Veštiť sa dá aj z mincí!

Predpovedanie budúcnosti z mincí

Je mnoho spôsobov, ako predpovedať budúcnosť, niektoré z nich sú známe snáď všetkým, naproti tomu iné sú v našich končinách menej bežné. Možno vás to prekvapí, ale k vešteniu môžu poslúžiť dokonca tiež mince.

Starobylé predpovedanie budúcnosti z mincí

Väčšina metód, ktoré používajú na veštenie práve mince, má svoj pôvod v starej Číne. Asi najznámejším spôsobom je prastarý filozofický systém, ktorý sa nazýva čínsky I-ťing. Na jeho základe sa na predpovedanie budúcnosti dá využiť napríklad hádzanie mincí na podložku. Na tento účel sa používajú staré čínske mince, ktoré upútajú svojim vzhľadom, majú totiž vo svojom strede otvor.

K minciam, ktoré k vešteniu využívame, je však potrebné pristupovať odlišne ako k drobným, ktoré so sebou nosíme v peňaženke a platíme nimi napríklad v hromadnej doprave. Je totiž potrebné ich pravidelne nabíjať, k tomu môže poslúžiť napríklad kadidlo, vykurovanie alebo plameň sviečky. Opatrovať by sme ich mali s láskou a uchovávať oddelene od normálnych platidiel, na tento účel môže poslúžiť napríklad hodvábny sáčok. Metóda I-ťing pracuje s dvoma pojmami, ktoré sa označujú ako trigramami a hexagrami. Trigramov je dohromady 8 druhov, je možné si ich zjednodušene predstaviť ako kombináciu troch čiar, keď niektoré z nich sú prerušované a iné plné. Hexagramov je celkom 64 a sú vlastne spojením dvoch trigramov, keď každý z nich má určitý jedinečný význam. K vešteniu sa väčšinou používa dohromady šesť mincí, ktoré po hodení vytvárajú jedinečnú kombináciu. Zdá sa vám to zložité? Dobrou správou je, že ak vás tento spôsob veštenia zaujíma, pre ľahšie pochopenie a výklad existujú priamo i-ťingové vykladacie karty, v ktorých sú všetky hexagrami vyobrazené.

Svoj pôvod v Číne má aj ďalšia veštecká metóda, ktorá používa mince. Označuje sa skrátene ako Šen-šu a tiež jej pôvod je veľmi starý. K veštbe sa používa dohromady desať mincí, tentoraz je možné využiť dokonca aj bežné mince, ktoré si pre tieto účely vyčleníme a už ich ale nepoužívame bežným spôsobom. Jednotlivé mince očíslujeme od nuly do deviatky, môžeme použiť liehový fix alebo napríklad samolepku, na ktorú konkrétnu číslicu napíšeme. Potom sa z mincí dohromady trikrát vytiahnu tri rôzne mince, ich číslica potom vytvorí určité číslo, ktoré sa podľa daného systému vypočítava. Tiež k tejto metóde existuje pomôcka v podobe výkladu jednotlivých číslic, dohromady v nej nájdeme takmer 400 rôznych veštieb.

Hádzanie mincí pozná každý

Čínske veštecké metódy tvorí starostlivo prepracovaný a pomerne zložitý systém. Na získanie odpovedí na naše otázky však môžeme použiť tiež spôsob, ktorý pozná snáď každý z nás. Určite ste už od niekoho počuli, že keď sa v niečom nemôžete rozhodnúť, máte si hodiť korunou. Týmto spôsobom je možné dostať iba jednoduchú odpoveď štýlu áno – nie.

Samotná veštba prebieha najčastejšie tak, že položíme mincu na okraj stola alebo inú podložku, kedy ju následne pomocou prstov cvrnkne do vzduchu, aby sa niekoľkokrát stihla otočiť. Kto je nešikovný a netrúfne si, môže ju iba jednoducho vyhodiť do vzduchu a nechať dopadnúť na zem. Záleží na tom, ktorou stranou mince dopadne, či averzom alebo reverzom, práve podľa toho je odpoveď áno alebo nie.

Túžite vedieť, čo vás čaká?
Skúste sa obrátiť na vešticu a nechať si vyložiť vašu budúcnosť napríklad pomocou vykladacích kariet.

veštice online