Posolstvo anjelov pre August 2016

August – nové zmluvy, začiatky, zmeny.

V auguste sa mnoho vecí usadí, zapadne a väčšina z nás sa odštartuje.

Dá sa povedať, že august je štartovný mesiac, v ktorom sú veľmi priaznivé energie pre konečné rozhodnutia a zmeny a to v oblastiach, ktoré práve každý rieši.
Pre mnoho ľudí pôjde o radikálne zmeny takmer vo všetkých oblastiach, pre niektorých to sú zásadné premeny v daných oblastiach, ktoré práve riešia.

Je to mesiac nových zmlúv a dohôd. A aby mohli vzniknúť nové zmluvy a dohody, musia sa uzavrieť tie pôvodné. Ale nie vždy je to také jednoznačné. Záleží na tom, v akej ste situácii. Buď môžete zmeny urobiť radikálne (profesie, partnerské väzby, uzavretie manželstiev, rozvody atď.), Alebo môžeme u doznievajúcich oblastí začať nové projekty a cesty a voľne prejsť. To sa týka predovšetkým oblastí profesijných.

Dohody máme tiež robiť so sebou samými. Prakticky všetko, čo žijeme, je o akýchsi “dohodách duše” alebo “dohodách našich myšlienok”. A my máme tvoriť tieto dohody nové, ktoré nás povedú k naplnenejšiemu životu.

Ide o dohody, ktoré môžeme brať ako zažité vzorce a programy, ktoré sa teraz menia.

Napríklad, ak máme v sebe dohodu typu: “Pre mňa žiadna láska nie je.” Môžeme ju zmeniť na: “Zaslúžim si lásku, a vytváram pre ňu priestor vo svojom živote.”
Ide teda o zmenu vedomia a postojov, zažitých vzorcov, ktoré nás obmedzovali.
Sme teda v období “uzdravovania”.

Je na každom z nás, ako si toto posolstvo vyložíme a ako sa k nemu postavíme. To je závislé aj od toho, na akom stupni vnútorného vývoja sa každý nachádzame a ako ďaleko sme pripravení prijímať a tvoriť zmeny.

Prajem každému z Vás láskyplné nové dohody, zmluvy a dojednania, ktoré Vás dovedú k Vašim prianiam, snom a cieľom.

Afirmácia pre tento mesiac:

“Žijem v láskyplnom prostredí a moje srdce je plné vďačnosti.”
“Každý deň je plný zázrakov.”
“Som spojený/á s vlastnou liečivou silou, ktorá sa teraz prejavuje.”
“Som šťastný/á a vďačný/á za to, že si dokážem vytvárať svet plný hojnosti.”
“Vďaka vnútornej múdrosti si vytváram bohatstvo na všetkých úrovniach.”
“Som napojený/á na svoje vnútorné vedenie,
ktoré mi každý deň jasne a zreteľne ukazuje cestu. ”
“Preberám zodpovednosť za svoj život
a rozhodujem sa pomocou svojej vnútornej múdrosti. ”
PIERRE FRANCKH

zdroj: Hanka, web

veštice online