Anjeli strážni sa prihovárajú cez anjelské karty

anjel

Žijeme v modernej dobe, kedy technológie prevratne menia a ovplyvňujú naše životy, žijeme v dobe zmien, stresu a permanentného zhonu. Denne sme vystavovaní mnohým negatívnym správam, vlastnému i cudziemu strachu alebo obavám o budúcnosť. Viac ako inokedy preto vyhľadávame pokoj, čistú energiu a pozitívne posolstvo. Aj to je dôvodom, prečo sú v súčasnosti anjelské karty obľúbenejšie viac ako inokedy.
Anjelské karty sú tým najjednoduchším spôsobom, ako sa stretnúť s anjelmi. Sú prostriedkom komunikácie s týmito nadpozemskými bytosťami, ktoré existujú predovšetkým preto, aby nám všemožne pomáhali.

Anjelské karty sú naplnené všeobjímajúcou láskou, svetlom a láskavou energiou. Rovnako ako anjeli dokážu aj samotné karty rozptýliť obavy, odovzdať silu na prekonanie prekážok, motivovať aj inšpirovať.

Anjeli sú tu pre každého

Anjeli sú prostredníkom medzi ľuďmi a bohmi. Sprevádzajú ľudí na ceste ich životnou púťou, dohliadajú na nich a varujú ich v prípade nebezpečenstva. Každý máme svojho strážneho anjela. Iba tento anjel je s nami bez výnimky po celý život, od narodenia až po smrť. Je vždy blízko, v každom okamihu nám dáva svoju lásku, kedykoľvek je ochotný nám pomôcť. Anjeli a archanjeli nerobia rozdiely a nehodnotia, o každého človeka sa starajú bez ohľadu na jeho skutky alebo jeho chyby a nedokonalosti.

Anjel dokáže utešiť, povzbudí, poradí a inšpiruje. Stačí sa k nemu len obrátiť a požiadať ho. Jedným zo spôsobov, ako svojho anjela a aj ďalších anjelov požiadať o pomoc, sú práve anjelské karty.

Celé spektrum anjelov ponúka svoju pomoc

Anjeli strážni nie sú jedinými anjelmi. Ďalší anjeli sú pripravení pomôcť v konkrétnych situáciách, prichádzajú kvôli riešeniu konkrétnych problémov. Anjeli bdejú nad ľuďmi, ale aj nad niektorými pozemskými miestami alebo celými planétami.

Existujú tiež rôzne typy anjelských kariet ponúkajúcich anjelskú pomoc. Pri výbere anjelských kariet sa stačí riadiť intuíciou a vnútorným hlasom, napokon rovnako ako pri práci s konkrétnym kartovým balíčkom.

Výklad anjelských kariet

Výklad anjelských kariet využíva najmä intuíciu. Na rozdiel od iných výkladových kariet nemajú anjelské karty tak pevné pravidlá. Na rozdiel od iných kariet sú všetky anjelské karty iba pozitívne.

Spravidla sa ťahá jedna až tri karty. Posolstvo anjeli cez karty oznamujú priamo. Prepojenie kariet medzi sebou nehrá tak významnú rolu. Karta, vyobrazenie anjela a prípadný text by mal byť sám o sebe nadmieru vypovedajúci.

Po výbere sa snažte kartu samotnú pochopiť, vstrebať jej motív, nájsť v nej symboliku. Niektoré karty majú aj výkladové príručky, kedy je každej karte venovaná časť textu. Kartu v príručke vyhľadajte až potom, čo si ju v pokoji prehliadnete a necháte ju voľne pôsobiť.

Anjelské karty dokážu uvoľniť napätie, prečisťujú myseľ. Pomáhajú vyriešiť konkrétny problém, ale sú tiež cestou k sebe, sprostredkujú pochopenie seba samého. Zo svojej podstaty sú zdrojom pokoja a pozitívnej energie.

Ako komunikovať s anjelmi?

Anjelské karty sú len jednou z možností, ako komunikovať s anjelmi. Predstavujú tú najjednoduchšiu cestu. Napriek tomu sa každému nemusí podariť s anjelmi spojiť. Človek sám si vytvára prekážky na prekonanie svojho problému. Kým anjeli ľuďom želajú len šťastie, ľudia nezriedka vlastnou vôľou lipnú na svojom nešťastí.

Každý má svojich anjelov, vedia o Vás všetko

Ak sa svojím anjelom nedokážete komunikovať, pomôcť môžu anjelské karty v rukách niekoho iného. Medzi našimi veštcami nájdete aj tých, ktorí anjelské karty s obľubou používajú a anjelské posolstvo dokážu detailne sprostredkovať. Opäť platí, že je potrebné urobiť jediné – obrátiť sa na nich a požiadať ich o pomoc.

Pokiaľ na nich máte akékoľvek otázky, zavolajte veštici Daniele na číslo 0988 612 706 a poďme sa za pomoci anjelských kariet spojiť s týmito nadpozemskými bytosťami.

veštice online