Karma – zákon príčiny a následku

Karma spája minulosť a jej následky, je odrazom našej osobnej a rodinnej histórie. Karma reflektuje pozitívne aj negatívne skutky, ktorými prešla duša počas celej svojej existencie. Je zákonom príčiny a následku.

Následok a príčina sa pritom môžu prejavovať takmer okamžite, ale aj niekoľko rokov po sebe. Následok sa môže dostaviť dokonca až v niektorom z budúcich životov. Čas nie je rozhodujúci, silu spojenia príčiny a následku neoslabuje. Rovnako ako sú karmicky previazané skutky, udalosti alebo vzťahy, jednotu tvoria aj myšlienky spolu so svojimi odrazy v realite.

karma

Ruky, myseľ a srdce

Karma je výsledkom aktivít rúk a tela. Na jej dotváraní sa však podieľa aj myseľ a myšlienky. Myseľ môže karme prospieť tým, že tvorí niečo nové, pomáha a podporuje ostatných, usiluje o dobro iných. Naopak pôsobí aj negatívne, keď ostatným ubližuje, napríklad len psychicky. Zaťaženie karmy rastie s tým, ako iných obmedzujeme, kritizujeme alebo ponižujeme. Negatívnu karmu si vytvárame tým, ak dávame prednosť vlastným záujmom a potrebám svojho ega nad potrebami ostatných. Karma je spätá aj s citmi a srdcom. Láskou ju môžeme zdokonaliť, nenávisťou zväčšujeme svoj karmický dlh.

Karma vzniká činnosťou rúk, mysle a srdca. Práve ruky, telo, myseľ či srdce ju preto zase môžu očistiť. Seba aj ostatných môžeme uzdraviť predovšetkým láskou. Riadiť sa srdcom je z karmického hľadiska rozhodne lepšie než sa riadiť myšlienkami a rozumom.

Karmická astrológia

Karma sa prejavuje v prítomnosti, ale svoju príčinu má v minulosti. Do hlbokej minulosti však väčšina z nás nevidí. Pomôcť môže astrológia a naši veštci a veštice. Tí môžu dať presný obraz osobnej aj rodinnej karme, odhaliť osudovú cestu a životnú úlohu.

Karmická astrológia podporuje duchovný rast človeka a jeho sebazdokonaľovanie. Dáva priestor k odpusteniu a prijatiu minulosti. Umožňuje zmeniť svoje skutky pozitívnym smerom.

Všetko zlé je na niečo dobré

Úlohou duše je odpútať sa od svojej negatívnej karmy, odčiniť svoj karmický dlh. Preto sa vteľuje do nových životov. Zažíva stále znovu obdobné situácie, aby ich nakoniec pochopila a naplnila tak svoje poslanie. Duša sa tiež zaraďuje do rodiny, stretáva sa s ľuďmi podobných pováh a s podobným správaním, zažíva emócie, aby sa raz a navždy poučila. Jej úlohou je posunúť sa na duchovnej ceste, ísť ďalej smerom k pozitívnej karme, priblížiť sa k svojmu srdcu.

Práve karma môže stáť za kritickými výzvami, ktorým v živote čelíme. Zlá karma negatívne ovplyvňuje životnú cestu. Bráni toku energie. Má nepriaznivý dopad na vzťahy, zdravie, profesionálny život alebo financie. Na druhej strane dáva priestor na nápravu. Spôsobom, ako potlačiť negatívnu karmu je predovšetkým odpustenie, odpustenie ostatným i sebe.
Vo svojom živote stretávame osoby, ktoré nám zrkadlia naše najhoršie vlastnosti. Často ich nechceme vidieť. Najlepším spôsobom, ako tieto situácie zvládnuť, je prijatie. Poďakujte dotyčnému za reálny obraz. Nehľadajte pohodlie, ale postupujte ďalej, aby ste mohli duchovne rásť.

Vyrovnanie sa s vlastnou karmickou záťažou býva bolestné. Na konci cesty bolesti a strát však prichádza úľava, ktorá by inak neprišla. Tie najnepríjemnejšie situácie sú tými najväčšími životnými lekciami.

Nikdy nie je neskoro

Karma nie je pevne daná a nemenná. Duša má silu ju vytvárať stále znovu, meniť ju k dobrému. Aj to zlé možno využiť vo svoj prospech. O svojich skutkoch môže človek rozhodovať, nech sú okolnosti dané negatívnou karmou akékoľvek.

Nikdy nie je neskoro. Karma nie je osud. A aj osud sa dá vždy zvrátiť. Záleží predovšetkým na tom, či chce byť človek šťastný alebo sa chce trápiť. Pokoj sa dá nájsť v každom prítomnom okamihu, ak otvoríme svoje srdce a opustíme svoj strach.

veštice online