Archanjel Chamuel

chamuel

Archanjel Chamuel môže byť označovaný rôznymi menami. Ide napríklad o mená Šemuel, Kemuel, Jahoel, Camael, Eamiel alebo Cancel. Vždy sa jeho meno dá preložiť ako “ten, ktorý vidí Boha” alebo tiež “hľadajúci Boha”.

Archanjel hľadania a nachádzania

Archanjel Chamuel pomáha už podľa svojho mena s hľadaním. Dokáže pomôcť s hľadaním bežných vecí, ako sú napríklad kľúče, avšak je tiež oporou v hľadaní vecí oveľa závažnejších. Chamuel usiluje o všadeprítomnou lásku a radosť, podporuje medziľudské vzťahy. Je patrónom rodiny, prehlbuje rodinné putá a spolupatričnosť jednotlivých členov rodiny. Pomáha k utváraniu rodiny. Je preto prospešný pri hľadaní toho pravého životného partnera. Chamuel je patrónom rodinných, dlhodobých a zdravých vzťahov založených na láske. Hľadá spôsoby, ako tieto vzťahy posilňovať. Tým však hľadanie s Chamuelom ešte zďaleka nekončí.

Chamuel totiž podporuje aj hľadanie zmyslu vlastného života i života ako takého. Pomáha človeku vytýčiť si ten správny životný smer. Na životných križovatkách ukazuje cestu, ktorou sa dať.

Archanjel bezpodmienečnej lásky

Archanjel Chamuel, obdobne ako ďalší archanjeli a anjeli, uľahčuje životnú cestu. Dáva energiu potrebnú na prekonanie všetkých životných prekážok.

Chamuel je plný lásky, ktorú odovzdáva ďalej. Je príjemný a láskavý. Napĺňa srdce láskou a mierom. Prináša radosť a blaženosť. Jeho energia je povznášajúca, ľahká, hravá a veselá. Kontakt s týmto archanjelom pôsobí obdobne ako objatie. Jeho energia má v sebe ženskosť, starostlivosť, tiež intuíciu a samozrejme aj bezpodmienečnú lásku.

Farbou archanjela Chamuela je svetlo ružová alebo lososovo oranžová, farby, ktoré sa spájajú práve s ženskou energiou, intuíciou, starostlivosťou a láskou.

Archanjel mieru

Poslaním archanjela Chamuela je prinášať lásku, radosť, pokoj a mier. Podporuje vnútorný mier každého človeka, ale aj svetový mier. Chamuel stráži každého jednotlivého človeka, ale aj svet ako taký.

Archanjel Chamuel chráni pred strachom, najmä strachom z negatívnych svetových udalostí. Rovnako ako ostatní archanjeli je kedykoľvek pripravený pomôcť, ochraňuje duše a prihovára sa za nich u Boha.

Pomáha, keď je potrebné

Archanjel Chamuel je nositeľom mieru, ktorý je však užitočný v tých záležitostiach života, ktoré riešime najčastejšie. Pomôže s hľadaním, zbavuje strachov.

Chamuel ponúka pomoc spoločne s ďalšími archanjelmi. Môže ním byť napríklad archanjel Jeremiel, ktorý je prospešný pri strachu z budúcnosti. Je to archanjel, ktorý podporuje pozitívne životné zmeny, pomáha utvárať vlastný život k lepšiemu. Obdobne je prospešný tiež archanjel Michael, snáď najznámejší zo všetkých archanjelov. Tiež Michael môže podporiť človeka k životným zmenám. Radí, povzbudzuje a motivuje. Je pomocníkom pre tých, ktorí v živote blúdia alebo sa zo strachu boja pohnúť z miesta. Tým však výpočet archanjelov zďaleka nekončí. Každý z nich je pripravený podať pomocnú ruku a byť oporou v prípade, že je opora potreba.

Ako sa s archanjelov spojiť?
Archanjeli a anjeli pomáhajú všetkým, kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok. Je to ich poslanie. Dokážu byť na viacerých miestach súčasne, dokážu pomôcť takmer s čímkoľvek. Pritom ich stačí len požiadať. Komunikácia s anjelmi je prostá. Ak sa vám však nedarí s nimi spojiť, môžu sa hodiť anjelské karty alebo veštica, ktorá s anjelskými kartami pracuje. Nájdete ju medzi vešticami našej online veštiarne.

veštice online