Posolstvo anjelov pre Január 2016

Január je mesiacom prebudenia.

Január oplýva aktívnymi energiami, ktoré nás nabádajú k nachádzaniu svojich schopností, talentu a nadania.

Máme sa zamerať na prebudenie našich možností a schopností, ktoré v nás driemu, hoci o nich teraz vôbec nemusíme vedieť. Každý z nás dokáže a vie oveľa viac, než si mnohokrát dokážeme pripustiť.
Tento mesiac je naklonený k tomu, aby sme začali využívať svoj vnútorný potenciál, ktorý nás môže doviezť do naplneného a hojného života.
Máme pre seba žiadať viac, máme si dávať vyššie ciele a skúšať nové veci, ktoré sme napríklad nikdy nerobili.

To, že niečo viete, spoznáte, až keď to skúsite, skončiť môžete vždy, ale najprv je dôležité začať a vďaka tomu nájsť schopnosti a talent, ktorý sa vo Vás ukrýva.
Alebo ak o ňom viete, rozširujte svoje obzory a rozvíjajte sa. Učte sa a hľadajte nové cesty a možnosti k poznaniu a seba rozvoju.
V januári je ideálny čas začať, rozbehnúť sa, hľadať nové miesta v činnostiach aj v živote.

Je vhodný čas na riešenie novej práce, nového bývania, hľadanie a utváranie si zázemia a domova. Ide o to zakotviť, vytvoriť si korene a svoje pevné miesto v živote, z ktorého je možné potom stavať ďalšie kroky a cesty.

Je najlepší čas začať nové projekty, vytvárať nové plány a ciele, pripravovať si nové smery, cesty, učiť sa novým veciam, prijať do života všetko, čo Vás urobí šťastnými a plnohodnotnými bytosťami.
Január má karty svetla, nadania, požehnania. Využite preto tento mesiac efektívne tak, aby ste zasiali svoje predstavy a želania na úrodnú pôdu.

Prajem Vám nájdenie cesty k sebe a objavenie všetkých Vašich krásnych schopností.

Posolstvo pre mesiac január:
“Snažte sa občas nechať viesť nocou, pozerať sa na hviezdy
a pokúšať sa opájať pocitom nekonečna.
Cez všetky svoje kúzla je noc tiež cestou k osvieteniu.
Tak, ako temná studňa má na dne vodu, zaháňajúcu smäd, ktorej tajomstvo
nás približuje Bohu, skrýva vo svojich tieňoch plameň,
ktorý dokáže roznietiť našu dušu. ”
Paulo Coelho

“Zvýš svoj štandard a očakávaj pre seba viac. Nezmieruj sa s neprijateľným.”
“Je dôležité myslieť na to, po čom túžiš, a nie na to, čoho sa bojíš.”
“Nastal najvyšší čas chopiť sa príležitosti a nasledovať volanie srdca.
Si veľmi inteligentný a talentovaný / á. ”
“Sústreď sa na svetlo vnútri seba i druhých.”
Doreen Virtue

zdroj: Hanka, web

veštice online