Automatická kresba

Niekedy zažívame príliš komplikované situácie. Život sa môže zdať nezrozumiteľný, vzťahy príliš zložité, pocity nečitateľné. Máme problém definovať vlastné problémy, o to horšie sa hľadá ich riešenie. Pomôcť môže automatická kresba. Automatická kresba dokáže aktuálny stav mysle a duše, psychické rozpoloženie, napríklad aj telesné ťažkosti alebo vzťahové situácie previesť na papier.

Čo je to automatická kresba?

Kresba

Automatická kresba je spôsobom poznania. Ide o samovoľný pohyb ruky na papieri, obdobne ako automatické písmo. Pri tejto technike človek nerozmýšľa nad tým, čo kreslí alebo píše. Pracuje automaticky, intuitívne. Využíva sa mimozmyslové napojenie na vyššie energetické informačné zdroje.

Prostredníctvom automatickej kresby a automatického písma získavame informácie od našich duchovných vodcov, objavujeme múdrosť vo svojom vnútri. Môžeme sa tiež spojiť s bytosťami z iných sfér. Výsledok je potom symbolom, posolstvom alebo správou z podvedomia.

Viac než o kreslenie ide o prácu s energiami. Automatická kresba umožňuje zaznamenať energie vo vnútri i okolo seba, vzťahy s ostatnými, konflikty, vnútorné rozpoloženie a pocity.
Otvára novú bránu vnímania.

Informácie, ktoré automatické náčrty, kresby a texty ponúkajú, sú uvoľňujúce, uzdravujúce a harmonizujúce. Už pri kreslení sa spúšťajú samoliečiace procesy v tele. Uvoľňujú sa fyzické aj psychické blokády, odkrývajú sa karmické problémy. Automatická kresba umožňuje získať aj obraz o energiách v priestore, v bytoch, domoch a okolitom prostredí.

Automatická, tiež intuitívna kresba, niekedy spájaná aj s kreslením pravou hemisférou je spôsobom relaxácie a meditácie. Je tiež metódou na diagnostiku chorôb.
V neposlednom rade sú automatická kresba a písmo využívané tiež pri veštení. Môžu byť presnejšie ako karty, taktiež sa môžu s ďalšími metódami veštenia dopĺňať.

Ako vyzerá automatická kresba?

Automatická kresba je individuálnou záležitosťou, každý obrázok môže vyzerať úplne inak. Nezáleží na tom, aké prvky obsahuje, aké prostriedky boli využité, záleží na jej symbolickom posolstve. Každý človek má svoju vlastnú symboliku, tiež svoj individuálny štýl a spôsob kresby. Výsledky a závery kresby sú dané dispozíciami kresliara, jeho talentom, ale aj duchovnou úrovňou.

Obrázky automatickej kresby vyzerajú spravidla príťažlivo, vyžarujú pozitívnu energiu a budia príjemné emócie. Na druhej strane môžu byť aj negatívne, môžu byť spôsobom, ako negatívnu energiu dostať von. V takýchto prípadoch je lepšie obrázky naplnené zlými emóciami ihneď zničiť. Aj to môže byť spôsobom očisty.

Čo automatická kresba prináša?

Význam majú všetky parametre automatickej kresby, jej veľkosť, štýl, ale aj obrazce, intenzita a sýtosť farieb, použité farby aj ich kombinácie.

Kresbou, tvarom, líniami, štruktúrou, dynamikou a farebnosťou sa mimozmyslovo prenášajú na papier vnútorné problémy. Automatická kresba napomáha oddeliť sa od problému, získať nadhľad a lepšie vyhodnotiť súčasný stav. Prináša sebapoznanie, ale aj uvoľnenie. Umožňuje zbaviť sa negatívnych energií.

Zobrazený obraz umožňuje lepšie pochopiť danú situáciu. Ukazuje nové možnosti, odhaľuje myšlienky a pocity, prináša uzdravenie.

Odpoveď na všetky otázky
Automatická kresba a automatické písmo predkladajú riešenie komplikovaných situácií, dávajú symbolickú odpoveď na všetky otázky.

Ak chcete poznať odpoveď na nejakú otázku a nechcete sa do automatickej kresby či písma púšťať priamo, môžete využiť našich veštcov. Automatickú kresbu a písmo ako metódu veštenia využíva veštica Renáta.

veštice online