Tvary a ich symbolický význam

Symbolika tvarov

Srdce

Ide o vôbec najznámejší a zároveň najsilnejší symbol lásky, vášne, túžby a horúcich citov, práve srdce vyjadruje naše pocity k inej osobe, tvar srdca je možné využiť aj v mágii pri všetkých rituáloch lásky. Niet divu, že práve srdce je obľúbeným motívom nielen v klenotníctve.

Kruh

Tento tvar je dôležitým symbolom dokonalosti, celistvosti. Uzavretosť kruhu znázorňuje nekonečno, cyklickosť a stále sa opakujúci dej. Kruh je tiež symbolom bohatstva, a to nielen materiálneho, ale aj toho duchovného. V kruhu sú symbolicky ukryté tiež emócie a naše vnútorné pocity i túžby.

Štvorec

Tvar štvorca je symbolom rozumu, racionality. Predstavuje tiež stabilitu, istotu, nemennosť a pevnosť. Štvorec nám pomáha udržať sa nohami pri zemi, navodzuje pocit bezpečia, poriadku. Symbolizuje tiež spoľahlivosť, poctivosť a zmysel pre poriadok.

Špirála

Špirála svojím tvarom symbolizuje cestu (predovšetkým tú v duchovnej rovine), rozvoj, pokrok, postupnú zmenu či premenu. Je to tiež symbol nekonečna.

Hviezda

Tento krásny tvar je symbolom jedinečnosti, podporuje našu motiváciu, pomáha nám vytrvať v ceste, ktorá vedie k naplneniu našich snov a tajných želaní. Zároveň znázorňuje zdravé sebavedomie, schopnosť oceniť sami seba, udržať si pocit vlastnej výnimočnosti (nie však nadradenosti).

Trojuholník

Niet divu, že tento tvar má značný význam napríklad v kresťanstve, kde znázorňuje Svätú trojicu. Je v ňom totiž ukrytý veľký symbolický význam, okrem iného zahŕňa ženský a mužský princíp (teda jin a jang). Symbolizuje prístup k nebu, oheň a aktivitu, avšak rovnako tak pasivitu a vodu.

Blesk

Symbolicky vyjadruje koniec a zároveň tiež začiatok. Predstavuje koniec niečoho starého a začiatok nového. V blesku je ukrytá rýchla zmena, náhly zlom, obroda, zánik a vznik, posun udalostí a deja k niečomu novému.

Kvet

Tento nádherný tvar, s ktorým sa možno bežne stretnúť v prírode okolo nás, je symbolom všetkého krásneho, jari, zrodenia, plodnosti. Ukrýva sa v ňom neustály kolobeh života, ale zároveň tiež pominuteľnosť všetkého pozemského.

Oko

Symbol oka je veľmi dôležitý pri veštení, predpovedaní budúcnosti a v magických rituáloch. Prehlbuje totiž nadprirodzené schopnosti, schopnosť vidieť “za oponu”, je to symbol všadeprítomnosti, odbúrava hranice priestoru a času, napomáha vstúpiť do iných svetov.

Slza

Tvar slzy, prípadne tiež kvapky, symbolizuje plodnosť, hojnosť a bohatstvo. Znázorňuje vnútornú očistu, duchovnú sviežosť, nepoškvrnenosť a nevinnosť. Slza podporuje naše kladné vlastnosti, naopak tie záporné pohlcuje a potláča.

Kríž

Tvar kríža má značný význam v rôznych náboženstvách celého sveta, obzvlášť potom v kresťanstve. Ukrýva významy ako božskú spravodlivosť, spojenie protikladov, znárodňuje spojenie (či symbiózu) svetla a tmy, dňa a noci, života a smrti, dobra a zla aj vedomia a nevedomia.

Chcete sa dozvedieť viac?
Chcete sa dozvedieť viac, ako využiť symbolické reči rôznych tvarov v bežnom živote? Poraďte sa napríklad s vešticou, aký tvar vám môže pomôcť pri prekonávaní rôznych starostí.

veštice online