Kruh je jedným z najdôležitejších symbolov

Magický kruh

Kruh či koleso, to sú v každodennom živote pomerne bežné tvary, s ktorými sa všetci stretávame vo svete okolo nás. Menovite stačí spomenúť napríklad našu životodarnú hviezdu Slnko, spln Mesiaca alebo kolesá na vodnej hladine, ktoré sa vytvorí, ak do vody niečo vhodíme.

Nejde však iba o “obyčajný” geometrický tvar, kruh sa totiž celkom oprávnene radí k tým najvýznamnejším magickým symbolom vôbec. A práve preto si zaslúži, aby sme si ho z pohľadu mágie, ezoteriky a symbolizmu bližšie predstavili.

Kruh v symbolickej reči

Kruh, respektíve koleso má celý rad významov. Predstavuje nekonečný kolobeh života od narodenia až po smrť a následné znovuzrodenie. Tieto životnej fázy sa neustále točia dokola v nepretržitom kruhu. V symbolickej reči je alternatívnym významom tiež nádych a výdych, bdenie a snívanie, noc a deň, vzostup a pád.

Kruh je považovaný za symbol dokonalých vlastností, preto je ostatným symbolom nadradený. Prestavuje nekonečnosť, nesmrteľnosť, večný kolobeh, ale aj absolútnu jednotu, zhodu a dokonalú súhru, harmóniu.

Niet divu, že v mnohých kultúrach celého sveta a v rozličných náboženstvách predstavuje taktiež hlavný symbol Slnka. Niekedy je zároveň symbolom celého sveta, prípadne aj celého vesmíru. Veľakrát sa kruhom znázorňuje aj samotný život, prípadne Boh.

Magický kruh

Pre svoju moc a skryté významy je kruh veľmi dôležitý tiež v mágii, ezoterike a pri čarovaní. Dokonca existuje pojem “magický kruh”. Ten predstavuje účinnú ochranu pri vykonávaní magických rituálov, chráni dotyčného proti nebezpečenstvám a tiež pred prípadnou negatívnou energiou a zlými silami i úmyslami. Zaručuje teda, aby bol vykonávateľ mágie pri čarovaní v bezpečí. Priestor vnútri kruhu sa týmto spôsobom vymedzuje od toho vonkajšieho, kedy práve magický kruh medzi týmito svetmi vytvára symbolický predel a hranicu. Nič z poľa vnútri nemôže von a naopak.

Ako by mal tento ochranný magický kruh vyzerať? Mág by mal stanoviť jeho veľkosť tak, aby vo vnútri plochy bolo dostatok miesta a pri samotnom vykonávaní úkonov nehrozilo, že sa hranica nevedomky poruší. Tým by sa pochopiteľne anulovala tiež jeho účinnosť. Ak sa účastní magického rituálu viac osôb, mal by byť pochopiteľne väčší. Ak je dotyčný veľmi skúsený, dokáže kruh vytvoriť sám len silou svojich myšlienok. V opačnom prípade je vždy lepšie ho vyznačiť zároveň viditeľne. Môžu sa na to použiť napríklad rozmiestnené sviečky, voskovaná šnúra alebo len na tieto účely v prírode starostlivo zozbierané kamene. Magický kruh je tiež možné na zem priamo načrtnúť bielou kriedou, prípadne ho nakresliť do piesku a podobne.

Kruh je možné aktivovať napríklad vizualizáciou. To prebieha tak, že je potrebné si predstavovať, ako je tento magický kruh doslova živým prvkom, naozajstnýmnepreniknuteľným múrom, ktorý chráni priestor pred všetkou negatívnou energiou a robí priestor vo vnútri úplne bezpečným. Ten, kto použil na vyznačenie hranice sviečky, by ich nemal zabudnúť tiež zapáliť. Po ukončení magického rituály je na rade druhá vizualizácia, pri ktorej sa neviditeľný múr rozpadá na malé kúsky, ktoré sa ďalej drobia na menšie a menšie častice až nakoniec zmizne úplne.

Výklad kariet cez telefón
Ak si sami netrúfate na čarovanie, môžete si nechať skúsiť vyložiť karty od kartárky. Zistíte tak, čo vás v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti čaká.

veštice online