám ukazujú, že je potrebné zmeniť smer a cestu a viac načúvať srdcu ako egu.
Ďalej už sa dlhšiu dobu stretávame všeobecne s ťažkosťami chrbta – tu pracuje veľa faktorov, ako sú napríklad sebaobviňovanie, výčitky, neodpustenia, neschopnosť žiť život vo svojej zodpovednosti, manipulácia, nedôvera a tak ďalej.

A ďalšie, v tomto roku sa prejavujúce ťažkosti, môžu nastať v oblasti hlavy – migrény, tlaky, problémy so sluchom, očami a nedostatočný spánok. To ovplyvňujú myšlienky, nechuť si niečo priznať, nechuť niektoré veci vidieť a počuť, neschopnosť pozitívne pracovať s myšlienkami.

Zabrať nám tiež dajú obličky, pečeň a lymfatický systém, čo svedčí o tom, že naše telo potrebuje prečistiť, rovnako ako naša myseľ.

A nakoniec tiež metabolizmus a zažívanie, spojené s nedostatočným trávením, teda neochotou prijímať seba samého, život a udalosti nášho života.

Na to všetko bude zameraný tento rok, a to preto, že ako uzdravujeme svoje životné oblasti a samých seba, sú to presne tie fyzické stránky, ktoré s tým súvisia.
A pretože všetko so všetkým súvisí a nie je len telo, alebo len duša alebo len myseľ, je potreba na sebe pracovať komplexne a vo všetkých smeroch.

Preto sa pre tento rok odporúčajú cesty k uzdraveniu skrze pohyb a cvičenie, meditácie, masáže, psychoterapiu, výživu a dýchanie čistého zdravého a čerstvého vzduchu. Máme sa naučiť starať o seba a svoje telo komplexne s prepojením všetkých úrovní.

Klinickú liečbu, pokiaľ ju máme, nie je dobré vysadiť a ignorovať, ale je dobré ju vhodne skombinovať tak, aby všetko vzájomne spolu ladilo, a aby všetko ladilo aj s nami samotnými.

Posolstvo pre rok 2017:

“Tam, kde niečo staré končí, niečo nové začína.”
“Bezpodmienečná láska je podstatou všetkého života, Bytia a nás samých.”
“Zmyslom pozemského života každého človeka
Je hlavne Druhá časť, ktorú hľadá.
Nie je dôležité, či predstiera, že prahne po múdrosti,
peniazoch alebo moci. Nič z toho nebude úplné, ak súčasne nestretne
svoju Druhú časť. ”

PAULO COELHO

zdroj: Hanka, web

veštice online