Egyptský horoskop

Egypt bohove

Zaujímajú vás horoskopy? Chcete vyskúšať jeden netradičný?

Nahliadnite do sveta starovekých Egypťanov, preslávených matematikov, filozofov, ale tiež astrológov alebo mágov. Egyptský horoskop spojuje s dátumom narodenia jedného z jedenástich bohov. Ktorý je ten váš?

Egyptský bohovia – vládcovia horoskopu (podľa dátumu narodenia)

 • Amon (Ra): 30.1. – 1.3.
 • Mut: 2.3. – 3.4.
 • Eset (Isis): 4.4. – 6.5.
 • Hórus: 7.5. – 8.6.
 • Geb: 9.6. – 12.7.
 • Sachmet: 13.7. – 14.8.
 • Tóth: 15.8. – 16.9.
 • Sutech (Seth): 17.9. – 20.10.
 • Usir (Osiris): 21.10. – 25.11.
 • Anubis: 26.11. – 28.12.
 • Hathor: 29.12. – 29.1.

Popis jednotlivých bohov a znamení horoskopu

Amon (Ra)

Amon je bohom plodnosti. Je jedným z najvýznamnejších egyptských bohov a tiež jedným z hlavných stvoriteľov života na Zemi. Je považovaný za vládcu vzduchu a dychu. Neskôr bol spájaný aj s bohom Slnka Ra. Jeho manželkou bola bohyňa Mut.

Ľudia narodení v znamení boha Amona dostali do života veľké šťastie a mnoho príležitostí. Dostali do vienka silu, múdrosť i zdravie. Bývajú kreatívni, originálni, nápadití. Sú zapálení a tvrdohlaví. Vo vzťahoch však bývajú ostražití a zdržanliví. Je na nich spoľahnutie, sú spravodliví a verní. Často medzi nimi nájdeme vynálezcov a vedcov.

Mut

Mut bola manželkou boha Amona. Patrí k najstarším egyptským bohyniam, avšak nespravodlivo nebola prijatá do panteónu. Je bohyňou všetkých ukrivdených, ktorým však dáva do vienka bojovného ducha, intelekt a silnú intuíciu.

Ľudia narodení v znamení bohyne Mut vedia z príležitostí vyťažiť maximum. Majú organizačné schopnosti a sú praktickí, svoje úlohy plnia spoľahlivo. Majú osobité čaro, bývajú atraktívni. Vedia dať veľkú lásku aj starostlivosť. Niekedy sú však značne netrpezlivý až zlostní. Potrebujú obdiv iných.

Eset (Isis)

Eset je jednou z najslávnejších bohýň Egypta, je bohyňou štedrosti, darkyňou a ochrankyňou života. Bola sestrou a manželkou boha Usira, matkou boha Hóra.

Ľudia, ktorí s touto bohyňou bývajú spájaní, sú verní a láskyplní. Ctia rodinu a svoj domov. Oceňujú istotu a pokoj. Sú trpezliví a prispôsobiví. Oplývajú vnútornou silou, pevnou vôľou, ale aj vtipom a optimizmom. Mávajú mnohostranné nadanie, často majú aj umelecké sklony. Sú kreatívni a hraví. Zároveň je na nich spoľahnutie.

Hórus

Hórus je nebeským bohom. Slnko a Mesiac majú byť jeho oči. Hórus symbolizuje boj svetla proti temnote, je nositeľom spravodlivosti. Bol synom bohyne Eset a boha Usira.

Ľudia v znamení tohto boha sú energickí, bystrí, vynaliezaví a obratní. Správajú sa spontánne, vyžívajú sa v komunikácii, sú veľmi spoločenskí. Sú však tiež netrpezliví a roztržití. V láske bývajú nestáli. Túžia po sebarealizácii a uplatnení.

Geb

Geb je bájnym predkom veľkých panovníkov. Je to boh materstva, plodnosti a úrody. Je patrónom pôrodu. Ľudia narodení v jeho znamení sú preto tak obetavými rodičmi.

Ľudia v znamení boha Geba sú spoľahliví, svedomití a pracovití, ale tiež zdržanliví a skromní. Bývajú to snílkovia a romantici túžiaci po harmónii. Bohužiaľ často tiež žijú v strachu zo sklamania. Chýba im sebadôvera a priebojnosť.

