Posolstvo anjelov pre Marec 2016

Marec – vzťahy a ich uzdravenie.

Tak, ako bol mesiac február v energiách profesijných, je mesiac marec v energiách vzťahových.

V marci sa máme zamerať na uzdravenie vzťahov so svojimi najbližšími. Postupne budeme anjelmi vedení k tomu, aby sme sa venovali intenzívne svojím vzťahom a vzájomnému porozumeniu.
Je čas, aby sme si dali do poriadku vzťahy so svojimi najbližšími.

Prvý týždeň v marci je zameraný na rodičovskú lásku a tie ostatné nám v správny čas napovedia, ako a v čom pokračovať.

Uzdravenie vzťahov je cesta k láskyplnému a hojnému životu, k uzdraveniu a očisteniu všetkých rodových väzieb. Vždy je potreba niekde začať. Pri svojej práci sa stretávam s ľuďmi, s ktorými hovoríme na túto tému. Niektorí sa nahnevajú, keď im ukážem cestu, ako uzdraviť svoje vzťahy, pretože začínajú tí, ktorí u mňa sedia.
Ich rozčúlenie vychádza z nepochopenia, prečo práve oni majú začať na všetkom pracovať, keď za to môže aj ten a ten.
Odpoveď je úplne jasná. Niekto musí začať. A musí to byť ten najuvedomelejší.

Venujte sa tento mesiac svojim blízkym a snažte sa nájsť odpovede vo vzájomnom zrkadlení.
Ak Vás určité správanie alebo vlastnosť niekoho blízkeho akokoľvek trápi, mrzí, bolí alebo rozčuľuje, je to preto, že Vám je nastavené zrkadlo, ktoré Vám ukazuje niečo, čo si máte v tomto živote so sebou urovnať.

Je to úloha, skúška, ktorú si máte prejsť, a Váš blízky človek Vám toto zrkadlo nastavuje, aby ste to pochopili, objavili, pomenovali a spracovali.
Tým sa rozvíjate a rastiete.

Každá bytosť má nejaké podvedomé bloky, programy a vzorce a podvedome si ich navzájom prebúdzame a to nás vedie do opozície a boja medzi sebou.
Tadiaľ cesta nevedie, boj vyvoláva boj.

Je potrebné začať každý sám u seba a začať so sebou a na sebe pracovať a to s pochopením, láskou a úctou. To Vás vzájomne ovplyvní a očistí.

Niekedy to zvládnete sami, niekedy potrebujete pomocníka, ktorý spolu s Vami Vaše bloky vyčistí a spracuje.
Hľadajte tieto cesty. Pracovať môžete aj sami.

Prajem Vám láskyplný a podnetný mesiac, ktorý vo Vás prebudí bezpodmienečnú lásku a vzájomnú úctu.

Posolstvo pre tento mesiac:

“Láska rastie vďaka rozporom.
To strety láske dovoľujú, aby nás neopúšťala.
Život je príliš krátky, než aby sme v srdci skrývali dôležité slová.
Ako napríklad “milujem ťa”. ”
“Človek miluje preto, že miluje. Nie je k tomu žiadny dôvod.”
“Ako sa prejavuje láska k Bohu? Láskou k človeku.
Aby sme v nebesiach našli pokoj, musíme na zemi nájsť lásku.
Inak sme bezcenní. ”
“Milujme sa, ale nesnažme sa jeden druhého vlastniť.”
Paulo Coelho

zdroj: Hanka, web

veštice online