Posolstvo anjelov pre December 2015

December je mesiac v krásnych láskyplných energiách. Pôsobí ako veľmi pokojný mesiac, v ktorom sa dostaví uvoľnenie, mali by sme sa venovať blízkym milovaným a navyše k nám v decembri prichádza aj prosperita a to nielen finančná.

V decembri sa môžeme tešiť na radosti, prosperitu, nových ľudí, ktorí nám môžu ukázať nové možnosti alebo dokonca smer. Podľa kariet – anjelov je december čarovný mesiac, dalo by sa dokonca povedať, že sa mnohým ľuďom navrátia hodnoty človeka k človeku, určite už sa to u mnohých z Vás objavuje a je nádej, že sa ďalší ľudia prebudia a uvedomia si, čo je skutočne dôležité.

Áno, je to mesiac vianočný, kedy sa hovorí, že duchom Vianoc je byť s tými najbližšími. To síce áno, ale keď je vzťah nezdravý a rozbitý, ide to ťažko a nedá sa zrazu kvôli tejto udalosti zmeniť všetko. Avšak aj napriek tomu, pretože sme si prešli mnohými skúškami a čistením, ktoré ešte stále trvá, začíname si uvedomovať aj hodnoty súznenia a prítomnosti blízkych ľudí.

December sa tiež prejavuje ako mesiac prosperity, nielen vo finančnej oblasti, ale celkovo, pretože prosperita nemusí byť nutne len materiálna. Prosperitou môžeme rozumieť aj nové začiatky v rôznych oblastiach. Je to predovšetkým vďaka vnútornému rozvoju, ľudia si čím ďalej tím viac uvedomujú, že život nie je len o hmote a realite, ale že sa tiež prejavujú tie neviditeľné veci, takzvané javy medzi nebom a zemou. Stále viac ľudí si uvedomuje prírodné a vesmírne zákonitosti, premietajúce sa do bežného reálneho života.

Vidím to pri svojej práci, kedy ku mne prichádzajú aj tí, ktorí ničomu, na čo si nemôžu siahnuť, neveria. V decembri sa nám podľa posolstva anjelov tiež objavia rôzni noví ľudia, ktorí sa prejavujú ako naši pomocníci, nech už v akomkoľvek smere a význame. Buďte preto otvorený a všímajte si dianie okolo seba. Anjeli nás nabádajú, aby sme odložili strachy, obavy a pochybnosti a stále viac sa zameriavali na to, čo si prajeme, než na to, čoho sa obávame, alebo čo nám vadí, pretože tým to len živíme a vytvárame vo svojej vlastnej realite.

Ďalej je tu informácia, že sme pod ochranou nebies, rovnako ako aj naše majetky.
Je čas odpúšťania a to predovšetkým sami sebe, pretože všetko, čo robíme, nás rozvíja a učí. Sú to skúsenosti, nie skutky, za ktoré sa máme viniť. V končenom dôsledku sa tiež veľmi odsudzujeme, súdime seba aj druhých a bývame súdení, ale žiadna ľudská bytosť nemá na toto právo.

Človek je tu preto, aby sa učil, rozvíjal, naberal skúsenosti, a učil sa byť lepším človekom. Je čas za všetkým urobiť hrubú čiaru, nechať minulosť minulosťou a sústrediť sa na budúce dni – tu a teraz, pretože budúcnosť nie je daná, tú si vytvárame prítomným okamihom tu a teraz svojimi postojmi, myšlienkami, rozhodnutiami, svojím nastavením.

Je mesiac vianočný a tradícia hovorí, že cez Vianoce sa plnia želania. Pracujte teda na svojich prianiach a predstavách, laďte sa na to, ako chcete žiť, akých ľudí si prajete mať okolo seba, aké činnosti chcete robiť, venujte pozornosť tomu, aký život si prajete mať a pracujte na tom. V období jari sa totiž mnoho z Vás vďaka tomuto naštartuje a začne novú etapu svojho života. Samozrejme je dôležité, na akom stupni vývoja kto je, či sa sťažuje na to, ako za ťažký život môžu všetci a všetko, pritom ten kľúč je v každom z nás.

Venujme tento mesiac rozjímaniu, plánovaniu, predstavivosti, radovaniu sa so svojimi milovanými a prežime tieto vianočné dni predovšetkým srdcom a pochopením.

Hľadajme možnosti, nie výhovorky. Užívajme si tento čas a skúsme miesto drahých darov venovať úprimné želania od srdca. Nie sú nutné dary, je nutné vyjadriť, kto pre nás čo znamená, radšej vyjadrite svojim blízkym, ako sú pre Vás dôležití slovom od srdca, ako drahým darom. Prežitok nie je úžitok. Dajte pokojne aj dary, ale pripojte srdečné blahoželanie, v ktorom vyjadríte vďaku a lásku tomu, kto je pre Vás dôležitý, ukážte ľuďom okolo Vás, kým pre Vás sú. Prebuďte svoje srdce a ním potom roztancuje srdcia ostatných. Táto energia sa znásobí a verte, že má potom oveľa väčšiu silu, než si vôbec dokážeme predstaviť. Okrem toho, je to jediná skutočne liečivá energia.

Prajem Vám roztancované srdce a spievajúcu dušu v tónoch lásky, radosti, nádeje, pokory, zmierenia a súznenia.

Posolstvo pre tento mesiac:
“Ty, Tvoji blízki i Tvoj majetok je pod ochranou Nebies. Ste v bezpečí.”
“Tvoj život oplýva novým bohatstvom a vzrušujúcimi príležitosťami.”
“Niekto Ti chce pomôcť. Premýšľaj, kto by to mohol byť, a spoj sa s ním.”
“Zbav sa obmedzujúcich predstáv a úspech je Tvoj.”
“Potrebuješ sa poriadne zasmiať.”
“Sústreď sa na svetlo vnútri seba i druhých.”
“Buď k sebe úprimný / á. Len Ty vieš, po čom naozaj túžiš.”
“Ako náhle sa oslobodíš od starého hnevu a zášti, zistíš, že sa Ti plnia Tvoje priania.”
Doreen Virtue

zdroj: Hanka, web

veštice online