Posolstvo anjelov pre rok 2016

Posolstvo anjelov

Všeobecne rok 2016

Rok 2015 bol pre mnoho ľudí, najmä v druhej polovici, veľmi náročný, pretože sa otvorilo, vrátilo a prejavilo mnoho starých nepríjemností a to preto, že sme vstúpili do nového veku – novej životnej etapy, v ktorej sa postupne budeme úplne premieňať a prebúdzať sa , predovšetkým sa bude prebúdzať a meniť naše vedomie.

Všetko staré a nepotrebné okolo nás, v nás a v našom živote, čo malo nezdravé jadro a základ sa musí najskôr očistiť a uzdraviť, aby sme mohli vstúpiť do novej etapy silní a pripravení prijať tieto zmeny, ktoré nás čakajú. Niektorí ľudia dokonca ťažko ochoreli, pretože to mnohokrát bol jediný spôsob našej duše, ako nás zastaviť a donútiť k premýšľaniu.

V septembri 2015 sa zmenili energie, boli nám poslané prúdy uzdravených a očisťujúcich energií z nebies aj od Matky Zeme, ktoré nás láskyplne podporujú. Začala sa čistiť aj planéta Zem a mnohí z nás to veľmi intenzívne vnímali.

Rok 2016 je pokračovaním tejto premeny, mnohí z Vás nastúpite od jari na nové cesty v rôznych oblastiach svojho života, ktoré budú v akejsi “prípravnej fáze” a približne od leta už budete stáť na pevných bodoch, z ktorých budete budovať svoj život v naplnení a radosti.

V tomto roku môžeme očakávať výrazné premeny v oblasti profesijnej a v oblasti vzťahov. Všetko nezdravé sa ukončí, odíde, čím sa uvoľní priestor tomu novému a správnemu.
Dá sa teda povedať, že by rok 2016 mal byť rokom priaznivým, príjemným, uzdravujúcim a to aj v ekonomickej oblasti a v oblasti profesionálnej.
Mnoho záležitostí sa v tomto novom roku celkom uzavrie a stane sa minulosťou.
Je to osviežujúce a oslobodzujúce.

To, na čom pri tom všetkom záleží najviac, je Váš osobný vlastný postoj, myšlienky, nastavenie a vlastné presvedčenie, vychádzajúce z daných prežitkov a programov, v ktorých žijete, a z ktorých vychádzate od narodenia. Svoju budúcnosť si tvoríte práve týmito postojmi a myšlienkami, ktoré sa zhmotňujú v realite Vášho života. Nemožno jednoznačne vyjadriť, že rok 2016 bude Vaším krásnym blaženým rokom, ak sú Vaše myšlienky a postoje negatívne, plné hnevu, nedôvery a strachov. Presne to, čo je vo Vás, vyžarujete a priťahujete do svojho života v uskutočnení.

Preto máte možnosť a právo voľby – len Vy sa rozhodujete a volíte, aký rok 2016 bude pre Vás a ako si ho svojim postojom a svojimi presvedčeniami nastavíte.
Myslite na to, že slovo a myšlienka majú obrovskú silu.

Vzťahy v roku 2016

Dá sa povedať, že tento rok je rokom, ktorý vzťahy obnoví a uvedie do správneho svetla. Mnoho dvojíc sa rozíde, ale predovšetkým ide o tých, ktorých vzťah nie je vo svojej podstate založený na vzájomnej láske a zdieľaní. Tam, kde sú vzťahy rozbité, ale ešte nedokončené, záleží na tom, či je toto odlúčenie v stave uzdravenia oboch bytostí, aby svojim vnútorným rozvojom a prácou na sebe každý sám za seba vzťah obnovili a žili v naplnení, alebo či ide o ukončenie vzťahu s konečnou platnosťou.

Tí, ktorí sa rozídu alebo tí, ktorí sú dlho sami, majú v tomto roku veľmi reálnu šancu, že stretnú svoju životnú lásku, ale samozrejme to pôjde v súlade s rozvojom duše.
Je potrebné pracovať na sebe predovšetkým tak, aby ste získali vieru a dôveru v to, že láska existuje a že ten pravý partner či partnerka pre Vás tiež existuje.
Kľúčom k spojeniu so svojou partnerskou dušou je v prvom rade sebeláska.

Bez sebelásky budete stále zraňovaní a neistí. Na konci tohto odseku nájdete odkazy, ktoré Vám môžu pomôcť nájsť svoju spriaznenú partnerskú dušu, alebo uzdraviť vzťah s partnerskou dušou, ktorý je disharmonický.

