Posolstvo anjelov pre Apríl 2016

Apríl – vnútorný rozvoj, vnútorné dieťa, nájdenie cesty k sebe samému, cestovanie.

V apríli nás anjeli s Matkou Zemou prevedú doslova naším vnútrom, srdcom a egom.
Budeme sa učiť rozpoznávať pravé hodnoty a máme sa naučiť dôverovať svojej duši a srdci.
Život mnohých z nás, nás učil väčšinou bojovať. Alebo nás to učili naše rodiny, spoločnosť, škola…

Bojujeme za prežitie, za dobrú prácu, za dobré vzťahy, za svoje postavenie, miesto v živote, a našlo by sa toho oveľa viac.
Lenže boj vyvoláva boj.
Preto sa väčšine z Vás môže zdať, že nič nemôžete mať ľahko, že všetko sa ťažko získava. Ak ste naučení bojovať, potom to znamená, že si priťahujete do života nové bojovné pozície, a tým potom bojujete v podstate so všetkým a stále.
Cestou je pochopenie a láska.
Boj vychádza z ega. Ego je tvorené 100 percentami strachu.
V apríli sa máme naučiť rozpoznať vedenie srdca od našepkávania ega.
Ego vymýšľa stále dokola nové a nové dôvody, prečo niečo nejde a prečo niečo nemôžeme, ale srdce si svoju stálu myšlienku drží neustále a trpezlivo, dokým ju nakoniec nezačneme počúvať.
Prvý dojem vychádza zo srdca, všetko ostatné z rozumu, ega a naučených presvedčení.
Srdce hovorí TY, ego hlása JA.

V apríli sa teda máme zamerať na svoje vnútorné vedenie, túžby, sny, priania.
Máme sa venovať svojmu vnútornému dieťaťu, ktoré sa potrebuje znovu prebudiť, aby utíšilo prísneho a kritického rodičia vnútri seba samého.
Mnoho ľudí sa stále za niečo trestá a má naučené presvedčenie, že si niečo nezaslúži.

Schválne, čo sa týka konkrétne Teba?
“Nezaslúžim si mať dostatok peňazí.”
“Nezaslúžim si prežívať vzájomný láskyplný vzťah.”
“Nezaslúžim si byť úspešný/á.”
“Nezaslúžim si mať dobrých priateľov.”
“Nezaslúžim si žiť v láskyplnej rodine.”
“Nezaslúžim si lásku svojich rodičov.”
“Nezaslúžim si lásku svojich detí.”
A mohli by sme pokračovať mnohými rôznymi ďalšími vetami.

DOSŤ! Každý si zaslúži to najlepšie !!!
Len Ty sám seba odsudzuješ a viníš. Ako ti má niekto niečo odpustiť, keď si stále niečo vyčítaš a nič dobré si nezaslúžiš?
Každý TY – jednotlivec, si v jednote s celým vesmírom a každý si rovnako dôležitou súčasťou celku – Univerza. Keby si Ty chýbal/a, vo vesmíre by bola diera a prázdno a TY by si svojou existenciou chýbal a rozbila by sa rovnováha.
Každý TY si rovnako dôležitý.
A ďalším príjemným aspektom mesiaca apríl je cestovanie.
Cesty, nech plánované, alebo náhodné, nech cielené alebo bezcieľne, nech dlhodobé alebo krátkodobé, nech do cudziny alebo po rodnej zemi, či služobné alebo dovolenkové, každá takáto cesta má priniesť niečo neočakávané, priaznivé, čo Ťa prebudí alebo prinesie nejaké milé prekvapenie.
Môže ísť tiež o cestovanie tvojím životom, a kto vie, možno sa máš vydať aj do dôb a životov minulých.
Prijímaj teda všetko tak, ako prichádza.
Aj životná cesta je teraz obklopená novými zážitkami a skúsenosťami a celý apríl je mesiacom nových poznaní, prebudení a nachádzaní.
Prajem každému – TEBE – prebudenie, lásku, otvorenie sa a dôveru v seba, vo svoje možnosti a schopnosti a vo vedenie nebies a Matky Zeme.

Posolstvo pre tento mesiac:
“Stavať alebo pestovať.
Staviteľom môžu ich úlohy trvať celé roky,
ale jedného dňa svoje dielo dokončia.
Vtedy sa zastavia a zostávajú obmedzení vlastnými múrmi.
Život stráca zmysel, keď skončí stavba.
Sú tu však aj pestovatelia.
Musia znášať búrky a ročné obdobia a zriedkakedy si oddýchnu.
Avšak na rozdiel od budovy záhrada nikdy neprestáva rásť.
A súčasne s tým, ako neustále záhrada vyžaduje Zahradníkovú pozornosť,
menia mu tiež život vo veľké dobrodružstvo. ”
Kým si sa rozhodol/a byť? Staviteľom alebo záhradníkom?
Paulo Coelho

zdroj: Hanka, web

veštice online