Najčastejšie typy vzťahov. Aký je ten váš?

Sedem druhov partnerských vzťahov

Hoci je každý partnerský vzťah do značnej miery unikátny a neopakovateľný, aj tak je možné v jednotlivých vzťahoch rozoznať určité styčné body, podľa ktorých je možné ich rozdeliť do niekoľkých základných typov.

Každý typ partnerského vzťahu má trochu odlišnú povahu a tiež iné šance na to, že dlho vydrží. Poďme sa pozrieť, ktoré typy vzťahov sú vôbec najbežnejšie. Nájdete v nich aj ten váš?

Sedem typov partnerských vzťahov:

1. Vášnivý

Je to vzťah, v ktorom je sex tým najdôležitejším a zároveň oblasťou, v ktorej si dvojica rozumie viacmenej najlepšie. Často sa pozná tak, že nezhody a partnerské konflikty sú zakončené nie kompromisom či zhodou, ale práve uzmierovaním vášnivým sexom. Tento vzťah je väčšinou plný emócií a málokedy vydrží navždy.

2. Priateľský

Vzťah môže ako priateľský už začať, často sa ním tiež stane postupne po rokoch. Partneri do seba nie sú zamilovaní, navzájom si však seba vážia, je im spolu dobre a mnohokrát majú aj spoločné záujmy. Domácnosť priateľského vzťahu väčšinou funguje perfektne, partnerstvo je spokojné bez väčších kríz. Tento druh vzťahu má veľkú šancu vydržať. Najväčšou hrozbou je situácia, keď sa jeden z páru zamiluje do niekoho iného, potom totiž často “páli mosty”.

3. Racionálny

Aj v tomto prípade sa jedná o vzťah, kedy chýba zamilovanosť na začiatku partnerstva. Dvojica ide do vzťahu z rozumových dôvodov. Často je to prípad, kedy si mladá žena berie o mnoho rokov staršieho dobre zaisteného muža.

4. Živelný

Živelný vzťah možno najlepšie prirovnať k talianskej domácnosti. Partneri nie sú nezhody či dôležité záležitosti schopní vyriešiť v pokoji. Je to presne naopak, často nechýba krik a trieštiace sa taniere. Čo sa týka “životnosti vzťahu”, záleží v tomto prípade predovšetkým na partneroch. Ak ona živelnosť obom vyhovuje, aj tento vzťah môže byť dlhodobý.

5. Stereotypný

Prakticky žiadny nový vzťah nie je stereotypný a nie je tiež podmienkou, že dlhoročný vzťah musí byť nutne stereotypný. Stereotypný vzťah sa vyznačuje zabehnutými zvyky, kedy sa veľakrát dni podobajú ako vajce vajcu. Niekomu vyhovuje, že ho nič neprekvapí a vie, čo môže očakávať. V opačnom prípade hrozí pocity nudy a frustrácie, čo otvára dvere hroziacej partnerskej kríze alebo dokonca nevere.

6. Pokojný

Od stereotypného sa líši tým, že v ňom nie sú pevne ukotvené stále sa opakujúce rituály a zvyky. V tomto type partnerstva chýbajú búrlivé hádky a hlboké krízy. Pokojný vzťah býva harmonický, partneri si navzájom vychádzajú v ústrety a sú ochotní robiť kompromisy. Tento druh vzťahu má veľké šance vydržať navždy.

7. Neekvivalentný

Vzťah, v ktorom má jeden z partnerov takzvane navrch, je patologický. Môže ísť o situácie, keď muž dáva najavo svoju dominanciu, obmedzuje partnerku v jej živote a záujmoch, prípadne finančne. V opačnom prípade môže ísť napríklad o vzťah, v ktorom žena zneužíva dobrotu svojho muža, ktorý je na nej citovo závislý. Tento druh vzťahu nie je prakticky nikdy šťastný.

Potrebujete poradiť?
Ak vám to vo vzťahu príliš neklape alebo dokonca prežívate partnerskú krízu, môžete si nechať vyložiť karty a zistiť, ako najlepšie s aktuálnou situáciou naložiť.

veštice online