Posolstvo anjelov pre Máj 2018

posolstvo

Anjeli odkazujú, že motto pre tento mesiac znie: šťastná zmena, plánovanie, organizovanie, stabilita, duchovné cesta a vzdelávania.

Andělé vyslyšeli naše modlitby a přání a spojili se, aby v našem životě mohly nastat skutečné změny. Uzavírá se kruh a cesta tedy končí a začíná nová.
Tyto změny by měly být radostné a mohly by nám pomoci tvořit nové plány, pokud již nenastaly.
Vše se začíná v našem životě hýbat směrem kupředu, nejsme-li připraveni, můžeme projít ještě nějakou krátkou cestou ve starých energiích, abychom si to v sobě ujasnili. Máme si věřit a důvěřovat intuitivnímu vedení.

Je čas tvořit naše nové plány a s těmi, co tvoříme, nebo jsme právě vytvořili, to vypadá dobře. Pokud budeme více vnitřně organizovaní, disciplinovaní a ujasnění, vše bude probíhat snadněji a rychleji. Kreativitu máme vést srdcem, ale i logikou. Je možné požádat o radu a pomoc odborníka. Naše cesty se stabilizují a měli bychom najít pevné místo v životě i v tom, na čem jsme v poslední době tolik pracovali.

Je docela možné, že se vydáme na nějakou „pouť“ – hledání smyslu života, duchovní učení, studie, odjezd za poznáním a učením. Prospěje nám i čas o samotě, kdy o sobě a svém životě můžeme v klidu rozjímat a přemýšlet. Máme se také naučit, jak společně sdílet a prožívat s ostatními. Můžeme vyhledat učitele, terapeuta, léčitele, záleží na tom, čeho se to týká, o čem právě nyní náš život je, ať je to v praktických nebo duchovních ohledech.

Přeji Vám, abyste v láskyplném měsíci květnovém začali nově v lásce a radosti.

Doporučení duše pro tento měsíc, na čem pracovat – SMUTEK:
Polož si tyto otázky a odpověz si na ně:
1) Kvůli čemu jsi smutný/smutná?
2) Jak dlouho se tak cítíš?
3) Jak by ses rád/a cítil/a? Co by ti mohlo pomoci zbavit se smutku?
„SMUTEK JE PŘIROZENÝ A POMÍJÍVÝ JAKO VŠECHNY POCITY. HLEDÍM S NADĚJÍ VSTŘÍC SŤASTNÉ BUDOUCNOSTI.“
Náladové karty od Andrey Harm

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online