Posolstvo anjelov pre September 2016

September – pravda, nádej, splnené priania, nové zmluvy.

Ak ste sa doteraz so žiadnymi zmenami zatiaľ nestretli, je najvyšší čas sa na to vrhnúť.
Pri mojich pravidelných posolstvách sa občas niekto svojím komentárom prejaví v zmysle:
“Kiež by to konečne bola pravda.” “Snáď už sa to podarí.”, “Už aby to konečne bolo.” A podobne.

Je to asi takto – samo to do lona nespadne. Svojim vnútorným postojom tvoríme vonkajšie okolnosti, a ak budete len čakať s tým, že v sebe alebo na sebe nič nezmeníte, nemôžete ani so zmenou počítať.

Rovnako sa niektorí prejavujú tak, že sú podľa nich posolstvá podobné, alebo aj rovnaké. Áno, pretože všetko je o procese a ten nejakú dobu trvá, napríklad aj mesiace.
Všetko je o vývoji, raste a o každom z nás. O uvedomovaní si a o premenách.

Preto sa niektoré posolstvá podobajú, pretože proces netrvá jeden týždeň alebo mesiac, ale ide o celú premennú etapu.

Posolstvá nie sú veštby, ktoré hovoria, že to bude tak alebo tak, ale ukazujú nám cestu a ponúkajú možnosti a to, ako sa ich kto chopí, je vec každého z nás.

V tomto mesiaci sú energie nastavené tak, aby sme našli svoj vnútorný vlastný potenciál. Aby sme sa rozvíjali, viac si verili, aby sme sa prebudili a začali veci vnímať také, aké v skutočnosti sú.
Máme sa zaoberať tým, čo je v nás za možnosti a “chytiť ich za pačesy”.

Celý september je požehnaný a je skutočne najvyšší čas vrhnúť sa dopredu.
Všetko, čo nám nevyhovuje, máme zmeniť a hľadať cesty k zmenám.

September je veľmi dôležitý mesiac pre uzatváranie zmlúv, dojednávanie nových plánov a zámerov, je to mesiac pre tvorivosť a využitie vnútorného potenciálu každého z nás a to vo všetkých oblastiach, alebo minimálne v tých oblastiach, kde túžime niečo zmeniť.

Preto buďte pozorní a otvorení a verte, že aj to, čo môže vyzerať, že už je rozhodnuté, sa môže na poslednú chvíľu zmeniť vo Váš prospech. Nádej v tomto mesiaci je veľmi pevná a bude sa nám viac a viac prejavovať.

Verte sebe, v seba, vo svoje možnosti a schopnosti a nebojte sa prejsť neznámou cestou, ak tá, po ktorej idete, Vás trápi, bolí, obmedzuje alebo už nijako nenapĺňa.
Nech už riešite čokoľvek, v akejkoľvek oblasti, využite všetkých výziev a ponúkaných možností.

Prajem Vám mesiac plný nádeje, krásy a rozkvetu.

Posolstvo pre tento týždeň:
“Všímaj si opakujúcich sa znamení a vnútorného vedenia.
Môžu Tí priniesť cenné informácie. ”
“Tvoja situácia je obklopená magickou energiou.
Očakávaj zázraky. ”
“Nastal čas poobzerať sa po iných možnostiach.
Teraz je vhodná doba urobiť zmeny. ”
“Zvýš si svoj štandard a očakávaj pre seba viac.
Nezmierujte sa s neprijateľným. ”
“Tvoje sny sa vyplňujú. Každú chvíľu sa stane zázrak,
tak sa nevzdávaj. ”
DOREEN VIRTUE

zdroj: Hanka, web

veštice online