Máte vo svojej blízkosti zlo? Rozpoznajte ho zavčasu!

Ako odhaliť prítomnosť zla

Nie je jednoduché presne popísať zlo. Pravdepodobne úplne každá definícia, ktorá sa o to kedy pokúsila, nie je úplná a úplne vyčerpávajúce. Všeobecne si pod týmto pojmom môžeme predstaviť takmer čokoľvek negatívneho a zároveň čokoľvek, čo pácha škodu, ubližuje, ničí. Ľahšie je si predstaviť zlo čoby protiklad dobra.

Nie každé zlo je skutočné zlo

Zlo môže niesť rozličné formy a podoby. Veď niekedy sa nám môže stať “zlo” dokonca našej vlastnou vinou. Pre bližšiu predstavu uveďme príklad, kedy z neznalosti, nepozornosti či ľahkovážnosti porušíme pracovné predpisy a kvôli tomu následne prídeme o miesto. Tiež iný človek nám môže uškodiť, bez toho by to dopredu plánoval alebo to bol jeho zlomyseľný zámer. Tu spomeňme príklad, kedy nám pokojne aj niekto blízky kvôli svojej roztržitosti omylom zavrie prsty do dverí. Je pochopiteľné, že v týchto prípadoch preto nejde o zlo v pravom slova zmysle. Prvotným cieľom totiž nebolo škodiť a ubližovať.

Skutočne nebezpečné zlo

Najnebezpečnejšia podoba zla je teda tá, ktorá je páchaná úplne vedome, teda priamo so zámerom ubližovať. A bohužiaľ práve v tejto forme je zlo paradoxne veľmi ťažko rozpoznateľné. Často panuje mylná predstava o tom, že zlo je jasne viditeľné a napríklad zlý človek je zvyčajne silne nevzhľadný, podivne oblečený a pre nadávky nejde ďaleko. V skutočnosti tomu však býva presne naopak. Ten, ktorého ovláda ozajstné zlo, býva skôr šarmantný, spoločenský a je ľahké si ho obľúbiť. Ak niekto jeho pravú podstatu predsa len odhalí, okolie tomu často ani neverí, čo ešte viac prehlbuje nebezpečenstvo tejto formy zla.

Zlo pomôže odhaliť intuícia

Hoci nie je vôbec jednoduché zlo, alebo negatívnu energiu odhaliť, jedna výhoda je na našej strane. Jedná sa o intuíciu! Človek je nastavený tak, aby sa podvedome záporným vibráciám bránil, preto mu jeho duša dáva varovné signály, že sa deje niečo, čo nie je úplne v poriadku.
Preto treba popri racionálnych úvahách načúvať práve aj intuícii. Rozum a intuícia sú bohužiaľ často v protiklade, preto nie je výnimkou, že je dotyčný zmätený. Je jedno, či sa jedná o človeka naplneného zlom alebo o prostredie, ktoré je presýtené negatívnou energiou. Vždy si môžeme pomôcť práve intuíciou, aby sme odhalili, že máme radšej odísť rýchlo preč.

Na danom mieste alebo v blízkosti dotyčného človeka sa skrátka necítime dobre, príjemne a prirodzene. A to aj napriek tomu, že to nedokážeme presne odôvodniť. Môže ísť o akýsi vnútorný nepokoj a chvenie, niekedy aj priamo o obavy a strach. Tieto pocity sa dajú prirovnať k tomu, akoby sa vo vnútri nás rozsvietila výstražná červená kontrolka.

Ak sme v blízkosti človeka, ktorý je bytostne zlý, a to opakovane alebo po dlhší časový úsek, objavujú sa aj ďalšie náznaky. V prítomnosti dotknutého sa totiž postupne potláča naša dobrá stránka a negatívne vlastnosti sú naopak oveľa výraznejšie. Niet divu, zlá bytosť z nás totiž dokáže urobiť horšieho človeka.

Nesnažte sa zlom bojovať

Uvádza sa, že účinným spôsobom, ako bojovať proti zlu, je vysielať pozitívnu energiu. Práve táto kladná energie napríklad v podobe pozitívnych emócií zlo oslabuje a znižuje jeho záporný efekt. My však odporúčame v prípade rozpoznania zla radšej rýchlo odísť preč. Nikto totiž nevie, koľko zla sa v danej bytosti či mieste ukrýva a či sme dostatočne silnými protivníkmi. Prehra môže byť v tomto prípade veľmi bolestná a môže nás stáť dokonca vlastný život.

Ako odhaliť prítomnosť zla?
Nie je vám na určitom mieste dobre, bez toho aby ste k tomu mali dôvod? Cítite sa v blízkosti kolegyne, kamaráta alebo dokonca člena rodiny nesvoji a nepríjemne? Nechajte si vyložiť karty a skúste prísť na pravú príčinu. Neskôr oveľa ľahšie nájdete riešenie, ako to zmeniť

veštice online