Archanjel Metatron – princ múdrosti

Archanjel Metatron

Archanjel Metatron je židovským a kabalistickým archanjelom. V judaizme je princom kôru serafínov, princom múdrosti. Medzi archanjelmi je menej známy, patrí tiež k tým najmladším, napriek tomu je z tých najvýznamnejších. Predstavuje totiž priame spojenie medzi Bohom a ľuďmi.

Farbou archanjela Metatrona je magenta – purpurová, ktorá symbolizuje dokončenú transformáciu. Archanjel Metatron je symbolom prechodu, podporuje pozitívnu zmenu. Jeho symbolom je kováčske kladivo, aj to je zobrazením zmeny, transformácie, cesty od ilúzie k pravde.

Metatron otvára nové dimenzie. Umožňuje pochopiť, čo je podstatné. Otvára ľudské srdcia, ale aj bránu k pravde. Archanjel Metatron má silu, ktorá sa spája so šťastím, spokojnosťou, tichom a jednotou. Povznáša vedomie, zjemňuje vibrácie. Aj preto býva spájaný aj s čisto bielou alebo zlatou farbou.

Nebeský pisár

Metatron je označovaný aj ďalšími menami ako je Metatetron, Metaraon, Meraton alebo Mirtton. Ani jedno z mien tohto archanjela však nemá jednotný výklad. Význam mena archanjela Metatrona je teda nejasný. Ako jeden z dvoch archanjelov nesie meno, ktoré nekončí príponou “el”. Všetci ostatní archanjeli, napríklad Michael, Gabriel, Uriel a iný nesú meno končiace na “el”. Táto koncovka ich spája s Bohom, dá sa prekladať ako “boží”, archanjel je potom podľa významu svojho mena končiaceho na “el” “božím poslom”. Metatron a jeho dvojča Sandalfon tak nie sú typickými božími poslami, aspoň nie podľa svojho mena. Niekedy sa dokonca neradia medzi archanjelov, Metatron sa potom označuje ako knieža či kráľ anjelov.

Metatron je medzi ostatnými archanjelmi výnimočný nielen svojim menom. Spoločne so Sandalfonom je tiež jedným z dvoch archanjelov, ktorí boli pôvodne ľuďmi. Na Zemi bol človekom ako prorok Enoch, Bohom bol potom menovaný nebeským pisárom. Je zapisovateľom Božieho slova, nebeským sekretárom.

Archanjel prítomnosti

Metatron býva označovaný aj ako archanjel prítomnosti. Je to anjel plný energie a života. Je neúnavným pomocníkom všetkých ľudí. Pretože sám bol kedysi človekom, dokáže s ľuďmi komunikovať lepšie ako iní anjeli. Má schopnosť sprostredkovať komunikáciu medzi ľuďmi a Bohom. Pomáha prepájať ľudí s ďalšími archanjelmi. Spája život na Zemi s tým, čo sa deje na nebesiach.

Archanjel Metatron dokáže poskytnúť veľmi silnú energiu všetkým, ktorí ju potrebujú. Vie povzbudiť človeka, podnecuje jeho aktivitu a pozitívny vývoj, pomáha prekonať prekážky. Prináša rozhodnosť tým, ktorí sa boja urobiť potrebné kroky, posilňuje sebadôveru váhavých ľudí. Dokáže vysvetliť, prečo sa ostatní správajú tak, ako sa správajú. Zlepšuje komunikáciu, ústny i písomný prejav.

Archanjel Metatron uľaví v mnohých ťažkých situáciách. Podporuje pochopenie. Zbavuje strachu, napríklad aj strachu z vlastnej smrti. Osvetľuje aj predčasnú, náhlu a neplánovanú smrť.

Archanjel detí

Metatron je tiež archanjelom detí. Stará sa o to, aby deti uplatnili svoj talent, podporuje ich osobný aj duchovný rast. Je prospešný všetkým deťom bez výnimky, najmä tým, ktoré trpia nejakou poruchou. Pomáha napríklad hyperaktívnym deťom. Podporuje sústredenie, učí deti, ako sa majú učiť.

Potrebujete anjelskú pomoc?
S archanjelom Metatronom, ale aj s ďalšími archanjelmi a anjelmi sa môžete spojiť prostredníctvom našich veštcov.

veštice online