Posolstvo anjelov pre November 2019

Posolstvo anjelov

Anjelské posolstvo mesiaca november: LÁSKA, POVÝŠENIE, dočistenie.


Andělé nám vzkazují, že se měsíc listopad ponese v energiích očistných, jak pro naše vztahy, tak pro profesionální cesty.

Listopad je velmi vhodný měsíc pro povýšení, změnu smlouvy, novou práci, ale také pro upevnění a obnovení vztahů nebo pro navázání nových vztahů a nalezení lásky. Ve všem je jakýsi nepatrný detail…

V životě každého z nás jsou dvě velmi zásadní oblasti, které denně prožíváme. Je jich samozřejmě více, ale tyto dvě jsou stejně zásadní – práce, profesní směr a vztahy, láska, partnerství.

Všechno se vším souvisí, a pokud se v práci necítíme dobře, přinášíme si to domů a ovlivňujeme tím i svůj osobní život a naopak – jsme-li nešťastní ve vztahu, projevujeme to v práci. Což znamená, že když jsme v práci, máme myšlenky doma, když jsme doma, máme myšlenky v práci.
Celé je to o tom, že v danou chvíli nejsme vědomě tady a teď, tedy tam, kde se právě nacházíme.

To vyvolává nerovnováhu a neklid. Je to proto, že nás podvědomě ovládá strach, pochybnosti a obavy. Všechny tyto energie vycházejí ze zkušeností minulosti, může to dosahovat období našeho dětství a rodiny.
Nyní nás andělé vybízejí k tomu, abychom se přesunuli do současnosti a rozhodli se začít žít tady a teď. Minulost se uzavřela a my se můžeme nyní rozhodnout pro nové dohody se svou duší a to nyní. Když konečně propustíme minulost, můžeme plně vědomě žít v přítomnosti.

Je to úkol pro měsíc listopad a bude nás provázet ne proto, abychom se v tom babrali, ale proto, abychom si uvědomili, co bylo, co je a naučili se žít nyní, tady a teď s tím, co máme. Máme se naučit být vděční za vše, co jsme dokázali a co máme k dispozici.

Listopad je také, jak jsem již uvedla na začátku, měsícem pro nové začátky v práci, pro změnu práce, změnu smlouvy, povýšení, uzavření nových smluv obchodních. Stejně je měsíc láskyplně laděný pro uzdravení vztahů nebo pro počátek zcela nového partnerství.

Kéž Vás andělé provázejí.

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online