Tehotenstvo a partnerský vzťah

Tehotenstvo

Tehotenstvo je jedným z najkrajších, ale aj najnáročnejších období ženy. Je to obdobie zmien, v ktorom žena prechádza obrovskými hormonálnymi výkyvmi, ale aj zmenou telesných proporcií. Zažíva najrôznejšie nálady a pocity, ale má tiež k dispozícii mnoho návodov a rád, ako to zvládnuť.

Pre tehotné ženy existujú tehotenské kurzy. O tehotenstve sa pre ženy píšu nielen články, ale celé knihy. Tehotné ženy majú k dispozícii lekára a na pravidelných prehliadkach môžu konzultovať všetko, čo by ich mohlo trápiť.

Tehotenstvo je veľká zmena, aj pre mužov

Úplne opačná je situácia u mužov, budúcich oteckov. Muži si neprechádzajú telesnými zmenami, spoločne s partnerkou však prežívajú všetky tie hormonálne zmeny a výkyvy nálad. A majú sa tváriť, že sa nič nedeje. Od mužov sa čaká, že budú partnerke oporou a istotou, avšak aj oni môžu pociťovať obavy či zmätky. Mužom sa pritom v tehotenstve partnerky nikto nevenuje. Muži zďaleka nemajú toľko pomoci ako ženy. To však neznamená, že by ju občas tiež nepotrebovali.

Nežný a citlivý alebo silný a nezdolný?

Citlivé, niekedy až precitlivené ženy od svojich náprotivkov očakávajú v tehotenstve podporu a pochopenie. Hľadajú u muža lásku a citlivosť. To však stojí v protiklade s istotou, ktorou musia muži disponovať, aby ju odovzdali aj žene. Môžu sa tak dostať do akéhosi začarovaného kruhu, ktorý môže spôsobiť aj vážne problémy v partnerskom vzťahu. A to je dieťa ešte len na ceste, pomyslí si žena. Žena, ktorá však na jednej strane túži po citoch a na druhej strane chce, aby muž bol silným a nezdolným obrancom rodiny.

V kríze je potrebné oboje

Tehotenstvo je pre partnerský vzťah akýmsi krízovým obdobím. Je telesne i psychicky náročné nielen pre ženu, ale aj pre muža. Je to tiež určitá skúška vzťahu, ktorá utuží spolupatričnosť budúcich rodičov. Táto skúška je určená pre oboch z partnerskej dvojice. Tehotenstvom si neprechádza iba žena, ale aj jej muž. Toto uvedomenie pomôže tehotenstvo lepšie zvládnuť, zvládnuť tak, aby neporušilo pevnosť vzťahu. Partnerský vzťah ako taký totiž bude pevnosť potrebovať, aby zvládol tak zásadnú zmenu akou je príchod potomka.

Po narodení dieťaťa už nič nebude ako predtým. Zmení sa rola ženy, postavenie partnera vo vzťahu, aj hodnoty. Kým žena bude matkou, muž bude otcom, ale aj ochrancom a väčšinou aj živiteľom rodiny. Na tento stav je potrebné sa nejako pripraviť, zvyknúť si na neho. Ony prípravy môžu zabrať aj celé tehotenstvo a týkajú sa ženy aj muža. Vždy stoja na priamej komunikácii, otvorenosti voči tomu druhému, schopnosti odovzdať svoje vnútorné pocity a tiež umení počúvať.

Ako sa správať k partnerovi v čase krízy?

Skúste sa vžiť do úlohy a pocitov toho druhého, skúste si vymeniť pozície. To platí aj v tehotenstve a v situácii, keď si žena a muž nebudú rozumieť. Krízu môže zažehnať komunikácia – tá predovšetkým.

Potrebujete poradiť?
Ak si nie ste istí svojím vzťahom a potrebujete nezávislý pohľad, môže vám pomôcť aj niektorá z našich veštíc. Partnerské vzťahy sú jedným z najčastejších tém, ktoré riešia. Aj vďaka svojim bohatým skúsenostiam vám môžu pomôcť, napríklad aj v čase krízy v tehotenstve.

veštice online