Ľudské telo a čakry

čakry

Pri prelínaní kultúr sa do stretu dostávajú úplne protichodné vedomosti a skúsenosti. Naši vedci žasnú, že aj keď nemôžu nič vypátrať a zmerať, že to rovnako funguje. Niektorí potom tieto veci popierajú, ale to je len ich obmedzenosť, pretože nemožno predsa tvrdiť o niečom, že to nie je, keď som to ja nevidel, a ešte k tomu na vedeckej pôde. A hoci to nebolo vyslovené, ide okrem iného aj o čakry.

Čo to sú čakry?

Pojem “čakry” vychádza z ázijského prostredia, kde to sú energetické miesta či centrá v ľudskom tele. Obvykle sú popisované ako vír alebo kruh, ale asi ide o nepresný preklad, pretože o žiadny kruh vlastne nejde. Inak to sú vlastne spojnice dvoch bodov na ľudskom tele, ktoré v sebe nesú určitú energiu a s ňou spojené aj určité vlastnosti. Súčasná veda zatiaľ čakry nedokázala potvrdiť žiadnymi medicínskymi testami, ale sami sme sa mohli na sebe presvedčiť, že niektoré miesta na našom tele majú určité spojenie s miestami inými. Takých spojníc, čakier, existuje veľmi veľa, napríklad neznámou čakrou môže byť spojnica od medziprstia medzi malíčkom a druhým prstom na pravej nohe smerom k srdcu.

Hlavné čakry

Pretože čakier je veľa, bolo počas vývoja stanovených sedmoro hlavných čakier, niekedy sa uvádza čakier 1. rádu, z ktorých päť je dvojitých a majú tak predné aj zadné vedenie. Ešte by sme sa mali zmieniť o pojme prána, pretože to je veľmi jednoducho povedané energia, ktorá čakrami prúdi a ovláda tak všetky procesy v tele, v našom poňatí by to mohla byť duša a nervová sústava a krvný obeh.

Hlavné čakry sa volajú koreňová (základná), sakrálna, solárna (pupočná), srdcová, krčná (komunikačná), čelná (príkazová) a temenná (korunná). Čakry potom podľa ázijskej filozofie vyživujú pránou jednotlivé orgány, na ktoré sú napojené, ale tiež ovplyvňujú psychológiu človeka a prežívanie určitých situácií či stavov. Čakry tiež odovzdávajú energiu do aury.

Vedľajšie čakry

Mimo hlavných siedmich čakier je možné pracovať aj s ďalšími vedľajšími. Medzi ne sa počítajú emocionálna (bráničná, ezoterická či liečiteľská), myšlienková (brzlíková, filozofická či magická), tylová (čakra studnica snov), svetelná (vizionárska), mezidimenzionálna (“univerzálna žena” , čakra túžby či súcitu) a mezidimenzionálna (“univerzálny muž”, čakra reality či účelu).

Funkcie čakier

Každá čakra má svoje uloženia, a to aj niekedy mimo ľudské telo, a má svoju funkciu. Z predošlého textu je tiež asi všetkým jasné, že správna funkcia čakier má zásluhu na zdraví ľudí, na jeho rovnováhe, ale tiež na príjme bioenergie. Vysvetľuje sa to aj tak, že v čakrách rotujú (víria) energie, ale aj sama ázijská veda s tým má problémy, pretože na tieto víry nie je jednotný pohľad a dokonca si výklady aj protirečia. Ak je telo v rovnováhe, je zdravé, čakry energiu prijímajú aj vydávajú. Poruchy sa potom prejavujú ako choroby, bolesť, zlá psychika, ktorá má vplyv aj na zlé medziľudské vzťahy a riešenie životných situácií.

Ako vyzerá čakra

Predstava čakry nie je určite jednoduchá, ale možno si ju predstaviť ako kruhový vír, ktorý je umiestnený centricky k povrchu tela. Keď si to zjednodušíme, ide o rotujúci prúd, ktorý prebieha v určitom smere našim telom. Ide ale len o energiu, takže čakra prechádza orgánmi tela, kosťami, skrátka telom bez ohľadu na hustotu tej ktorej telesnej časti.

Poruchy v toku čakier

Poruchou čakry sa myslí odchýlka, ktorá je potom príznakom energetickej nerovnováhy. Čakra môže byť za prvé upchatá stagnujúcou energiou, elipsoidicky sploštená alebo vychýlená niektorým smerom. Čakra môže byť tiež roztrhnutá, odpojená, ale tiež môže mať odchlipnutý niektorý podvír. Všetky tieto anomálie sú spojené s určitým problémom či chorobou.

Vyšetrenie čakier

Čakry nie je možné merať lekárskymi prostriedkami, preto sa používa kyvadlo. Tu je nutné vedieť, ktorú čakru chceme vyšetrovať, ak je to niektorá z predných, leží pacient na chrbte, a obrátene na bruchu, pokiaľ to budú čakry zadné. Kyvadlo, dlhé asi 20 cm, sa nechá asi 5 cm nad čakrou a po chvíli by sa potom malo začať pohybovať v smere prúdenia energií v danej čakre. Laik, ktorý ale asi ťažko spozná problémy, ktoré nastali v prúdení energie, môže určiť, či čakra energiu prijíma, keď sa točí sa v smere hodinových ručičiek, alebo energiu vydáva, keď sa točí obrátene.

Liečba čakier

Pre harmonizáciu čakier, pozitívne ovplyvnenie prúdenia energie, čiže pre liečenie, existuje viac spôsobov. Tým najjednoduchších spôsobom je využitie mudier.

Mudra

Mudra je určité gesto, ktoré má symbolický či rituálny význam. Vykonávajú sa aj celým telom, ale väčšinou len pomocou rúk a prstov. Požívajú sa ako interpretácia náboženských zobrazení, sú súčasťou niektorých hinduistických rituálov a ďalšie, ako sme už naznačili, sú určené na liečenie. Aby sme vysvetlili ich funkciu, ide o reguláciu toku prány v tele.

Postup liečby

Pretože je viac čakier, je aj viac mudier a i spôsobov ich použitia. Opäť zjednodušene ide o kombináciu nádychov a zmien polôh mudier vzhľadom k danej čakre. Určitý postup potom opäť zharmonizuje funkciu čakry a tým aj celého ľudského organizmu. A mali by sme byť zdraví a psychicky dobre rozpoložení.

Chcete poznať svoju budúcnosť? Máte akékoľvek otázky?
Oslovte jednu z našich veštíc, pomôžeme Vám! Tieto skúsené veštice s dlhoročnou praxou dokážu odhaliť budúcnosť mnohými spôsobmi. Okamžitá odpoveď na všetky Vaše otázky. Zavolajte na 0988 700 888.

veštice online