Posolstvo anjelov pre Január 2018

leden_txt

V lednu bychom se měli zamyslet nad tím, kdo jsme, jaký zde máme úkol, jaké je naše životní poslání. Každé životní poslání je jakákoli práce nebo činnost, kterou děláme srdcem. Tato aktivita bývá zpravidla smysluplná jako pro nás samotné, tak pro ostatní.

Každá duše má vnitřní dar a talent. S tímto nadáním se narodíme a dle výchovy a vývoje buď máme možnost svůj dar rovnou rozvíjet a automaticky s ním žít, a projevovat ho, nebo jsme od něho odvedeni rodiči, společností, danými okolnostmi.

Pozemský život vyžaduje cestu prosperity a finanční hojnosti, ale ne každý z nás přijímáme tuto hojnost prostřednictvím našeho talentu. Někteří z nás také finanční hojnost přijímají jako něco špatného. Avšak dobré srdce a finanční hojnost mají být v naprosté rovnováze.

Každý v sobě máme určitý potenciál, ale někdy jej musíme objevit, jindy o něm víme automaticky.

Leden je měsíc, který je laděn právě do těchto energií.
Andělé nás vedou k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co nám dělá radost, co rádi děláme, co jsme si přáli jako malé děti, čím jsme chtěli být. Někde tam v koutku našeho dětského já jsou tajemství, která bychom měli odhalit a najít tak cestu k tomu, k čemu jsme zde na zemi určeni.

Můžeme se také rozhodnout studovat, vzdělávat se a rozvíjet svůj talent.
Je na každém z nás, jak tyto informace našich andělů uchopíme a jak s nimi naložíme.
Je leden, první měsíc Nového roku, můžeme jej tedy pojmout jako startovní měsíc pro naši novou cestu na profesní dráze.

Andělé nám také vzkazují, že se zároveň máme učit trpělivosti, že máme důvěřovat v to, že vše má svůj správný čas, tempo a způsob. Proto není nutné spěchat, nebo nutně něco hledat. Požádejme si anděly o vedení a odpovědi a nechme na nich, jak a kdy nám jej předají, obvykle je to tehdy, kdy to nečekáme, ani nad tím nepřemýšlíme.
Pokud se nyní nevyvíjejí věci tak, jak bychom si přáli, pak i to může být součástí cesty. Smysl a důvod toho, proč se co a jak vyvíjí nebo nevyvíjí, ve správný čas pochopíme.

Přeji Vám inspirující měsíc plný nových nápadů, podnětu, vizí a snů.

Poselství pro tento týden:
„Jakmile si něco uvědomíš, můžeš to změnit. Potom – teprve potom – budeš mít konečně možnost si zvolit.“
„Opravdová radost nespočívá v tom, co známe, ale v tom, že prožíváme nové věci.“
„Přestaň přemýšlet o tom, co jsi mohl/a dokázat, a začni přemýšlet nad tím, co můžeš dokázat teď.“
„Jak už samotné spojení vlastní hodnota napovídá, je to hodnota, kterou přisuzujeme sami sobě.“
„Důležitou roli hraje skutečnost, zda se do činnosti pouštíme hned, nebo věci raději odsouváme.“
„Tím, že se svými cíli zabýváme, se k nim přibližujeme.“
PIERRE FRANCKH

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online