Indiánsky horoskop

Existuje celý rad horoskopov, medzi tie menej známe sa dá zaradiť horoskop indiánsky. Čerpá z indiánskych tradícií, z poznatkov ľudí, ktorí žili v dokonalom súlade s prírodou. Indiáni celé generácie pozorovali správanie zvierat a odovzdávali si svoje skúsenosti. Detailne rozpoznali povahu a vlastnosti jednotlivých zvierat a nezriedka sa s nimi stotožňovali. Indiánsky horoskop demonštruje úctu prejavovanú zvieratám. So zvieratami však spája aj osud a povahu ľudí.

K zvieratám často ľudí pripodobňujeme aj bez nejakých súvislostí, bez toho, aby sme niečo vedeli o indiánskom horoskope. Ten je oproti bežnému pripodobňovaniu ľudí k zvieratám prepracovaným systémom, ktorý hral a hrá v indiánskej kultúre významnú úlohu.

Indiánsky horoskop je tvorený tzv. Kruhom krajiny. Ide o pomyselné totemy vyrezané do dreva, ktoré znázorňujú celkom dvanásť rôznych zvierat s ich charakteristickými črtami. Podľa dátumu narodenia indiánsky horoskop priraďuje konkrétnej osobe jedno z dvanástich totemov – zvierat.

Zvierací vládcovia indiánskeho horoskopu (podľa dátumu narodenia):

 • vydra: 20.1. – 18.2.
 • vlk: 19.2. – 20.3.
 • sokol: 21.3. – 19.4.
 • bobor: 20.4. – 20.5.
 • jeleň: 21.5. – 20.6.
 • ďateľ: 21.6. – 21.7.
 • losos: 22.7. – 21.8.
 • medveď: 22.8. – 21.9.
 • havran: 22.9. – 22.10.
 • had: 23.10. – 22.11.
 • sova: 23.11. – 21.12.
 • hus: 22.12. – 19.1.

Popis jednotlivých znamení indiánskeho horoskopu:


Vydra

Vydra je spojená s živlom vzduch. K nemu patrí rozumová orientácia, bystrosť, jasné myslenie či veľká pohyblivosť. Vydra je vrtká a hravá.
Znameniu vydry podľa indiánskeho horoskopu vládne severný vietor, ktorý priaznivo ovplyvňuje regeneráciu. Vydra má rada voľnosť, chýba jej disciplína, nesedia jej záväzky.

Vlk

Vlk patrí k vodnému živlu, s tým súvisí aj jeho zameranie na city a duchovnú stránku. Charakterizuje ho srdečnosť a dobromyseľnosť, ale aj plachosť.
Rovnako ako severný vietor, tiež vlk je spájaný s obnovou, uzdravením a uzdravovaním. Vlk je samotár, ale aj hlboko oddaný svojim blízkym.

Sokol

Sokol v sebe odráža ohnivý živel, teda silu, aktivitu, pevnú vôľu, kreativitu a nápaditosť. Symbolizuje slobodu. Sokol je nezávislý, sebavedomý a priamy.
Východný vietor dáva sokolovi do vienka tiež ambicióznosť a schopnosť dosahovať úspechy.

Bobor

Bobor je znamením zeme, teda sa viaže s istotou, stabilitou, tiež dobrou pamäťou, vytrvalosťou a hojnosťou. K charakterovým vlastnostiam bobra patrí zmysel pre poriadok, praktickosť a racionálny prístup.
Bobor je spojený s východným vetrom, jasným plánovaním a cieľavedomosťou.

Jeleň

Jeleň je vzdušným znamením a teda k nemu patrí racionalita. Je rozumný, šikovný, ostražitý, má vyjednávacie schopnosti a doťahuje veci do konca.
Do charakteru jeleňa veje východný vietor, ktorý prináša veľké ambície alebo silnú intuíciu.

Ďateľ

Ďateľ je v indiánskom horoskope spojený s vodným živlom, teda duchovnom, citmi a empatiou. Je silnou osobnosťou, vnímavou, trpezlivou a nezdolnou.
Empatiu ďatľa ešte prehlbuje južný vietor. Ďateľ však ťažko znáša konflikty.

Losos

Losos je síce rybou, ale viaže sa k ohnivému živlu, teda k aktivite a kreativite. Dokáže veľké činy, má schopnosť tvoriť nové veci. Vie prekonávať prekážky, nebojí sa riskovať.
Je spojený s jemným južným vetrom plným citov a empatie. Neznáša lož a klam.

Medveď

Medveď je znamením zeme. Viaže sa k nemu stabilita, racionálny prístup. Symbolizuje silu. Je samostatný, rozvážny, trpezlivý, ale nedôverčivý.
Empatiu medveďovi dáva južný vietor.

Havran

Havran náleží k vzdušnému živlu a teda sa viaže k pohybu, bystrosti alebo racionalite. Má cit pre spravodlivosť, je otvorený, priateľský a diplomatický.
Západný vietor havranovi prináša poznanie. Napriek tomu je ľahko dôverčivý a ľahko ovplyvniteľný.

Had

Had je síce suchozemským tvorom, ale znamením vodného živlu, teda znamením citov a empatie. Je múdry, šarmantný a cieľavedomý.
Tieto vlastnosti ešte prehlbuje západný vietor.

Sova

Sova je ohnivým znamením plným sily a aktivity. Symbolizuje múdrosť a pravdu.
Majestátna sova je spájaná s veľkými činmi, ale aj empatiou, ktorú veje jej západný vietor. Nosí dobré správy, na ostatných prenáša tiež nadšenie a radosť.

Hus

Hus sa radí k zemskému živlu. V indiánskom horoskope sa jej prisudzujú vlastnosti ako je stabilita, húževnatosť, ctižiadostivosť alebo zmysel pre poriadok.
Severný vietor potom husi prináša schopnosť regenerácie. Hus je čestná a spoľahlivá.

Chcete o sebe vedieť viac?

Aká je detailná charakteristika vášho znamenia podľa európskeho horoskopu? Čo vám do života prinášajú hviezdy a aký je váš osobný horoskop? Spýtajte sa našich veštcov. Dozviete sa o svojej životnej ceste, osobnosti a vlastnostiach viac.

veštice online