Posolstvo anjelov pre Október 2016

Október – ODVAHA, prehodnocovanie, bilancovanie, tvorivosť, odovzdanie starého, aby mohlo prísť nové.

V októbri nás anjeli s Matkou Zemou vedú k tomu, aby sme sa na chvíľočku zastavili a ujasnili si, čo sme zvládli, čo nové sa udialo a či to, ako sa veci vyvíjajú, zodpovedá našim predstavám a nárokom.

Je čas sa zastaviť, zhodnotiť alebo prehodnotiť udalosti posledných dní, týždňov a mesiacov.
Zhruba rok a pol sa energie výrazne prejavujú a premieňajú a my sme stále vedení k tomu, aby sme objavovali svoje priania, túžby a potreby, a aby sme si vytvárali život taký, aký si želáme.
Celé obdobie je veľkou transformáciou, ktorú nám priniesol vek Vodnára a to je ROVNOVÁHA.

Preto sa veci urýchlili, neustále sa okolo nás niečo mení, stretávame sa s novými výzvami a je na každom jednotlivcovi, ako sa k daným okolnostiam postaví.
Niektorí stále čakajú, že sa všetko zmení samo a sťažujú sa, že to nejde, že majú smolu a podobne. Iní sa zase prebúdzajú, hľadajú a vytvárajú nové smery a cesty, aby bol ich život kvalitnejší a radostnejší. Títo ľudia pochopili, že nestačí len čakať a snívať.

V októbri sa nám budú vracať staré uložené krivdy, bloky, vzorce, obmedzenia, to, čo nám bráni ísť ďalej a všetko, čo je založené na nezdravých základoch.
Sme teda opäť vedení a nabádaní k tomu, aby sme všetko prehodnotili, všetko staré, čo už nám neprináša radosť a nijako nám neslúži, odložili, uzdravili a mohli tak vítať do svojho života nové skúsenosti.

Ďalej sa v nás tiež postupne prebúdzajú naše skryté možnosti, schopnosti a talent a ľudia čoraz viac objavujú svoj vnútorný potenciál. Ten máme každý a slúži nám k tomu, aby sme mohli svoje životy žiť v hojnosti. Preto čím ďalej viac hľadáme zmysel života a cesty, vedúce k nášmu životnému poslaniu.

Je na každom z nás, ako uchopíme možnosti, ktoré sa nám ponúkajú a aký zaujmeme postoj.

Prajem Vám štartovnú odvahu a objavenie svojho vnútorného potenciálu, ktorý Vás dovedie k hojnosti.


Posolstvo pre tento mesiac:
“Ľudia, ktorí uviedli do pohybu všetky významné
revolúcie a dôležité kroky ľudstva, boli rovnakí ako my,
až na to, že mali odvahu v ťažkej chvíli urobiť kľúčové rozhodnutia. ”
“Láska nemá žiadne pravidlá. Môžeme sa pokúšať jednať
podľa príručiek, kontrolovať svoje srdce, správať sa podľa
určitej stratégie, ale všetko sa ukáže ako nezmysel.
Srdce sa samo rozhodne a jediné takéto rozhodnutie
má nejakú cenu. ”
PAULO COELHO

zdroj: Hanka, web

veštice online