Modrá farba aury svedčí o vyrovnanosti a vnútornom pokoji

Modrá aura a jej význam

Auru si môžeme predstaviť ako akési energetické pole, ktoré sa nachádza v blízkosti úplne každého živého organizmu. Znamená to, že ju majú nielen ľudia, ale dokonca aj všetky ostatné živočíchy a v neposlednom rade aj zástupcovia rastlinnej ríše. Väčšinou sa uvádza, že sa aura skladá z troch základných vrstiev, hoci podľa niektorých učení ich môže byť oveľa viac, údajne až sedemnásť.

Aura je odrazom duše človeka

Podľa veľkosti aury, jej farebných odtieňov, pohybu a celkového charakteru je možné určiť, aký dotyčný človek je vo svojom vnútri. Zrkadlí sa v nej všetko podstatné – myšlienky a predstavy daného človeka, jeho pozitívne i negatívne emócie, postoj k životu, minulosť a udalosti v nej prežité, prítomnosť, psychické rozpoloženie, fyzický stav a prípadne ochorenia a plány do budúcnosti. Existujú ľudia, ktorí majú výnimočné nadanie aury ľudí vidieť a vedia v nej “čítať”. Uvádza sa tiež, že prakticky všetci sa môžu usilovným tréningom a cvičením naučiť toto energetické pole vnímať, a to nielen pri sebe ale aj u ostatných ľudí.

Modré odtiene aury a ich význam

Ak v aure prevažujú odtiene modrej, značí to silného a odolného človeka. Je pre neho charakteristická vnútornú vyrovnanosť, duševná harmónia a súlad. Títo ľudia sú svojím založením zvedaví, zaujímajú ich nové veci, radi sa učia a venujú značnú pozornosť sebavzdelávaniu. Sú to jedinci prirodzene múdri, preto sa k nim často ostatní ľudia obracajú pre rady.

Väčšina ľudí s modrou aurou nepotrebuje byť stredobodom pozornosti a niektorí nebývajú ani veľmi spoločenskí, nevadí im tráviť čas osamote, kedy sa môžu venovať vzdelávaniu a rozjímaniu. Prevažujú introverti, teda osoby pomerne uzatvorené. Modrá aura svedčí o zmysle pre poriadok, dodržiavanie pravidiel a zákonov. Je im cudzia lož, pretvárka a nedobré úmysly, sú preto pravdiví a úprimní, ochotní načúvať ostatným.

Vlastníci modrej aury nebývajú príliš materiálneho založenia, miesto honby za majetkom a budovaniu prestížnej kariéry ich viac zaujíma duchovno a osobný rozvoj, hľadajú nové cesty k poznaniu samého seba i na pochopenie zmyslu života ako takého.

Čím je modrá aura svetlejšia, tým duchovnejšie je dotyčný založený. “Majitelia” najsvetlejších odtieňov sú spravidla vyznávači jogy, meditačných cvičení a ďalších obdobných relaxačných techník. Tmavomodré odtiene aury označujú pracovitého človeka, ktorý je vo väčšej rovnováhe medzi duchovnom a materiálnym svetom.

Indigová farba ako symbol starostlivosti

Tiež indigovú farbu môžeme čiastočne zaradiť medzi modré odtiene, svojím charakterom sa od nej však v mnohom líši. Jej nositelia sa snažia “spasiť svet a ľudstvo”, spravidla stavajú spravodlivosť a boj proti nespravodlivosti vyššie než svoj vlastný život. Títo ľudia chcú aktívne pomáhať druhým, napĺňa ich to, preto mnoho z nich nájdeme v nemocniciach, domovoch pre seniorov, charitách a rôznych humanitárnych organizáciách.

Sú to ľudia, ktorí potrebujú uznanie, a to nielen od svojho okolia, ale aj od vlastnej rodiny, obzvlášť potom od partnera či partnerky. Je pre nich dôležité aby mala ich práca zmysel. Niekedy sa indigová farba aury objavuje u človeka až neskôr vo vyššom veku, často je totiž potrebné k nej určitým spôsobom “dozrieť”.

Túžite spoznať svoju vlastnú auru?
Mnohé veštice dokážu prečítať auru na diaľku, skúste preto niektorú z nich osloviť.

veštice online