Posolstvo anjelov pre December 2019

Posolstvo anjelov

Anjelské posolstvo mesiaca december: RODINA, STRETNUTIE, SÚLAD, NEČEKANÁ RIEŠENIE A VÝSLEDKY.


Už když vnímám energie slov výše, vnímám andělské vedení v tom smyslu, že v prosinci, snad proto, že je to vánoční čas, je nejlepší čas k vyřešení sporů, složení zbraní, smíření, odpuštění a navázání nových vláken a vazeb.

Andělé nám vzkazují, že už není čas na to, abychom se snažili být hrdí v tom smyslu, že budeme ve vzdoru. Máme se naučit vzájemně spolupracovat, umět se dívat na dané skutečnosti svýma očima, ale i úhlem pohledu toho druhého. Je čas přestat chránit svou verzi a pravdu, stále si stát tvrdohlavě na svém.

Máme tento čas a energie využít k tomu, abychom udělali klidně ten první krok ke sblížení, usmíření a pochopení, vždy začíná ten uvědomělejší.

Tam, kde nemáme vlastní možnosti, se máme odevzdat vyšším silám a dovolit, aby se určité věci vyřešily samy. Takže můžeme udělat první krok a pak vše odevzdat Nebesům s postojem „děj se vůle Boží“. Někdy je lepší Leccos prostě propustit, nemít pod vlastní kontrolou a nechat jednat život s vírou.

Tam, kde víme, konejme, tam, kde nevíme, nebo nemůžeme, požádejme anděly o pomoc a vedení a nechme to prostě být.

Kéž Vás andělé provázejí.

Posolstvo anjelov pre Vás pripravila Hanka (vykladandelskymikartami.cz)

veštice online