Sachmet

Sachmet je mocnou strážkyňou podsvetia. Je nemilosrdná, ale spravodlivá. Nemá súcit, zato má mimoriadny cit pre poriadok. Jej zlými poslami majú byť nákazlivé choroby.

Ľudia zrodení v znamení bohyne Sachmet sú veľmi silní. Majú pevnú vôľu, vytrvalosť, tiež mimoriadny postreh a pozorovacie schopnosti. Nechýba im sebavedomie a cieľavedomosť. Sú výkonní, charizmatickí, často aj atraktívni. Majú vysoké nároky, bývajú tiež majetnícki a príliš autoritatívni. Títo ľudia často zastávajú významné funkcie.

Toth

Toth je vtáčí boh naplnený vynaliezavosťou a tvorivosťou. Zároveň je natoľko jasnozrivý, že dokáže brániť krádežiam, podvodom a klamstvám. Je bohom liečiteľov, mágov, tiež astronómov alebo pisárov.

Ľudia vedení Tothom sú veľmi produktívni, tiež vynaliezaví, praktickí, presní, starostliví, zodpovední a usilovní. Nikdy nepochybujú a bytostne neznášajú kritiku. Môžu byť aj náladoví a nedôverčiví. Zároveň vedia pomôcť a sú obetaví. Vo vzťahoch pôsobia bojazlivo, ale majú hlboké city. Môžu sa javiť aj tajomne. Ľudia zrodení v znamení Totha bývajú vynikajúci ekonómovia, matematici či bankári.

Sutech (Seth)

Sutech je bratom boha Hóra. Hórus ho porazil, a tak Sutech blúdi ako vyhnanec svetom. Je bohom púšte, zla, vojny a búrky. Je stelesnením hnevu, ale aj slobody a nezávislosti.

Nositelia tohto znamenia vyznávajú spravodlivosť, bojujú proti útlaku. Neustále hľadajú rovnováhu, ktorá sa však nedostavuje. Žijú v úzkosti a strachu, sú tiež veľmi nároční a nekompromisný. Neznášajú kritiku, neradi priznávajú omyl. Majú odhad na ľudí a skvelé vyjednávacie schopnosti, preto medzi nimi často nájdeme diplomatov.

Usir (Osiris)

Usir je bohom podsvetia a bohom Mesiaca. Symbolizuje prírodu, vegetáciu, je patrónom poľnohospodárstva. Usir je bratom a manželom bohyne Eset.

Svojim narodeným dáva Usir životaschopnosť, silu, inteligenciu i originalitu. Ľudia zrodení v znamení Usira bývajú zvedaví, vyžívajú sa v záhadách a mystike. Neboja sa riskovať, vedia čeliť námahe. Sú nevypočítateľní. Svoje pocity dokážu dobre skrývať. Túži po dokonalosti a sú tak náročnými partnermi, ťažko odpúšťajú. Neradi sa podriaďujú. Vďaka svojim vodcovským schopnostiam často obsadzujú vedúce pozície.

Anubis

Anubis je sprievodcom do podsvetia, symbolizuje hranicu medzi životom a smrťou.

Ľudia pod vládou Anubisa milujú riziko, vyhľadávajú nové zážitky, nebezpečenstvo a vzrušenie. Neznášajú nudu. Majú radi rozruch, sú nezávislí, niekedy až ľahkomyseľní. Vždy sršia optimizmom. Sú osobití a nepodriaďujú sa konvenciám. Majú v sebe vášeň. Vo vzťahoch sú otvorení, možno aj sebeckí, ale verní.

Hathor

Hathor je bohyňou žien či zasvätených, symbolom smrti i znovuzrodenia.

Hathor je plná rozporov, rovnako tak aj nositelia jej znamenia. Ľuďom zrodeným pod svojou mocou dáva Hathor zložitú povahu a nevšedné správanie. Bývajú zaujímaví, vedia upútať pozornosť. Sú aktívni a nápadití. Vyznávajú pohyb. Chcú sa líšiť od ostatných. Sú veľkorysí a tolerantní. Oplývajú nápaditosťou a múdrosťou, majú prehľad, ale často im chýba fyzická zdatnosť.

Zaujal vás náš horoskop?
Chcete sa o sebe dozvedieť viac? Pomôžu vám aj ďalšie horoskopy. Posolstvo hviezd vám sprostredkujú naši veštci. Zostavia vám osobný horoskop a prezradia, čo vám hviezdy vtkali do osudu.

veštice online