Nájdete tu metódu, ako sa naučiť sebeláske, ako zistiť, či daný vzťah je alebo nie je ten pravý a ako prípadne svoje vzťahy v živote uzdraviť.
Toto obnovovanie a uzdravenie vzťahov začalo prebiehať už na jeseň roku 2014 a v roku 2016 by už mala byť väčšina bytostí s tými svojimi spriaznenými partnerskými dušami.
Rovnako tak sa budú obnovovať a uzdravovať vzťahy rodinné, priateľské, kolegiálne a medziľudské.

Vzhľadom k tomu, že sme prešli do veku Vodnára, ktorý prináša rovnováhu, potom najmä v oblasti vzťahov by sme túto rovnováhu mali postupne obnovovať a vnímať intenzívnejšie.
Nikam sa neponáhľajte. Lásku – partnera nie je nutné vyhľadávať, nájde si Vás sama.
Stačí len veriť, vedieť, akého partnera a vzťah chcete prežívať a poznať svoju hodnotu.

Tí, ktorí vedia, že je ich vzťah ten pravý, sa môžu pokojne a bez pochýb posunúť ďalej. Je vhodný rok pre založenie rodiny, pre spojenie manželské, pre rozhodnutie žiť spolu. Prijímajte lásku bez obáv a naplno a prežívajte ju každým okamihom. Zaslúžite si to!

Ako pomocníkov môžete žiadať archanjelov, anjelov lásky, strážnych anjelov a ďalšie bytosti svetla, v ktoré veríte.

Profesionálna a finančná oblasť v roku 2016

Tento rok je veľmi vhodným rokom pre zmenu zamestnania, činnosti, práce. Ak tam, kde sa teraz profesne nachádzate, nie ste akokoľvek spokojní, znamená to jedno. Máte urobiť zmenu.
Je čas, predovšetkým v prvej polovici roka uvažovať o úplnej zmene práce. Ak máte pocit, že by ste už nechceli byť zamestnaní, vrhnite sa do vlastného podnikania.
Ak máte pocit, že chcete byť zamestnaní pod zmluvou, ale tam, kde ste, sa necítite úplne naplnení, je čas premýšľať o novom zamestnávateľovi.

Vy, ktorí ste podnikanie rozbehli a začali a ste spokojní, premýšľajte, ako svoju činnosť oživiť, obnoviť, rozšíriť, znásobiť jej prosperitu. Vy, ktorí, máte podnikanie, ale neprináša Vám to, čo by ste si priali, popremýšľajte o tom, čo a ako by ste zmenili, keby ste mali túto možnosť.
Rok 2016 je rokom rastu a nových možností. Dovoľte si to.

Nie je nutné vopred vedieť, čo by ste mali robiť a kde, ak to neviete. Skúste to z iného konca.
Nemusíte vedieť, čo kde a ako robiť.
Je dôležité vedieť, čo Vám má Vaša práca / činnosť / poslanie prinášať.

Vezmite si ceruzku a papier a napíšte si, čo si od svojej činnosti prajete:

  • Po stránke finančnej – koľko konkrétne mesačne chcete dostávať (uveďte sumu, ktorú vnímate ako reálnu, ako náhle ju dosiahnete, môžete si nastaviť vyššiu),
  • Po stránke fyzickej – koľko hodín denne tej práci chcete venovať, či chcete niekam dochádzať, byť čiastočne doma, v kancelárii, alebo chcete jazdiť ku klientom …,
  • Po stránke psychickej – aby Vás tešila, napĺňala radosťou, prinášala úžitok Vám i ostatným
  • Po stránke mentálnej – že by ste si napríklad priali učiť sa aj novým veciam …

Priania majú byť iba pozitívnymi slovami a v prítomnom čase, ako keď to už prebieha.

K tomu je dobré vesmíru informatívne napísať, čo radi robíte, čo Vám robí radosť a čo máte radi a oni to hore s matkou Zemou nejako prepoja, aby pre Vás našli to najlepšie riešenie.
Ak chcete činnosť, v ktorej Vám klienti nosia financie, potom ich požiadajte, nech k Vám opakovane klienti s láskou prichádzajú a kupujú Vaše služby alebo výrobky a s láskou Vás odporúčajú.
Môžete si to upraviť a nastaviť podľa seba.


Tento rok je rok pre rast, nové projekty, nové možnosti, len si o to musíte povedať a veriť si.

Pomocníkov v tejto oblasti sú archanjel Michael, vaši strážni anjeli a matka Zeme a ďalšia čata rôznych anjelov a duchovných majstrov a bytostí svetla, v ktoré veríte.

