Láskyplní anjeli milosrdenstva

Anjeli milosrdenstva

Anjelské bytosti v nebeskej ríši majú rôzne úlohy a zastávajú odlišné role. A hoci sú všetci anjeli naplnení bezodnou láskou, sú nesmierne láskaví a nápomocní, len niektorých z nich môžeme priamo označiť za takzvaných anjelov milosrdenstva. Ktorí to sú a v akých prípadoch sa k nim obracať s prosbou o pomoc?

Anjeli milosrdenstva

Anjeli milosrdenstva majú na starosti predovšetkým zmiernenie ničivých následkov prírodných katastrof, môžu znížiť rozsah celkových škôd a dokonca uchrániť životy ľudí. Často môžu tiež pomôcť v nebezpečných situáciách a odvrátiť prípadnú kliatbu či pôsobenie zlej sily.

Achanjel Gabriel

Archanjel Gabriel je jednou z vôbec najvýznamnejších anjelských bytostí. Vždy je pripravený pomôcť každému, kto k nemu bude smerovať svoje prosby a modlitby. Okrem iného má na starosti zrodenie nového života, teda onen magický okamih, kedy dieťa prichádza na pozemský svet. Môže tiež darovať božský dar milosti. Z anjelov milosrdenstva je prvým anjelom, ku ktorému by sme sa mali obracať a prosiť ho o pomoc.

Anjel Zamiela

Anjel Zamiela je vládcom hurikánov, orkán a veterných smrští. Práve silný a prudký vietor dokáže mnohokrát napáchať obrovské škody, láme konáre aj celé stromy, odnáša strechy budov a často dokáže spôsobiť zranenie alebo dokonca smrť tým, ktorí sa pred ním nestačili včas schovať do bezpečia.

Hoci môžu hurikány často priniesť skazu, anjel Zamiela je vo svojej podstate naplnený láskou. Preto k nemu môžeme smerovať svoje modlitby vtedy, ak potrebujeme pred ničivou smršťou ochrániť svoj majetok aj holý život.

Anjel Lahabiel

Anjel Lahabiel má za úlohu chrániť pred zlými silami, škodoradosťou, zlým uhranutím či kliatbou. Práve jeho by sme mali požiadať o pomoc vtedy, ak sa nám v živote nedarí a motáme sa v bludnom kruhu zlých udalostí. Deň blbec zažije niekedy v živote každý z nás, ale ak sa podobná smola opakuje podozrivo často, je celkom dobre možné, že s nami má niekto zlé úmysly a použil proti nám i čiernu mágiu. Anjel Lahabiel ochraňuje pred zlom a negatívnou energiou.

Anjel Riddim

Cez všetok pokrok a všeobecný rozvoj moderných technológií, je stále veľa oblastí, ktoré ovplyvňovať nemôžeme. A patria k nim aj rozmary počasia. Len veľmi ťažko dokážu ľudia zabrániť búrke, prudkému ochladeniu, tropickému teplu či sneženiu. Vrásky na čele nielen poľnohospodárom a záhradkárom dovedie spôsobiť tiež dlhotrvajúce sucho. Nedostatok vlahy v pôde, úbytok pitnej vody v studniach i vo vodách podzemných, to všetko vie spôsobiť celý rad nepríjemností. Veď bez vody by nebola úroda. Pri dlhšie trvajúcom suchu potom hrozia vážne problémy, ba aj hladomor.

Vládcom dažďa a zrážok je anjel Riddim. Je preto možné k nemu smerovať svoje modlitby v prípade sucha.

V akých prípadoch sa k anjelom obracať s prosbou o pomoc?
Veštica vám môže poradiť, ako presne formulovať prosbu alebo modlitbu smerovanú k anjelovi. Práve jej správne znenie zaručí, že ju anjel vypočuje.

veštice online