Archanjel Anael – vládca kozmického ohňa

anael

Archanjel Anael sa viaže k elementu ohňa. Tento archanjel ovláda pozemský aj kozmický oheň. Jeho energia je ohnivá, vášnivá a energizujúca. Ale navodzuje tiež pokoj a mier. Patria k nemu ruže, jeho planétou je Venuša, kovom meď.

Archanjel Anael je anjelom lásky a mieru, ktorý býva zobrazovaný v žiariacom zelenom rúchu. Prebúdza vášeň a túžbu prežívať život v celej svojej kráse. Dáva zabudnúť bolestným spomienkam, zaceľuje rany, hojí poranenia na srdci a na duši. Lieči aj medzigeneračné traumy. Vie prečistiť karmu.

Pre duševnú rovnováhu, pokoj a mier

Archanjel Anael dokáže človeka naviesť k jeho základným pudom, k jeho prirodzenosti. Vie tiež premeniť ničivú silu, agresiu, zlobu a hnev v tvorivú inšpiratívnu energiu. Kozmický oheň, ktorému Anael vládne, pôsobí na skutočné človečenstvo, inštinkty a prirodzenosť. Podráždenosť a zlosť premieňa na prijatie a pokoj.

Navodzuje duševnú rovnováhu tam, kde predtým nebola. Prebúdza úprimnosť, prináša nádej aj do beznádejných situácií a pocitov.

Anael odstraňuje negatívnu energiu, uvoľňuje traumy, ktoré si nesieme z minulosti, dokonca aj traumy prenášané z generácie na generáciu. Vďaka Anaelovi dokážeme prijať minulosť so všetkým, čo priniesla, svoju energiu môžeme nasmerovať pozitívnym smerom.

Archanjel Anael pôsobí od koreňovej čakry vyššie, aby očistil karmu a navodil duši i telu pokoj. Pozdvihuje dušu do vyšších úrovní.
Energiu archanjela Anaela alebo tiež kozmický oheň možno prirovnať k energii kundalini. Túto energiu archanjel Anael prebúdza, vďaka nemu môže stúpať pozdĺž chrbtice a vytvárať pozitívne energetické pole.

Namiesto nenávisti láska a odpustenie

Archanjel Anael nahrádza nenávisť láskou, podporuje odpustenie, prináša nádej. Pomáha zbaviť sa negatívnych väzieb na minulosť, ale aj väzieb v súčasnom živote na nenávistných a neprajúcich ľudí. Pomáha tiež uvoľniť nezdravé putá rodičov a detí tak, aby mohli žiť vlastný život a ísť svojou cestou.

Archanjel Anael odstraňuje negatívne emócie a ničivé pôsobenie človeka, či už ide o pôsobenie vzhľadom k sebe samému alebo k ostatným. Moc Anaela má však oveľa väčší rozmer. Dokáže boriť nezdravé spoločenské štruktúry, jeho oheň spaľuje všetky strachy alebo ničivé túžby. Tlmí boje o moc a nezmyselné vojny, odstraňuje všetko nepriateľstvo a blokády voči ostatným ako súperom. Podporuje toleranciu, komunikáciu a zmierlivosť.

Rozpúšťa kolektívne šoky. Zbavuje tráum, ktoré sa z generácie na generáciu prenášajú zo zažitých vojen a bojov.

Aby bola láska, ako má byť

Archanjel Anael ponúka vášnivú, povznášajúcu, ale aj nežnú a pokojnú lásku. Pomáha s nájdením životného partnera, harmonizuje vzťah, pokiaľ nie je v poriadku. Je tiež ochrancom pred láskou, takou láskou, ktorá ničí, vysiľuje a ubližuje. Pomáha tiež deťom, ktoré márne hľadajú lásku u rodičov.

Aké sú vaše priania?

Archanjel Anael pomôže harmonizovať vzťahy, hojí srdce, dáva zabudnúť na zažité traumy, zbavuje strachu a umožňuje radovať sa zo života.

Ako jeden z mála anjelov dokáže Anael plniť tiež materiálne priania. Má pochopenie pre ľudské slabosti a rád prinesie aj hmotné veci.

Ako môže Anael pomôcť?
Rovnako ako ostatní archanjeli a anjeli pomáha aj Anael nezištne, stačí sa s ním spojiť a požiadať ho o naplnenie svojich prianí. Ak sa vám to nedarí, možno využiť aj prostredníka. Kontakt s archanjelmi a anjelmi dokážu sprostredkovať niektorí z našich veštcov.

veštice online