Posolstvo anjelov pre Október 2018

posolstvo anjelov

Andělé vzkazují, že motto pro říjen zní: ROZJÍMÁNÍ, OBNOVENÍ A OTEVŘENÉ SRDCE.


Andělé nám vzkazují, že bychom říjen měli věnovat péči o sebe, o to, co je pro nás důležité. Důležitý je hlas srdce, díky kterému snadněji rozpoznáme, co s námi ladí. Budeme-li naslouchat strachům, obavám, tedy egu, půjdeme proti sobě. Když budeme naslouchat hlasu srdce, který je neměnný a pravdivý, snadněji najdeme ty správné cesty a rozhodnutí.

Obnova se může týkat více oblastí najednou, nyní není soustředěná energie na konkrétní oblast. Každopádně můžeme obnovovat a měnit různé smlouvy a dohody, jak v profesním, tak osobním životě, což spolu velmi úzce navzájem souvisí.

Je správný čas pro obměny kolem domova, práce, vztahů, jednoduše jde o náš život jako takový.

K těmto proměnám také patří dohody s vlastní duší, což je zrušení starých dohod – vzorců, programů. Je správný čas na nastavení nových dohod a rozhodnutí, jako například rozhodnutí o hojnosti, radosti, lásce, zdraví… Mysl se bude těmto novým dohodám bránit, proto je třeba být vytrvalý, odhodlaný a stát si na svém.

Správné období je také pro uzavření nebo plánování manželství, budování společného života partnerského, nebo naopak propuštění všech vazeb, které pro nás již nejsou radostná a láskyplná.

Jednoduše – otevři své srdce a dovol si do něj přijmout lásku, radost a hojnost.

Přeji Vám láskyplný a radostný měsíc plný krásných nových a požehnaných proměn.

Poslání a ponaučení duše pro říjen:

„PROŽÍVEJ SVOU DUŠI, NE ROLI“
Posláním tvé duše je spojit se s ostatními na základě skutečného a rovnocenného vztahu mezi dušemi – společného božského ducha – ať už jsou tvoje „oficiální“ povinnosti jakékoli.
Ponaučení duše: Identifikuj povinnosti, které jsi na sebe vzal/a, i to, jak tě mohou zahánět do kouta a bránit tvému kreativnímu a upřímnému sebevyjádření. Identifikuj význam a vyber si roli, či role, které slouží tvému pravému já a současným cílům – například „léčitel“ či „milenec“ – pokud si vůbec musíš nějakou roli vybrat. Zbav se obnošených nálepek, které potlačují tvého ducha – například „zodpovědný člověk“, „živitel“, „autorita“ či dokonce „pošetilec“. Na konci dne požádej své vyšší já, aby ti při těchto úkolech pomáhalo. Umožni svému duchu svobodně dýchat.

Karty „Ponaučení a poslání duše“ – Sonia Choquette

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online