Duchovné meno je odrazom duše

Ako zistiť svoje duchovné meno

Meno a priezvisko má od samotného okamihu narodenia úplne každý z nás. Za svoj život ich použije nespočetnekrát. Tieto údaje sú uvedené v dokladoch, najrôznejších zmluvách a iných úradných záležitostiach. Pochopiteľne sa menom navzájom tiež oslovujeme, hovoríme o sebe. Meno s priezviskom skrátka spoluutvára našu pozemskú identitu. Ľudia však nemajú iba krstné meno a priezvisko, každý človek má totiž tiež meno duchovné, o ktorého existencii mnohokrát ani vôbec netuší.

Čo je duchovný meno?

Duchovné meno sa od toho čisto úradného vo väčšine aspektov líši. Priezvisko získava dieťa po svojich rodičoch, krstné meno mu jeho matka s otcom vyberajú spravidla podľa toho, že sa im jednoducho páči alebo má v rodine tradíciu. Duchovné meno v sebe odráža to, akí sme vo svojom vnútri, aké máme vlastnosti, zrkadlí sa v ňom tiež náš životný osud i duša ako taká. Kým meno a priezvisko sú určené výhradne pre naše fyzické bytie, duchovné meno s nami bude aj po smrti.

Duchovné meno si neprideľujeme sami. Môžeme si síce zvoliť meno, ktoré sa nám páči, a ktorým sa chceme nechať oslovovať, v drvivej väčšine však o skutočné duchovné meno nejde. To nám je totiž pridelené z nadpozemského sveta, od anjelských alebo iných duchovných bytostí. Väčšinou sa nepodobá žiadnemu pozemskému menu, našim ušiam znie trochu exoticky, môže byť tiež nezvyčajne krátke alebo naopak dlhé, prípadne i zložené z viacerých rôznych mien.

Prečo je dobré poznať duchovné meno?

Už sme naznačili, že duchovné meno je akýmsi pomyselným zrkadlom nás samotných. Ten, kto má tú česť svoje pravé duchovné meno spoznať, môže z tejto znalosti ťažiť. Charakter mena môže byť sprievodcom k tomu, aby sme poznali sami seba. Dáva nám jedinečnú príležitosť pochopiť, kto a čím sme, prečo tomu tak je. Napovedá, aký je zmysel nášho života, čo je cieľom našej životnej púti. Skrze duchovné meno si tiež môžeme uvedomiť naše chyby a zlé rozhodnutia z minulosti. A to sú zaiste dôvody, kvôli ktorým sa oplatí svoje duchovné meno spoznať.

Ako spoznať duchovné meno?

Odpoveď na túto otázku je pravdepodobne vôbec najzložitejšia zo všetkých. Poznať svoje duchovné meno sa nepodarí zďaleka každému, nikde totiž nie je zapísané a v bežnom každodennom svete ho nemožno poznať. Dobrou správou však je, že spôsobov, ktorými je možné svoje duchovné meno zistiť, je viac. Zjaviť sa môže dotyčnému pri stave hlbokej relaxácie mysle, pri meditácii, astrálnom cestovaní a zriedkavejšie aj v spánku. Niekedy je možné získať znalosť o tomto mene prostredníctvom mágie, odhaliť ho môžu tiež karty alebo veštba.

Nie vždy je však dobré svoje duchovné meno poznať. Pretože nám nastavuje zrkadlo do duše, môže toto poznanie uškodiť osobám príliš citlivým, oslabeným alebo tým, u ktorých v živote prevládajú negatívne emócie.

Túžite spoznať svoje duchovné meno?
Nechajte si urobiť výklad tarotových kariet a odkryte tým jeho identitu.

veštice online