Chcete porozumieť svojím snom?

vyklad snov

“Výklad snov” – tak sa volá práca slávneho viedenského lekára, neurológa a psychológa Sigmunda Freuda. Vyšla v roku 1900 a stala sa základom pre ďalšie psychologické výklady sna. Sám Freud, rodák z Moravy, bol prvým moderným vedcom, ktorý sa zaoberal snami a prikladal im hlboký význam.

Podľa Freuda sú sny kľúčom k podvedomiu, v ktorom sa objavujú pocity vytesnené z vedomia. Tie tu vytvárajú napätie, ktoré sa potom v bežnom živote odráža v psychických problémoch.
Freudova teória v snoch vidí kompletný záznam vedomia. Ten je však iba v symboloch, aby ich vedomie bolo schopné prijať.

Liečivé sny

Freud prikladal snom psychoterapeutický význam. Snívanie pre neho bolo tiež spôsobom, ako človek môže vypustiť a vstrebať nepríjemné pocity. Je tak formou očisty a metódou vyrovnávania sa s realitou.

Snom liečivé pôsobenie priradzoval už o tisícky rokov skôr aj slávny grécky lekár Hippokrates, otec modernej medicíny. Uvedomoval si, že človek je v spánku oveľa vnímavejší voči prejavom vlastného tela. V sne sa podľa neho môžu ohlásiť choroby, ktoré sa zatiaľ v bežnej realite nijako neprejavujú. Snívanie tak môže odhaliť zdravotné ťažkosti. V sne tiež prebieha posvätné liečenie.

Sny pútnikov

S liečbou pomocou snov je spojovaný aj starogrécky boh zdravia a liečiteľstva Asklépios. Až do súčasnosti sa v Stredomorí zachovalo na tristo chrámov, ktoré sú tomuto bohu zasvätené. Ten najznámejší dnes nájdeme na gréckom ostrove Kos, ktorý je pravdepodobne kolískou týchto svätýň a tiež rodiskom Hippokrata. Ďalšie Asklépiové chrámy sú k videniu v gréckych mestách Epidauros a Trikala, v tureckom Pergamone alebo na Kréte v Leben. Vo svojom čase boli rozosiate v mnohých mestách po celom Grécku a Malej Ázii.

Zo všetkých kútov sa v týchto svätyniach schádzali pútnici, aby podstupovali liečebnú procedúru. Tá spočívala v rituálnej očiste a spánku pomocou uspávajúceho elixíru. V sne potom prichádzal Asklépios, aby liečil a zjavoval proroctvo.

Prorocké sny

Sny sú bránou do sveta duchovnej moci. Všetky staroveké národy verili, že skrze sny k človeku zostupujú bohovia. Snívajúci človek môže prijímať posolstvá či varovania božstiev, môže dokonca uvidieť budúce udalosti. O vešteckých snoch sa dočítame aj v Biblii.

Dodnes vzdávame hold Johanke z Arku, spolupatrónke Francúzska. Boli to práve sny, ktoré jej dali vnútornú silu a odhodlanie. V 15. storočí počas storočnej vojny proti Anglicku z Johanky urobili hrdinku, neskôr však aj mučenicu. Hoci jej cesta za snami mala zlý koniec, nakoniec bola blahorečená a vyhlásená za svätú. Jej sláva prežila celé stáročia.

Veštecké sny

V každej epoche existujú ľudia, ktorí sny dokážu rozlúštiť. V súčasnosti sú to psychoterapeuti, predtým to boli liečitelia a šamani. Dodnes tiež existujú veštci, ktorí sny využívajú na predvídanie budúcnosti.

Snáre síce poskytujú univerzálne rozkľúčovanie snov, sny sa však vždy vťahujú ku konkrétnej osobe a situácii. Symboly snov nemajú univerzálnu platnosť, nie sú tak dôležité ako pocity s nimi spojené. Sny treba vedieť interpretovať.

Chcete porozumieť svojím snom?
Výklad snov je vešteckým umením obdobne ako veštenie z kariet, venuje sa mu napríklad veštica Jarmila. Pri hlbšej analýze môžu sny odkryť odpovede na otázky bežného života, možno z nich čerpať mnoho užitočných rád. Prostredníctvom našich veštcov je výklad snov dostupný každému.

Viac informácií o výklade snov nájdete na stránkach www.vyklad-snov.sk.

veštice online