Posolstvo anjelov pre Apríl 2017

Apríl – nové možnosti, péče o sebe i ostatní, spolupráce, pomoc, sebedůvěra, odpuštění, nové začátky, náhlé změny, nalézání svých cílů a cesta k nim.

V první fázi měsíce nás andělé nabádají k tomu, abychom se více věnovali péči o sebe, ostatní, o to, co máme rádi a o ty, které milujeme.
Dále se máme pomalu ohlížet i po dalších možnostech, než setrvávat u daných okolností. Tím si možná blokujeme určité cesty a možnosti, které nyní nevidíme, nebo si je ani nedokážeme představit.
Vesmír je nevyzpytatelný a v této chvíli mohou přicházet i „náhody“ – události, které by nás ani ve snu nenapadly, přesto přinesou velmi zásadní vlivy.

Ve druhé fázi měsíce si můžeme nechat pomoci. Máme se naučit nechat si pomoci a říkat si o pomoc. Stejně tak my sami můžeme pomáhat a měli bychom být otevření i případné vzájemné spolupráci. To vše v nás posílí sílu, kterou i tak přirozeně máme, ale můžeme díky tomu být mnohem silnější.

Je čas důvěřovat a odpouštět, povolit ego a strachy a více se věnovat radosti a vzájemnému porozumění.

V poslední fázi měsíce už vyrážíme vpřed. Je čas nalézat své cíle a plány a nejen k nim vytvářet cesty, ale také se na ně vydat.

Směle kupředu, přeji Vám náhody, které Vám láskyplně změní celý život.

Poselství pro tento měsíc:
„Všechno je stvořeno ze světla. My jsme hvězdy a hvězdy jsou my. Když tohle pochopíme, všechny smysly se nám doopravdy otevřou a nebude třeba svět nijak interpretovat. V této chvíli máme k dispozici možnosti bez hranic. V cestě nám nic nestojí…“
DON MIGUEL RUIZ ml.

zdroj: Hanka, web

veštice online