Čo v horoskope znamená descendent?

ascendent

Descendent, spolu s ascendentom, patrí ku kľúčovým prvkom horoskopu. Descendent je označením pre západný bod horoskopu, leží oproti ascendentu – východnému bodu, ich prepojením vzniká v horoskope os.

Výpočet descendentu nie je jednoduchou záležitosťou, odvíja sa predovšetkým od presného času a miesta narodenia. Aj napriek tomu je descendent užitočný, podáva informácie, ktoré sa môžu hodiť pri riešení rôznych životných prekážok.

Čo hovorí descendent?

Kým ascendent vypovedá o človeku samom, o tom, ako pôsobí na svoje okolie, ale aj o jeho vnútorných túžbach, descendent je informáciou práve o okolí človeka.
Descendent vypovedá o ľuďoch, ktorých máme okolo seba. Poukazuje na naše vzťahy, na osoby, ktoré si do života priťahujeme a ktoré priťahujú nás. Je preto vhodný, ak hľadáme životného partnera alebo riešime vzťahové problémy.

Pokiaľ ide o našu osobnosť, descendent naznačuje to, čo sami potláčame, ale vidíme to na druhých.

Descendent v Baranovi

Človek s descendentom v Baranovi si bude rozumieť s priebojnými, ambicióznymi ľuďmi. Bude vzhliadať k aktívnym a činorodým ľuďom a medzi takýmito ľuďmi si hľadať partnera.

Descendent v Býkovi

Ľudia, ktorí majú descendent v Býkovi, budú pravdepodobne prechádzať vzťahy plnými žiarlivosti. Starostlivo budú vyberať partnera pre verný, trvalý, ale občas búrlivý vzťah.

Descendent v Blížencoch

Descendent v Blížencoch prináša do vzťahov pestrosť a neformálnosť. Ľudia s descendentom v znamení Blížencov vyhľadávajú mnohostranné, flexibilné a bystré náprotivky.

Descendent v Rakovi

Descendent v Rakovi poukazuje na silné emócie, lásku a oddanosť. Vo vzťahoch však prináša aj zraniteľnosť, precitlivenosť či citovú nestálosť.

Descendent v Levovi

Descendent v Levovi znamená, že človek vedome či nevedome vyhľadáva silné osobnosti. Bude vzhliadať k mocným, energickým, ale tiež teatrálnym či panovačným polovičkám.

Descendent v Panne

Človeka s descendentom v Panne budú priťahovať racionálne založení ľudia, takí, ktorí sa neboja zodpovednosti a dokážu vyriešiť aj praktické úlohy.

Descendent vo Váhach

Pokiaľ máte descendent vo Váhach, budete pravdepodobne uprednostňovať druhých pred sebou samými. Budú vás však priťahovať tolerantní partneri.

Descendent v Škorpiónovi

Descendent v Škorpiónovi znamená, že vyznávate manželstvo. Budú vás priťahovať schopní jedinci so silnou vôľou a vlastnými postoji, to však môže byť aj príčinou ťažkostí.

Descendent v Strelcovi

Descendent v Strelcovi značí obavy zo záväzkov. Máte slobodomyseľnú osobnosť a priťahujete obdobne založených partnerov.

Descendent v Kozorožcovi

Descendent v Kozorožcovi do vzťahov vnáša zdržanlivosť. Človek s descendentom v Kozorožcovi často priťahuje partnerov hľadajúcich podporu alebo výchovu.

Descendent vo Vodnárovi

Descendent vo Vodnárovi sa spája s nezávislosťou. Človeka s descendentom vo Vodnárovi priťahujú nezávislí jedinci, silné osobnosti s vysokými nárokmi.

Descendent v Rybách

Descendent v Rybách často znamená, že človeka priťahujú jedinci so zásadne odlišnými povahovými vlastnosťami. Ak má človek descendent v Rybách, často vyhľadáva rojkov a emotívne založených partnerov, zatiaľ čo sám je silne racionálny.

Horoskop a vzťahy

Riešite vzťahové problémy a hľadáte riešenie pomocou horoskopu? Potom vám iste budú užitoční aj naši profesionálni astrológovia. S pomocou hviezd dokážu poradiť aj vo vzťahových záležitostiach.

veštice online