Zdravie a psychika v roku 2016

Ako náhle sa prejavujú fyzické ťažkosti, vždy ide o správu duše, ktorá vychádza z psychického stavu. Je dobré prijať, že nestačí liečiť iba telo alebo iba dušu, je potrebné pracovať na oboch faktoroch súčasne.

Všetci v sebe máte potenciál k uzdraveniu, ale záleží na tom, na akej úrovni svojho vývoja ste. Nie je iba hmota, rovnako ako nie je len duchovná úroveň. Existuje oboje a nielen to. Úrovní je veľa, ale v pozemskom živote sa najviac zaoberáme týmito dvoma.
Každý fyzický prejav a choroba sú správou duše a súvisia s mnohými rôznymi faktormi, ako sú napríklad genetické väzby, vplyvy prežitkov z minulých životov, vrátane súčasného, vplyv prostredia, v ktorom ste vyrastali, vplyv školy, rodiny a tak ďalej.

Spravidla ide o Vaše rozhodnutie, či chcete byť zdraví alebo či chcete byť chorí.
V tomto roku je dobré sa zamerať po stránke fyzickej na oblasť srdca, dýchania, oblasť okolo zažívania, pankreasu a oblasť brušnú, vrátane orgánov, ktoré sa tu nachádzajú. Všetky tieto časti po stránke psychickej súvisia s egom, silou a mocou nad sebou samými a svojím životom. Nachádzajú sa tu emócie, vzťahy, odpustenie, sebeláska, radosť, životná sila, ukotvenie, nájdenie svojho pevného miesta v živote.

Tiež to súvisí so seba prijatím a vnútornou ochranou pred nežiaducimi energiami.
Ďalej je tu odporúčanie, aby ste sa viac rozmaznávali. Je dobré si dovoliť masáže, a meditovať. Masáže Vás uvoľnia fyzicky, mentálne i duchovne a meditácia Vás prepojí s Vašou dušou tak, aby ste sa naučili svojej duši lepšie rozumieť a tak mnohých fyzickým problémom predísť.

Možností je veľa. Doprajte si pohyb, čerstvý vzduch, vyhľadávajte miesta vonku medzi stromami, v prírode a rozdýchávajte sa. Dýchajte zhlboka, s každým nádychom prijímajte novú energiu a s každým výdychom odovzdávajte všetko staré, dýchajte vedome. Uvedomujte si vzduch, ktorý Vám dáva život.
Dovoľte si byť zdraví, vitálni, plní životnej sily a chuti svoj život skutočne prežiť naplno.

Pre zdravie sú našimi pomocníkmi predovšetkým archanjel Rafael, liečivé víly a matka Zem a ďalší rad duchovných majstrov a bytostí svetla, v ktoré veríte.
Prajem Vám rok plný nových krôčikov, ktoré Vás dovedú k uskutočneniu si všetkého, čo si dokážete predstaviť a čo si prajete. Zaslúžite si to najlepšie a potenciál v sebe máte! Otvorte sa svojim možnostiam a schopnostiam a urobte svoj život svojim zázračným úspechom vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach.

Posolstvo pre rok 2016:

“Všetko, čo sa deje, sa deje vo Tvoj prospech.”
“Mnohí ľudia sa nechajú zlákať maličkosťami a zabudnú, čo hľadajú.”
“Pôda potrebuje semeno a semeno potrebuje pôdu. Jedno má zmysel len s tým druhým. To isté platí pre ľudské bytosti.”
“Kadiaľ vstupuje svetlo do domu? Otvorenými oknami. Kadiaľ vstupuje svetlo do človeka? Otvorenými dverami lásky.”
“Zmeny nastanú až vtedy, keď urobíme niečo, čo je proti všetkému, úplne proti všetkému, na čo sme zvyknutí.”
“V živote využi každú príležitosť, pretože keď pominie, trvá dlho, než sa znovu vráti.”
“Stretnutia na nás čakajú, ale my sa im väčšinou vyhýbame.”
“Oči sú zrkadlom duše a ukazujú všetko, čo sa zdá skryté.”
“Pre väčšinu ľudí totiž veľkorysosť spočíva len v dávaní. Aktom lásky je však aj prijímanie. Dovoliť druhému, aby nás urobil šťastnými, urobí šťastným aj jeho.”
“V sebeckej láske si prajeme milovanú osobu. V nesebeckej láske si želáme šťastie milovanej osoby.”

Paulo Coelho a rôzni autori

zdroj: Hanka, web

veštice online